Red Enerji: İklim Değişikliğiyle Mücadelede Verimli Çalışma

Red Enerji: İklim Değişikliğiyle Mücadelede Verimli Çalışma

Dubai’de gerçekleşen COP28 Zirvesi’nin sonuçları iklim değişikliğiyle mücadele için eylemleri acilen hızlandırmanın şart olduğuna dikkat çekiyor. Gezegenimizin ve gelecek nesillerin sağlığını güvence altına almaya yönelik çabaların hedefe ulaşmasında iş dünyasının çevresel etkilerini indirmesi de giderek daha önemli bir rol oynuyor.

 

Fiziksel santralin gerektirdiği bakım maliyetlerinizi tamamen ortadan kaldırın, kurulum masrafı olmadan sanal santral ile tanışın!

 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) katılan ülkeler, 1995 yılından beri, alınan yolu ve tarafların iklim değişikliğine ilişkin uygulamalarını değerlendirmek üzere her yıl bir araya geliyor. Bu yıl 30 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28), 160 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin de binin üstünde rekor sayıda temsilciyle katıldığı ve ilk Küresel Durum Değerlendirmesi’nin (Global Stocktake-GST) de yapıldığı bu yıllık buluşmada, devletler Paris Anlaşması’nda (2015) belirlenen hedeflerle ilgili olarak gelinen noktayı tespit ettiler ve bir eylem planı belirlediler.

 

Konferans’ın ilk gününde, iklim değişikliğinin yol açtığı kayıp ve zararlarla başa çıkmaya çalışan hassas ülkeleri desteklemek için bir fon kurmak üzere anlaşmaya varıldı. Uzun zamandır beklenen bu   fon, gelişmekte olan ülkelere kuraklık, sel ve deniz seviyesi yükselmesi gibi doğa olaylarının yol açtığı zararların üstesinden gelmeleri için yardımcı olacak. Geniş bir yelpazede kritik başlıkların ele alındığı zirve,“fosil yakıt çağının sonunun başlangıcına” işaret eden ve “tarihi bir ilerleme” olarak görülen bir anlaşmayla sona erdi. Fosil yakıtları ilk defa net ve kapsamlı bir şekilde ele alan taraflar, fosil yakıt kullanımından kademeli olarak uzaklaşma, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutma ve 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik eylemlerini artırma kararı aldılar.

 

Dijital Tarım, içinde bulunan sensör ve modüller aracılığı ile kurulu olduğu alana özel havadan ve topraktan aldığı verileri analiz ederek size ‘en iyi zamanlama’ önerileri sunar ve erken uyarı sistemisayesinde ürün zaiyatını en aza indirir.

 

Kapsayıcı ve bütüncül çözümler şart

 

İklim eyleminin başarısında dönüşüm odaklılığın taşıdığı önemin altını çizen taraflar, toplumun tamamını kapsayan ve yoksullukla mücadeleye destek veren çözümlerin şart olduğunu vurgularken, tüm ekosistemleri ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik, cinsiyete duyarlı politikalar benimseme gerekliliğine de dikkat çekildi.

 

Fosil yakıtlardan uzaklaşılması için, tüm ülke ve toplulukların koşul ve ihtiyaçlarını hesaba katan, bütüncül bir geçiş planı yapılması gerektiği konusunda anlaşıldı. Zirve sonucunda varılan anlaşma, 2050 yılına kadar net emisyonların sıfırlanmasına yönelik yakın vadeli hedefleri belirginleştirirken sera gazı emisyonlarının 2030’a dek 2019 seviyelerine kıyasla yüzde 43 oranında azaltılması için de çağrıda bulundu.

 

Kurumsal sürdürülebilirlik hedefleri için etkili bir çözüm: Vodafone Red Enerji

 

İklim değişikliğine karşı mücadelenin eylem planlarının hazırlandığı COP28’in gündemindeki konulardan enerji verimliliğinin yükseltilmesi, günümüzde kurumsal şirketler için en önemli gerekliliklerden birini oluşturuyor. İşletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve kurumsal karbon ayak izini azaltmak için hayata geçireceği enerji verimliliği uygulamaları, gezegenimizin bugününü ve geleceğini korumaya katkıda bulunurken şirketlere daha verimli ve tasarruflu çalışmanın yollarını sunuyor. Bunun için geliştirilen Vodafone Red Enerji’nin işletmenizin sürdürülebilirlik yolculuğuna nasıl güç kattığını keşfetmek ister misiniz?

 

%30’a varan elektrik tasarrufu

 

Vodafone Red Enerji ile sürdürülebilirlik hedeflerinize giden yolda engel oluşturan enerji tüketim noktalarını kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Elektrik giderlerinizden yüzde 30’a varan oranda tasarruf etmenizi sağlayan Red Enerji’nin sunduğu elektrik tüketim takibi, ortam koşullarının takibi ve uzaktan kontrol gibi fonksiyonlar, şirketinize yüksek verimlilik için etkili araçlar sunuyor. Kolay kullanım özelliğiyle öne çıkan arayüzü sayesinde herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç olmadan enerji tüketim verilerinizi takip ve kontrol etmenizi sağlayan bu çözüm ile operasyonlarınıza ilişkin enerji tüketim verilerini gerçek zamanlı olarak öğrenebilir, şirketinizin verimlilik ve sürdürülebilirlik performansına katkıda bulunacak güçlü stratejiler belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik raporlaması ile elektrik tüketimi bazında karbon ayak izinizi hesaplayabilirsiniz.

Sunduğu gelişmiş araçlarla enerji verimliliğinizi kayda değer ölçüde iyileştirecek ve daha yaşanabilir bir dünya için yenilikçi bir adım atmanıza katkıda bulunacak Red Enerji çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın!