Elektrik Tüketiminizi %30’a Kadar Azaltın

Elektrik Tüketiminizi %30’a Kadar Azaltın

Enerji maliyetleri artmaya devam ederken işletmelerin elektrik tüketimini kontrol altına almaları giderek daha önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Elektrik faturalarını düşürmenin, bununla birlikte daha sürdürülebilir bir işletme olmanın anahtarı ise tüketimin nerede, ne zaman, ne kadar gerçekleştiğini anlamak. Elektrik tüketimini ölçmek, izlemek ve yönetmek, işletmelerin enerjiyi verimli kullanmalarını sağlayarak maliyetleri azaltmanın yolunu açıyor.

 

Hemen hemen tüm sektörler için en yüksek gider kalemi olan elektrik faturaları, enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle işletmelerin ilk sıradaki ortak problemini oluşturuyor. Öte yandan, yaz ayları özellikle gıda ve perakende gibi soğutmanın kritik önem taşıdığı sektörler için enerji tüketiminin daha da yükselmesi anlamına geliyor. Gıda üretiminde, gıdaların son tüketiciye ulaştığı marketlerde veya tüketicilerle farklı ürünleri buluşturan perakende mağazalarında sayısız süreç baştan sona enerjiye bağımlı. Dolayısıyla, bu maliyetli kaynağın mümkün olan en verimli şekilde kullanılması hem tasarruf hem de sürdürülebilirlik için oldukça önemli.

 

Örneğin, gıda işleme proseslerinde gıdaların soğutulması, dondurulması, depolanması, gideceği yere güvenli bir şekilde ulaştırılması gibi süreçlerin tamamı enerji gerektiriyor. Aynı şekilde, gıda perakendeciliğinde de bu ürünlerin tüketicilere sağlıklı bir şekilde sunulmasının yanı sıra hem üretim sahalarında hem de mağaza veya marketlerde aydınlatma, havalandırma, iklimlendirme için de enerjiye ihtiyaç duyuluyor. İngiltere merkezli enerji danışmanlığı firması Optimized, tipik bir perakende mağazasında harcanan enerjinin yaklaşık %73’ünün HVAC, sıcak su, iç ve dış aydınlatmadan kaynaklandığına işaret ediyor. Bu nedenle, bu sistemlerin optimize edilmesi, enerji kullanımını önemli ölçüde etkileyebilir.

 

Gıda perakendeciliği alanındaki firmaların, mağaza içerisindeki enerji giderleri arasında bulunan aydınlatma, soğutma, ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde iyileştirmeler yapması ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Üstelik, yapılacak çok küçük iyileştirmeler de önemli tasarruflar kazandırabilir. Örneğin, klima derecesini bir derece yükseltmek veya düşürmek bile enerji tüketiminin %10 daha fazla veya daha az olmasıyla sonuçlanabiliyor. ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Energy Star Programı tahminlerine göre, süpermarketlerde %1’lik bir enerji tasarrufu, satışları yaklaşık 60 dolar artırmaya eş değer bir geri dönüş sağlıyor.

 

Bununla birlikte, bir mağaza içinde en çok enerji tüketen kalemler düşünüldüğünde, en fazla enerjiyi buzdolaplarının, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin harcadığı görülüyor. Energy Star, bir gıda perakende mağazasında soğutmanın, en büyük enerji tüketicisi ve genel olarak mağazanın toplam elektrik tüketiminin %40 ile %50’sini kullandığına dikkat çekiyor. Bu da soğutma ve aydınlatmanın, enerji verimliliği fırsatları için en yüksek potansiyele sahip alanlar olduğunu gösteriyor. Bu sistemlerinizin enerjiyi daha verimli kullanmasını sağlamak, elektrik harcamalarınızı azaltmanıza önemli katkılarda bulunabilir.

 

Elektirik Faturanızın Yükünü Red Enerji ile Hafifletin


Yaz Aylarında Artan Enerji Faturalarınızın Yükünü Red Enerji ile Hafifletin

 

Ay sonunda elinize geçen elektrik faturanız, size bir aylık süreçte ne kadar enerji tükettiğinizi gösteriyor. Ancak bu tüketimin hangi noktalarda, hangi zaman aralıklarında daha fazla ve daha az gerçekleştiğini bilmemek, fazla tüketimin önüne geçmeyi engelliyor. Bu enerji tüketim noktalarının bazıları çalışması gerekmediği saatlerde bile çalışmaya devam ediyor veya bazı sistemlerin enerji tüketimi normal seviyelerin üzerinde gerçekleşiyor olabilir. Bununla birlikte, farklı şubeleriniz varsa enerji tüketim miktarları arasındaki farklılıkların kaynağını bilmemek gerekli iyileştirmeleri yapmayı engelleyebilir. Aynı zamanda, farkında olmadığınız reaktif enerji kullanımı, faturanıza ceza olarak eklenebilir. Sistemlere bağlı akım ile gerilim arasındaki faz farkından meydana gelen kayıp enerji miktarını ifade eden reaktif enerji, belli süreliğine depo edilir ve sonrasında tekrar şebekeye iade edilir. Ancak bu durum iletim ve dağıtım hatlarında güç kayıplarına ve arızalara yol açtığından, reaktif güç kullanımınız belirli bir seviyeyi aştığında ay sonunda faturanıza ceza olarak yansıyor. Faturalarınızı artıran bu unsurlar için gerekli aksiyonları almak, enerji tüketiminizi vefaturalarınızı kayda değer ölçüde düşürebilir. Bunun için enerji kullanımınızda %30’a varan oranda azalma sağlayacak Vodafone Business Red Enerji Çözümü’nü keşfedin.

 

Red Enerji Nasıl Çalışır?

 

Red Enerji, işletmenize yerleştirilen donanımlarla enerji tüketim verilerinin alınmasını, anlık olarak izlenmesini ve bu verilerin tek bir platform üzerinden yönetilip raporlanmasını sağlıyor. Bunun için ilk aşamada Vodafone Business Red Enerji uzmanları sistemlerinizi, işletmenizin yerleşimini, cihazlarınızı ve elektrik panolarınızı fotoğraflar üzerinden inceledikten sonra elektrik panolarının içine sayaçlar, izlenecek ortamlara ve cihazlara, sensörler ve enerji analizörleri yerleştiriyor. Bu sistemlerin topladığı veriler, kurulan gateway’ler aracılığıyla mobil baz istasyonundan bulut sistemine taşınıyor, bulut sistemi üzerinden de enerji platformuna iletiliyor.

 

Analiz edilip anlamlı hale getirilen veriler üzerinden hem anlık hem de geçmişe yönelik raporlamalar sonucunda işletmenizin enerji tüketim envanteri hazırlanıyor. Geçmiş faturalarınızın incelenmesi, tüketim değerlerinin analiz edilmesi, ideal tüketim miktarlarının belirlenmesi, size hangi sistemlerinizin ne zaman ve ne kadar enerji tüketmesi gerektiğine dair net bir çerçeve sunuyor. Yerleştirilen sensörler aracılığıyla ortamın anlık sıcaklık ve nem takibi yapılarak hava kalitesi izleniyor, enerji analizörü ise anlık enerji tüketiminizi ölçerek istenmeyen enerji tüketim noktalarının tespit edilmesini sağlıyor. Yıllık, aylık, haftalık, günlük hatta saatlik, mesai içi veya mesai dışı tüketimleri görmenin yanı sıra belirlenen sınır değerlerin üzerine çıkıldığında ya da kaçak ve arıza gibi durumlarda merkeze gönderilen alarmlar, gerekli müdahaleleri zamanında yaparak istenmeyen sonuçları engellemenize yardımcı oluyor. Anlık bildirimler aynı şekilde, reaktif enerji kullanımında da devreye giriyor ve cezaların önüne geçmenizi sağlıyor. İlgili reaktif ceza yönetimi Red Enerji ürünleri ile yapıldığında, cezai durumların takip edilmesi %2’ye varan tasarruflarla sonuçlanıyor.

 

Red Enerji Nasıl Çalışır

 

Red Enerji ile Faturalarınızı Nasıl Kontrol Altına Alabilirsiniz?

 

Vodafone Business’ın IoT alanındaki uzmanlığının ve deneyiminin bir sonucu olan Red Enerji, elektrik tüketiminizi en verimli ve tasarruflu şekilde kontrol altına almanızı sağlıyor.

 

Red Enerji’nin Fatura Kontrolü Özelliği ile enerji tüketiminizi yakından takip edip raporlayabilirsiniz. Bu sayede gerçek enerji tüketiminizi görmeniz yanlış faturaların önüne geçmenizi ve kayıp/kaçak kullanımını fark etmenizi sağlar. Uzaktan yönetim sayesinde havalandırma, aydınlatma gibi sistemlerinize uzaktan müdahale edebilirsiniz. Çalışması gerekmediği saatlerde çalışan veya açık unutulan sistemlerinizi alanda olmasanız da bulunduğunuz yerden kapatabilir, gereken zamanlarda devreye girmelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin, klimalarınızı uzaktan kontrol ederek istenen dereceye otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde, iç-dış aydınlatmaları tek tuşla uzaktan yönetebilirsiniz. Red Enerji kapsamında sunulan Sürdürülebilirlik Raporu ile de karbon emisyonunuzu hesaplayarak potansiyel tasarruf alanlarını keşfedebilir, işletmenizin sürdürülebilirliğine ve gezegenimizin geleceğine katkıda bulunabilirsiniz.

 

 • Elektrik tüketen cihazlarınızın enerji takibini
 • Şubeler veya cihazlar arasında karşılaştırmalı raporlamalarını,
 • Makinelerinizin enerji tüketimlerinin izlenmesin,
 • Geçmişe yönelik tüketimin görüntülenmesini,
 • Reaktif cezaya yaklaştığında veya sistemler belirlenen tüketim değerini aştığında alarm bildirimlerini sağlayan Red Enerji ile sistemlerinizin gereken zamanlarda ve ideal seviyede enerji tüketmesi faturalarınıza tasarruf olarak yansıyor.

 

Perakende Sektöründe Bir Müşterimizin Tasarruf Hikâyesi

 

Tasarruf potansiyelleri ve değerlendirilen metrikler

 

 •  Birim fiyatların analizi
 •  PTF - görevli tedarik şirketi karşılaştırması

Proje Detayları

 

Zincir mağaza kategorisindeki çalışma ile Enerji Verimliliği ve Tarife Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Mağaza enerji verimliliği çalışmaları sırasında gerçekleştirilen farklı modellerin denenmesi sonucu oluşturulan son model ile Nisan ayı içerisinde şu ana dek toplam tüketimin %12,48’ine denk düşen 692,52 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Bu değer, R² değeri 0,825 olan enerji modeli ile oluşturulan enerji referans çizgisine göre hesaplanmış olup ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi içerisindeki 6. maddeyi açıklayan ISO 50006 EnRÇ çizgisi standartlarına göre yüksek korelasyonda bir modeldir. Nisan ayı tüketim değerleri geçmiş tüketimlere göre karşılaştırıldığında, gözlenen tasarruf %17,82 olup enerji modelindeki iklim düzeltmesi nedeniyle gerçek tasarruf olan %12,48 değeri hesaplanmıştır.

 

Tasarruf miktarının belirlenen şube karakteristiklerine göre belirlenen yeni metotlarla artması beklenmektedir. Bu tasarrufların yanı sıra, elektrik satın alımı ile ilgili alternatif yöntemlerin enerji piyasasına ve ekonomik gelişmelere göre takibi ile enerji birim maliyetlerinde avantaj sağlanması mümkün olabilecektir.

 

Red Enerji, Doğru Kaynak Yönetimi Yapmanız İçin Hangi Çözümleri Sunuyor?

 

İklimlendirme Yönetim Modülü

Klimalarının derecelerini ve fan hızlarını, modlarını, anlık iç ortam sıcaklıklarını otomatik olarak takip edebilirsiniz. Red Enerji Platformu üzerinden manuel olarak veya belirlediğiniz çalışma saatleri ve benzeri regülatif senaryolarına göre otomatik olarak oluşturduğunuz senaryolarla lokasyonlarınızda bulunan iklimlendirme cihazlarını yönetebilirsiniz. Red Enerji Platformu ile iklimlendirme sistemlerini yönetebildiğiniz gibi tüketimleri de izleyebilir ve ortam verilerini görüntüleyebilirsiniz. Bir ya da birden fazla tüketim noktasına sahipseniz (bu, örneğin bir klima, aydınlatma, havalandırma, hava perdesi gibi üniteler olabileceği gibi, aynı zamanda herhangi bir şubenizin ana tüketimleri de olabilir) hem farklı lokasyonlarınızın ana tüketimlerini hem de tek bir lokasyon içerisindeki farklı nesnelerin tüketimlerini karşılaştırabilirsiniz.

 

 • İklimlendirme yönetiminin Red Enerji ürünleri ile yapılması marketlerde %12’ye, perakende satış mağazalarında ise %14’e varan tasarruflar elde etmeyi sağlıyor.

 • Soğuk Hava Deposu İzleme Özelliği ürün zayiatının önüne geçilmesine, Soğuk Hava Depo Enerji İzlemesi ise anormal olan tüketim değerlerinin saptanması ile %2’ye varan tasarruflar sağlamaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte, örneğin, marketteki bir içecek veya dondurma dolabının sıcaklık izlemesini Red Enerji ürünleri ile yapmak %4’e varan tasarruflarla sonuçlanıyor.

 

Uzaktan Açma-Kapama

 

Red Enerji ile nesneler arası parametreleri karşılaştırıp yönetebileceğiniz gibi, örneğin, herhangi bir priz grubunu da uzaktan, istediğiniz zaman aralığında açıp kapatabilir, aynı zamanda bir havalandırmanın, bir hava perdesinin ve benzeri herhangi bir makinenin sistem üzerinden otomatik olarak açıp kapatma işlemini de istediğiniz zaman aralıklarında gerçekleştirebilirsiniz.

 

 • İlgili aydınlatma yönetimi Red Enerji ürünleri ile yapıldığında mesai içi/mesai dışı yönetim senaryoları ile iç aydınlatmada %4’e, dış aydınlatmada %1’e varan tasarruf elde ediliyor.

 • Priz Yönetimi ile mesai içi/mesai dışı yönetim senaryolarıyla %2’ye varan tasarruf elde etmeniz mümkün oluyor.

Sürdürülebilirlik Raporu

 

Vodafone Business’ın Red Enerji çözümüne ek olarak sunduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile karbon emisyonunuzu hesaplayabilir, şirketinizin operasyon sürecinde doğayı nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikli olarak enerji tüketim envanteriniz çıkarılıyor. Ardından bu enerji tüketim envanteri Sürdürülebilirlik Raporlaması modeli üzerinden tüketimlerinizin karbon salımını ve karbon ayak izini gösteriyor. Bu sayede tasarruf fırsatları belirleniyor. Aynı zamanda geçmiş ve mevcut karbon ayak izi arasındaki fark ölçülerek sürdürülebilirlik katkısı belirlenebiliyor. Bunun sonucunda potansiyel tasarrufalanlarında aksiyon alabilir ve süreçlerinizdeki iyileştirmelerin doğaya katkısını görebilirsiniz.

 

Hava Kalitesi, Isı ve Nem Sensörü


Çevresel ortamdan sıcaklık ve nemle birlikte hava kalitesi bilgileri alınıyor. İdeal koşullar aşıldığında bildirim sağlanarak gerekli müdahalede bulunmanız sağlanıyor.

 

Enerji Analizi


Ani güç kapasitesine göre seçilen 100 Amper Enerji Analizi, 300 Amper Enerji Analizi ve 1000 Amper Enerji Analizi ile enerji tüketimlerinde anlık takip ve raporlama yapılabiliyor ve fazla enerji tüketim noktaları tespit edilebiliyor.

 

Enerji Takibi

 

Enerji tüketiminizi tek bir uygulama üzerinden yapmanız kaynak yönetimini iyileştirmenize yardımcı oluyor. Bu kapsamda tesisinizin toplam tüketim ve her bir alt biriminin elektrik tüketim raporları, aktif ve reaktif güç tüketimi takibi, farklı şubeler arasında karşılaştırmalı verimlilik raporu enerji tüketiminizi kayda değer ölçüde azaltıyor.

 

Vodafone Business Red Enerji Çözümlerinden en iyi şekilde faydalanmanız için şirketinize özel atanan teknoloji danışmanı sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza anında yanıt verilirken, verileriniz güvenle saklanıyor.

Kolay kurulum, kullanıcı dostu arayüz, ihtiyaca göre şekillenen paket içeriği ve aylık ödeme seçenekleri ile hemen kullanmaya başlayabileceğiniz Vodafone Business Red Enerji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.