Modern işletmenin dört ana sorunu

Modern işletmenin dört ana sorunu

COVID-19 iş konusunda her şeyi değiştirmiş gibi gelebilir.

 

Ama çalışma biçimimizdeki birkaç büyük değişiklikten sonra artık kuruluşlar işi güvenle ve başarıyla yaparken bundan sonra neyin geleceğini düşünüyor.

 

Günümüzde kuruluşları etkileyen diğer sorunlarla nasıl başa çıkılacağını düşünürken bir yandan da herkesin aklında gelecekteki kesintiye hazırlıklı olma konusu var.

 

Vodafone Business 2020 Future Ready Raporu'nda hangi işletmelerin kendilerine en çok güvendiğini ve ortaya çıkan eğilimlere, zorluklara ve imkânlara en iyi şekilde hazırlandıklarını ve diğerlerinden farklı olarak neler yaptıklarını keşfetmeyi amaçladık.

 

Bunlara "future ready" (geleceğe hazır) işletmeler (FRB'ler) diyoruz.

 

Emsallerine kıyasla bu işletmeler, mevcut ortamın zorlukları karşısında çok farklı bir yaklaşım sergiliyor ve bunun sonucunda pandemi süresince sorunlarla çok daha iyi baş edebiliyor.

 

Araştırmalarımız sırasında her işletmenin karşı karşıya kaldığı beş ana sorun tespit ettik. Dayanıklılık burada ele alınmıştır. Bu makalede diğer dört sorunu ele alıp küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyoruz. Onları daha büyük rakipleriyle karşılaştırıp yarının dünyasına hazırlanmak için neler yaptıklarına bakıyoruz.

 

  • Daha güçlü tüketiciler

 

Müşterileri memnun etmenin her zaman hayati olduğunu biliyoruz. Fakat bu dijital çağda müşterilerin ürünleri ve alternatiflerini karşılaştırmaları her zamankinden daha kolay.

 

Bu nedenle, "future ready" küçük ve orta ölçekli işletmelerin %88'i müşterilerin gücünün arttığını ve "future ready" KOBİ'lerin neredeyse yarısı, daha şimdiden sosyal sorumluluk konusunda artan talepleri de içeren yükselen müşteri beklentilerini anlamak ve karşılamak için veri odaklı içgörüler (%45) aramaya başladı.

 

Çoğu "future ready" işletme (%87), müşterilerin gitgide daha fazla markanın etik hareket etmesini veya kâr dışında bir amacı olmasını talep ettiklerini belirtiyor.

 

Küçük işletmelerin %54'ü, müşterilerinin sosyal sorumluluk amacı taşıyan kuruluşlardan satın alma veya bu kuruluşlarla çalışma tercihinin, onlardaki değişikliklerin üç ana nedeninden biri olduğunu söylüyor. Bu da en başta içten bir ahlaki sorumluluk duygusuyla birleşiyor.

 

Müşteriyi anlamak uzun süredir küçük işletmelerin güçlü bir yönüdür ve artık her zamankinden daha da önemlidir.

 

  • Standart olarak sürdürülebilirlik

 

Sürdürülebilirlik de gündemin en üst sıralarında bulunuyor. Müşteriler ve toplum çevre üzerindeki ayak izlerinin daha fazla farkına vardıkça ve bu izi azaltmaya çabaladıkça işletmelerin de aynısını yapmaları bekleniyor.

 

Birçok kuruluş bunu aşmak için "kağıtsız ofisin" benimsenmesi, çalışanların yolculuk miktarının azaltılması ve çevre odaklı hayır kurumlarına bağış yapılması gibi adımlar atıyor.

 

KOBİ'lerin çoğu (%67) en çok enerji tasarruf eden mevcut teknolojileri kullanıyor. Yarısından fazlasının ise ana itici gücü, içten bir ahlaki yükümlülük duygusu (%40) ve müşterilerinin sürdürülebilir kuruluşlardan alım yapma tercihidir (%37).

 

  • Dijital ekonominin şifresini çözme

 

İyi haber, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ekonominin olanaklarının artık daha da farkında olmalarıdır; böylece büyük şirketler karşısında daha güçlü bir konumda durabiliyorlar.

 

"Future ready" KOBİ'lerin %90'ı, verilerin gittikçe daha önemli stratejik bir varlık haline geldiği konusunda mutabıktır. Genel olarak KOBİ'lerin %79'u böyle düşünmektedir.

 

Buna rağmen, duruma ayak uydurmak için kaynakların eksikliği de dahil olmak üzere bazı engeller ve fırsatlar vardır.

 

KOBİ'lerin neredeyse yarısı, teknik beceri eksikliğinin gelecekte yetenek konusunda en büyük zorluklardan biri olacağına inanıyor (%43) ve tüm KOBİ'lerin dörtte birinden biraz azı (%22) verileri güvenli biçimde saklama ve işleme konusunda kendilerinin 'makul düzeyde iyi bir seviyeden daha az donanımlı' olduğunu düşünüyor.

 

"Future ready" KOBİ'lerin, hem iş stratejisi hem de kamu sağlığı açısından verilerin gücünün daha çok farkında olmaları muhtemeldir.

 

Bu KOBİ'lerin çoğu, en iyi ticari kararları alabilmek için verilerin kilit önemde olduğunu söylüyor.

 

  • Yetenek sorunlarıyla başa çıkma

 

Yetenekli personel günümüzde bir işletmenin başarısı açısından fazlasıyla önemli ama küçük işletmelerin önemli beceri eksiklikleriyle uğraşması gerekiyor.

 

Bunu çözmek için KOBİ'ler, yetenek havuzlarını güçlendirmek üzere personelin yeniden eğitimine yatırım yaparak onlara beceri kazandırmaya odaklanıyor.

 

Ayrıca nörolojik açıdan çeşitli adayları (%26) ve daha geniş bir yaş aralığını (%40) hedefleyerek işe alma yaklaşımlarını da değiştiriyorlar. Bunu büyük şirketlerin de araştırdığını gördük.

 

Eğitim, teknoloji ve esneklik, kariyer beklentilerinin önüne geçmeye başladığında doğru çalışma ortamını sağlamak da kilit önemde olacaktır. Bu nedenle, tüm işletmeler artık personeli çekmek ve elinde tutmak için iyi eğitim ve esnek çalışma saatleri sunmaya odaklanıyor.

 

Açık ve net olan ise şimdi değişiklik yapmanın gelecekte gelişmenize yardım edebileceği gerçeği.

 

"Future ready" işletmelerin işleri nasıl farklı yaptıkları konusunda daha fazla bilgi için Vodafone Business 2020 Future Ready Raporu'nun tamamını inceleyin.

 

Iris Meijer, Pazarlama Direktörü, Vodafone Business

18 Nov 2022