Siber Güvenlik Rekabette Avantajınız Olabilir!

Siber Güvenlik Rekabette Avantajınız Olabilir!

Durdurulamaz bir hızla dijitalleşen dünya giderek daha da bağlantılı hâle gelirken iş dünyasında güven inşa etmek de karmaşıklaşıyor. Yüksek miktarda verinin ve azımsanamayacak miktarda güvenlik tehdidinin bulunduğu iş ortamında, siber dayanıklılık günümüzün başlıca kurumsal gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

 

Her işletme, faaliyetlerini kaçınılmaz olarak çok sayıda paydaş ile etkileşim içinde yürütüyor. Çalışanlar, tedarikçiler, dijital ve lojistik hizmet sağlayıcılar bunlardan yalnızca birkaçı… Veri ihlallerinin, siber saldırıların ve veri sızıntılarının son derece yaygın olduğu günümüzde, üçüncü taraflarla kurulan iş ilişkilerinde güvenlik konusunu her zaman titizlikle ele almak gerekiyor. İşin ofis sınırlarının ötesinde yürütüldüğü dijital dünyada, gelişmiş bir siber güvenlik altyapısı iş sürekliliğinin ve başarısının yanı sıra kurumsal itibar açısından da kritik rol oynuyor. Müşterilerden iş ortaklarına, tedarikçilerden yatırımcılara kadar her bağlantıda, güven ve güvenlik konuları büyük bir önem arz ediyor. 

 

Siber Dayanıklılık Neden Bu Kadar Önemli?

 

AAG verileri, siber saldırıların 2021 yılında dünya genelinde bir önceki yıla göre %125 artış gösterdiğine işaret ediyor. 2022 yılı için ise bu oranın %38 olduğu belirtiliyor. Her geçen gün artan siber güvenlik riskleri ve yol açtıkları zararlar, dünyanın her yanındaki işletmeleri daha etkili önlemler almaya sevk ediyor. Günümüzde siber güvenliğe verilen önemin hatırı sayılır oranda artmasına yol açan etkenleri aşağıdaki ana başlıklar altında ele almak mümkün:

 

  • Hedefli ve Karmaşık Siber Saldırılar: Gün geçtikçe daha karmaşık ve hedefli hâle gelen siber saldırıların doğrudan en kritik ve değerli varlıklara yönelmesi, işletmeler için büyük bir risk oluşturuyor.
  • Değişen İş Modelleri ve Artan Mobilite: Dünya genelinde hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması ve sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte veri güvenliği riskleri artıyor.
  • Bulut Teknolojilerine Geçiş: Buluta erişim sağlanan bağlantının güvenli olmaması hâlinde, en güvenilir bulut sağlayıcısıyla çalışan işletmelerin bile verilerinin risk altında olabiliyor.
  • Müşteri Güveni ve Marka Algısı: Müşteri verileriyle ilgili ihlal ve sızıntılar dolayısıyla müşteri memnuniyetinde azalma meydana gelebiliyor ve müşteri kayıpları yaşanabiliyor.
  • Artan Nesnelerin İnterneti (IoT) Kullanımı: Günümüzde birçok işletme tarafından sürdürülebilir başarının anahtarı olarak görülen IoT teknolojileri, yeni riskleri de beraberinde getiriyor.
  • Artan Regülatif Yük: Uyum gerekliliklerini yerine getiremeyen işletmeler, ciddi finansal ve operasyonel riskler ile karşılaşabiliyorlar.

 

İşte bu nedenle, işletmelere lokasyondan, uygulamadan ya da ortamdan bağımsız olarak tutarlı ve güvenilir veri koruması sağlayan “sınır tanımayan güvenlik” kavramının önemi hızla artıyor. Bu yaklaşımla hayata geçirilen tedbirler siber güvenliğe, iş sürekliliğine ve operasyonel mükemmelliğe katkıda bulunurken müşterilerin güven ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.

 

Sınır Tanımayan Güvenlik: Tam Güven, Yüksek Rekabet Gücü

 

Siber güvenlik büyümeyi desteklediğinden ve yeni fırsatlara kapı açtığından, güvenli bir geleceğe hazır olan işletmeler için stratejik planlamanın temel öğelerinden birini oluşturuyor. Yeni teknolojilere adapte olmak, dayanıklılığı artırmak ve yeni müşteriler kazanmak için bir katalizör görevi görüyor. Güvenlikte mükemmelliği hedefleyen kurumlar, riskleri azaltıyor, inovasyonu hızlandırıyor ve tüm paydaşlarının güvenini kazanıyorlar. Bu sayede önemli avantajlar elde eden işletmeler, rekabette daima bir adım önde oluyorlar.

 

Geleceğe hazır işletmeler, her türlü siber saldırıya karşı hazırlıklı olmak için gelişmiş siber güvenlik altyapıları kuruyorlar. Buna ek olarak, tedarik zincirlerinin tamamında görünürlük sağlayıp veri ve kullanıcı davranışı kalıplarını gözlemliyor ve operasyonlarının güvenliğini şansa bırakmıyorlar. Üçüncü tarafların güvenlik uyumluluğunu denetleyerek açıkları ve zayıf noktaları saldırganlardan önce tespit ediyorlar. Fakat müşterilerin güvenini kazanabilmek için ilave tedbirler de almak gerekiyor.

 

Güvenli Bağlantılar, Güven Dolu Müşteri İlişkileri

 

Müşterilerin güvenlikle ilgili endişelerini giderebilmek için ilk aşamada veri güvenliğini sağlamak, çok faktörlü doğrulamadan yararlanmak ve çalışan farkındalığını artırmak öneriliyor. Fakat müşteri ilişkilerindeki güveni kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek isteyen işletmeler, daha ileri yöntem ve araçları da kullanarak siber dayanıklılıklarına yatırım yapmayı önceliklendiriyorlar. Özellikle yüksek riskli veya yüksek hacimli sektörlerde, işletme güvenliği bu bakımdan ciddi rekabet avantajları sağlıyor.

 

Daha bütüncül ve sürdürülebilir bir siber güvenlik yaklaşımı benimseyen işletmeler, gerek kasıtlı gerek kasıtsız veri sızıntılarına, bağlantı açıklarına, virüslere ve kötü amaçlı yazılımlara karşı önlemler alırken sürekli denetim, değerlendirme, optimizasyon ve iyileştirme çalışmaları yoluyla siber dayanıklılıklarını da destekliyorlar. Güvenilir hizmet sağlayıcılarla ve uzman ekiplerle çalışarak işletmelerini geleceğe güvenle hazırlıyorlar. Böylelikle bir yandan mevcut müşterilerine kesintisiz, güvenli ve yüksek performanslı bir şekilde hizmet vererek itibarlarını korurken diğer yandan da işlerini büyütmeye, yeni müşteriler edinmeye ve inovasyona kaynak ayırabiliyorlar.

 

Vodafone Business ile İşletmenizin Siber Dayanıklılığını Artırarak Büyüme Fırsatlarını Yakalayın ve Rekabette Öne Çıkın!

 

Vodafone Business Siber Güvenlik Çözümleri, karmaşık siber güvenlik ortamında gelişmiş yöntemlerle dayanıklılığını artırmak ve güvenli bir geleceğe başarıyla hazırlanmak isteyen işletmelere destek oluyor. Siber güvenlik olaylarını tespit ve analiz etmek için yüksek güvenlikli bir üs görevi gören Vodafone Siber Güvenlik Merkezi’nin (SOC) teknolojik cihazları ve uzman teknik ekibi, ihtiyaç hâlinde siber tehditlere müdahale edilmesini sağlıyor.

 

Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) şirket kaynaklarına erişimleri yetkilendirerek veri sızıntılarını ve ayrıcalıklı hesaplar üzerinden yapılan saldırıları engelliyor. Bir diğer etkili araç olan Güvenlik Duvarı Çözümü (Firewall), internetten gelen veya internet yönüne çıkan trafiği denetleyerek siber altyapıları zararlı içeriklere ve yetkisiz erişimlere karşı koruyor. DDOS Atak Önleme Çözümü, bant genişliğini kötü amaçlı yoğun trafiğe maruz bırakarak gerçekleştirilen saldırıları daha işletme ağına ulaşmadan engelleyerek sistemlerini güvende tutuyor. Yük Dengeleme Çözümü ise, işletmen ağına gelen trafiği birden fazla sunucuya dağıtarak IT kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve altyapı sürekliliğine önemli katkılar sağlıyor.

Siber dayanıklılık açısından kritik önem taşıyan bir diğer ürün olan Zafiyet Taraması Çözümü (VMaaS), işletmelerin BT altyapılarının bilinen en güncel siber güvenlik tehditlerine karşı güvenliğini sağlıyor. İhtiyaç doğrultusunda ve istenen sıklıkta uygulanabilen bu çözümle, işletmeler güvenlik açıklarını saldırılardan önce öğrenerek risklerin önüne geçebiliyorlar. E-Mail Güvenliği Çözümü ile zararlı e-mail iletilerini kontrol ederek kolayca bloke edebilen işletmeler fidye yazılımlarına ve veri hırsızlığına karşı ilave bir koruma sağlayabiliyorlar. Güvenlik duvarlarındaki eski veya kullanılmayan kuralları veya kural kümelerini otomatik olarak tanımlayıp kaldırmaya yarayan Politika Optimizasyonu Çözümü, performansı korurken güvenlik risklerini azaltmaya yardımcı oluyor. Tüm bunlara Antivirüs Çözümü’nü de ekleyen kurumlar, güvenli, güvenilir ve geleceğe hazır bir işletme olma yolunda büyük avantajlar elde ederek tüm paydaşlarının güvenlik ihtiyaçlarına başarıyla yanıt verebiliyorlar.

Siz de siber dayanıklılığınızı artırmak ve böylelikle müşteri ilişkilerinize güç katacak rekabet avantajları elde etmek istiyorsanız, Vodafone Business’ın kapsamlı siber güvenlik çözümlerini görmek için tıklayın!