2024 için En İyi 10 Stratejik Teknoloji Trendi

2024 için En İyi 10 Stratejik Teknoloji Trendi

Hızla gelişen yapay zekâ çağında iş hedeflerinize ulaşmanızı hızlandıracak teknolojik trendler…

 

Müşteri beklentileri ve iş modelleri yapay zekâ ile gelişirken bu hızlı gelişime uyum sağlamak işletmelerin başarısında belirleyici bir rol oynuyor. Bu konuda Gartner’ın 2024 yılı için yayınladığı ve önümüzdeki 3 yıl boyunca iş kararlarını etkilemesi öngörülen 10 Stratejik Teknoloji Trendi ve ilgili temalar işletmenizin risklerden korunmasına ve başarısına katkıda bulunacak içgörüler sunuyor.En İyi 10 Stratejik Teknoloji Trendi ve bu trendlerin belirlediği temalar şöyle sıralanıyor:

 

 1. Yapay Zekâ Güven, Risk ve Güvenlik Yönetimi (AI TRiSM):

  Yapay zekâ güven, risk ve güvenlik yönetimi (AI TRiSM), yapay zekâ modeli yönetimini, güvenilirliğini, adilliğini, güvenilirliğini, sağlamlığını, etkinliğini ve veri korumasını sağlar. Buna model yorumlanabilirliği ve açıklanabilirliği, yapay zekâ veri koruması, model işlemleri ve düşman saldırılarına karşı dayanıklılık için çözümler ve teknikler dahildir.

 

 1. Kesintisiz Tehdit Maruziyeti Yönetimi (CTEM):

  CTEM, uzun vadeli ve sürdürülebilir siber dayanıklılığa ulaşmak için beş adımlı bir programdır. Bir CTEM döngüsü, kapsam belirleme, keşif, önceliklendirme, doğrulama ve mobilizasyon aşamalarını içerir. Bir organizasyonun bilgi güvenliğini risklerini izlemek, değerlendirmek ve kullanmak için kullanılan bu yaklaşım, tehditleri tespit etmek, azaltmak ve engellemek için sürekli bir süreç sunar.

 

 1. Sürdürülebilir Teknoloji:

  Sürdürülebilir teknoloji, toplumların, şirketlerin ve hanelerin çevresel etkilerini iyileştirmeye yardımcı olabilecek teknolojileri ifade eder. Bu teknolojiler karbon ayak izinin azaltılmaya veya daha çevreci teknikler kullanmaya katkıda bulunabilir.

 

 1. Platform Mühendisliği:

  Platform mühendisliği, bulut çağında yazılım mühendisliği organizasyonları için self-servis yeteneklere olanak tanıyan araç zincirleri ve iş akışları tasarlama ve oluşturma disiplinidir.

 

 1. Yapay Zekâyla Artırılmış Geliştirme:

  Yazılım geliştiricilerin uygulamaları daha verimli, hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak için yapay zekâ teknolojilerinin kullanımını tanımlayan bir terimdir. Yapay Zekâyla Artırılmış Geliştirme, yazılım geliştirmedeki kod oluşturma, test etme, hata ayıklama ve belgeleme gibi tekrarlanan veya sıkıcı görevlerin bazılarını otomatikleştirebiliyor. Ayrıca geliştiricilerin mevcut kodlardan öğrenmesine, ilgili kaynakları bulmasına ve diğer geliştiricilerle iş birliği yapmasına da yardımcı olabiliyor.

 

 1. Endüstri Bulut Platformları:

  Genel çözümlerin yeterli düzeyde hizmet veremediği dikey endüstri segmentlerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bulut platformlarını ifade eder.

 

 1. Akıllı Uygulamalar:

  Akıllı uygulamalar, yapay zekâ (AI) ile zenginleştirilen ve işlemlerden, dış kaynaklardan elde edilen verilerle destekleniyor. Üretken yapay zekâda (GenAI) olduğu gibi, etkileşimlerinden öğreniyorlar, zaman içinde otonom yanıtlar geliştiriyorlar ve müşterilerin, kullanıcıların ve geliştiricilerin deneyimlerini dönüştürme potansiyeli sunuyorlar.

 

 1. Demokratikleştirilmiş Üretken Yapay Zekâ:

  Demokratikleştirilmiş Üretken Yapay Zekâ, üretken yapay zekâ teknolojilerinin geniş çapta erişilebilirliğini ve uygulanmasını ifade ediyor ve teknik geçmişleri veya kaynakları ne olursa olsun, bu teknolojileri geniş bir kullanıcı yelpazesinin kullanımına sunuyor.

 

 1. Artırılmış Bağlantılı İş Gücü:

  'Artırılmış Bağlantılı İşgücü' konsepti, güçlendirme teknolojilerini çalışma ortamlarına entegre ederek çalışanların yeteneklerini ve üretkenliklerini artırmalarına ve genel iş süreçlerini ve operasyonlarını iyileştirmelerine olanak tanıyor. Bu konseptte kullanılan öne çıkan bazı artırılmış teknolojiler arasında AR (artırılmış gerçeklik), IoT (nesnelerin interneti) yer alıyor.

 

 1. Makine Müşteriler:

  Makine müşteriler, satın alma yapmak için yapay zekâ ve interneti kullanan akıllı cihazları ifade ediyor.

 

Bu trendlerin şekillendirdiği ve işletmenize destek olacak 3 tema

Burada geçen trendlerin her biri iş dünyasına yönelik bir veya daha fazla temel temayla ilişkilendiriliyor. Bu temalar arasında ise geçmiş ve gelecekteki yatırımların korunması, doğru paydaşlar için doğru zamanda doğru çözümlerin oluşturulması ve hem iç hem de dış müşterilerin değişen ortamına değer sağlanması yer alıyor.

 

Tema 1: Yatırımı korumak

Teknoloji yatırımlarınızdan sürdürülebilir etki sağlamak için:

 • Planlı olun. Yetersiz yönlendirmenin sonucu olan tüm kontrolsüz deneyleri durdurun. Çabalar bilinçli, planlı olmalı ve günlük kullanım için sağlam sonuçlar üretmelidir.
 • Gerçekçi olun. Başlangıçtan itibaren gerekli koruyucu önlemleri hesaba katarak projelerin yatırım getirisini hesaplayın.
 • İleriye dönük düşünün. Fikri mülkiyet ve eserlerin mülkiyeti gibi haklarınızı ve gelecekte kalıcı bir konumu güvence altına alırken, yenilikleri yeniden kullanımı göz önünde bulundurarak uyarlayın.

Bu temayla ilgili IT trendleri şöyle sıralanıyor: Yapay Zekâ Güven, Risk ve Güvenlik Yönetimi (AI TRiSM), Sürekli Tehdit Maruziyeti Yönetimi (CTEM), Endüstri Bulut Platformları, Sürdürülebilir Teknoloji, Demokratikleştirilmiş Üretken Yapay Zekâ

Gartner: “Üretken yapay zekâ, 2026 yılına kadar yeni web uygulamaları ve mobil uygulamalara yönelik tasarım ve geliştirme çabalarının %70'ini önemli ölçüde değiştirecek.”

 

Tema 2: Geliştiricilerin (Builders) Yükselişi

 • Sektörünüze, özel kurumsal ihtiyaçlara ve uzman çalışanlara uygun teknolojiyi kullanarak,
 • Uzman olmayanların da geliştirme yapmasını sağlamak için yol haritanızı geliştirerek,
 • Yazılım teslimatını ve portföy yaşam döngüsü yönetimini belirlemek için iş paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak

uygulamalar ve çözümler geliştiren sayısız topluluğun yaratıcı güçlerini açığa çıkarın.

Bu temayla ilgili IT trendleri: Platform Mühendisliği, Yapay Zekâyla Artırılmış Geliştirme, Endüstri Bulut Platformları, Akıllı Uygulamalar, Sürdürülebilir Teknoloji, Demokratikleştirilmiş Üretken Yapay Zekâ

Gartner: “2027 yılına kadar CIO'ların %80'i IT organizasyonunun sürdürülebilirliğine bağlı performans ölçümlerine sahip olacak.”

 

Tema 3: Değer sunun

Paydaşlara sunduğunuz deneyimi iyileştirin ve hızlandırın. Geliri artırmak amacıyla seçeneklerinizi genişletmek amacıyla,

 • Değer belirleme ve sunma konusunda verimli bir döngü oluşturmak için değişen iç ve dış müşteri taleplerine sürekli uyum sağlayın.
 • Etkisi hızla büyüyen algoritma tabanlı müşterilere yönelik yaklaşımları dahil edin.
 • İster üretken yapay zekâ, iş gücü becerileri ve geçişi, ister diğer güçlendirme ve otomasyon fırsatlarıyla ilgili olsun, hızla gelişen dijital araçlara kontrollü erişimi kolaylaştırın.

Bu temayla ilgili IT trendleri: Makine Müşterileri, Artırılmış Bağlantılı İş Gücü, Akıllı Uygulamalar, Sürdürülebilir Teknoloji, Demokratikleştirilmiş Üretken Yapay Zekâ

 

Vodafone Business ile işletmeniz geleceğin dünyasına hazırlansın!