Bulut Bilişim ve IoT Teknolojisinin Kattığı Değerleri Keşfet

Bulut Bilişim ve IoT Teknolojisinin Kattığı Değerleri Keşfet

Nesnelerin İnterneti ve bulut bilişim, odaklanmış iş sonuçları sunarak ve veriye dayalı karar almayı mümkün kılarak iş dönüşümünü hızlandırıyor.

 

İşletmelerde dijital dönüşüm büyük bir hızla ilerliyor. Dijital dönüşüm harcamaları, 2021-2025 dönemi için yüzde 16,6'lık beş yıllık Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile artıyor. Bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka (AI) ve büyük veri gibi birçok ileri teknoloji bu artışa ivme kazandırırken işletmeler, dijitalleşme çağı için dijital altyapılarını yeniden ele alıyor.

Bu sıra dışı dijital yolculuğun mümkün olmasında en büyük rolü bulut bilişim ve IoT oynuyor. Artık birden fazla uzak konumdaki bağlı cihazları yönetebiliyor ve isteğe bağlı olarak verilere erişebiliyoruz.  Bulut bilişim ise bulutta depolanan verilere hızlı, ucuz ve kolay erişim sağlıyor. İşletmeler, operasyon maliyetlerini azaltırken daha çevik ve verimli olmak için bulutun gücünden yararlanıyor.

 

Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişimin İş Yerinize Kazandıracağı 3 Öne Çıkan Değer

  • Veri depolama ve yönetimi:

IoT cihazları gerçek zamanlı olarak büyük miktarlarda veri üretiyor, ancak bu veriler şirket içi sunucularda depolanırsa sınırlı kapasite nedeniyle kısıtlamalara neden oluyor. Bunun yerine veriler, sonsuz miktarda depolama kapasitesi sunan bulut depolarında uzaktan depolanabilir.

Üstelik işletmelerin bu verileri depolamak için kapsamlı bir altyapıya yatırım yapmasına gerek yok; bunun yerine kullandıkça ödeme yapabilirler. Bu, toplam sahip olma maliyeti açısından büyük tasarruflar sağlayabilir. Bulut hizmetleri sağlayıcıları, veriler için donanım altyapısını, bakımı, yedeklemeyi ve güvenliği koruyabilir. Bulut depolarında depolanan veriler, tahmine dayalı analitik, tahmin ve raporlama için kullanılabilir. Şirketler, güçlü veri yönetimi platformlarını kullanarak bulutta depolanan gerçek zamanlı verilerden eyleme geçirilebilir bilgiler elde edebilir.

  • Operasyon mükemmelliği:

Birbirine bağlanabilen akıllı cihazların kullanımı, verimli operasyon yönetimine olanak tanıyarak çalışanların daha verimli işler yapması için zamandan tasarruf sağlıyor. Örneğin yazıcılar izlenebiliyor ve buluta gönderilen veriler kullanılarak yazılımlar otomatik olarak güncellenebiliyor, sistemler gerekli malzemeleri tahmin edebiliyor, cihazlar uzaktan yapılandırılabiliyor. Üretim sektöründe, bulut bilişimle birlikte kullanılan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIOT), öngörücü bakımı mümkün kılıyor. Üretimde kullanılan makinelerle ilgili olası sorunların proaktif bir şekilde ele alınmasıyla üretim hattı daha verimli hale geliyor. Saha servis mühendisleri müşteri ekipmanlarını uzaktan izleyerek olası tehlikeleri tespit edebiliyor. IIOT aynı zamanda tesis yönetimi için de kullanılabiliyor; akıllı cihazlardaki sensörlerden gelen veriler, operasyon ortamındaki değişikliklere ilişkin uyarıların verilmesi için buluta gönderilebiliyor. Artan operasyonel verimliliğin yanı sıra şirketler, hem donanım ve yazılım altyapısına yatırım yapma hem de bunları sürdürmek için kaynak kiralama konusunda büyük maliyet tasarrufları elde edebiliyor.

  • Çeviklik ve ölçeklenebilirlik

Bulut bilişimi ve IoT'yi kullanmak, işletmelerin donanım ve yazılıma yatırım yapma ve bunların bakımını yapma zahmetine girmeden gelişmiş sistemlere yatırım yapmasına olanak tanıyor. Şirketler, iş ihtiyaçlarına bağlı olarak daha fazla veya daha az bulut işleme gücü veya depolamayı tercih ederek ölçeği kolaylıkla büyütebiliyor veya küçültebiliyor. IoT bulutu ile işletmeler, cihazın ek depolaması veya yönetimi konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kolayca ek akıllı cihazlar ekleyebiliyor. Sistemlerin bakımı, yedeklemesi ve güvenliği ise bulut sağlayıcısı tarafından üstleniliyor.

IoT ve bulut bilişim, operasyonel açıdan verimli, uygun maliyetli, esnek ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir, tamamen yeni bir iş ekosistemi yaratıyor. Ancak tüm yeni teknolojilerde olduğu gibi bazı zorlukları da var; bunların başında veri güvenliği ve gizlilik kaygıları geliyor. Veri ve sistem ihlali olasılığına karşı bulut sağlayıcılarının yanı sıra işletmelerin gelişmiş güvenlik stratejilerine ve sistemlerine yatırım yapması gerekiyor. İşletmelerin, bölgenin yasal ve düzenleyici gerekliliklerine uyum sağlaması, yedekleme ve felaket kurtarma mekanizmalarının iyi kurulması ve periyodik olarak denetlenmesi gerekiyor.

 

Dijital dönüşüm yolculuğundaki kuruluşlar için çeviklik, hızla değişen teknoloji ve iş ortamına yanıt vermenin anahtarı olurken inovasyonla desteklenen sağlam bir dijital zihniyetle kurumsal beklentileri karşılamak ve aşmak hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor. Dijital yolculuğun sürekli gelişen bir süreç olduğu unutulmamalı. Bulut hizmetlerinden ve Nesnelerin İnterneti teknolojisinden yararlanan dijital platformları kullanan şirketler, iş sonuçlarını gerçekleştirmek ve geleceğe yönelik bir iş oluşturmak için derin içgörüler elde edebilir, süreçlerini optimize edebilir ve operasyonel mükemmelliğe ulaşabilir.

İşletmenize Uygun Çözümlerle Dijital Dönüşümde Yanınızdayız!