İşletmeler İçin Enerji Tasarrufu Rehberi

İşletmeler İçin Enerji Tasarrufu Rehberi

Basit enerji tasarrufu yöntemlerinden IoT çözümlerine, işletmenize ait enerji tüketim maliyetlerinizi azaltmanızı ve enerji verimliliği hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak tüm tasarruf çözümlerini sizin için derledik.

 

Siz de ekiplerinizin her yerden etkin ve üretken bir şekilde çalışabilmesi için Microsoft 365 İş Paketlerini kullanın, işinizi büyütün.

Artan Siber saldırılara karşı, işletmenizin en değerli varlığı olan verilerinize ve IT kaynaklarınıza koruma sağlayan Siber Güvenlik çözümler, Vodafone Business'ta! Vodafone Business'ın uçtan uca koruma sağlayan siber güvenlik çözümleri ile işletmenizi güvence altına alın!

 

ÖZET

 

Enerji tasarrufu, elektriğin daha verimli ve ideal bir şekilde tüketilmesi olarak tanımlanabilir.

İşletmeler için elektriğin tasarruflu bir şekilde kullanılması, verimlilik açısından çok önemli bir konudur çünkü üretim, aydınlatma, havalandırma ve iklimlendirme gibi büyük enerji harcayan kalemler, ölçekleri ne olursa olsun tüm işletmeler için maliyetlerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

 

İşletmelerin, operasyonlarını yürütürken yüksek elektrik tüketen kalemlerini enerji tasarrufu sağlayarak

 kullanması sadece maliyetleri azaltmakta değil, verimlilik ve kaynakların doğru kullanılması konusunda da fayda sağlamaktadır.

 

Enerji tüketim maliyetlerinin giderek arttığı günümüz dünyasında tüm işletmelerin operasyonlarını yönetirken enerji tasarrufu sağlayacak çözümlere başvurması gerekmektedir.

 

Ne yazık ki, kullanılmayan alanlardaki elektriği kapatmak gibi basit elektrik tasarruf yöntemleri, işletmelere optimum düzeyde enerji verimliliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Böyle bir ortamda, elektrik tüketiminin uçtan uca denetlenmesini sağlayan IoT çözümleri devreye girmektedir.

 

Vodafone Business Red Enerjinin sunduğu IoT çözümleri, uzaktan kontrol, alarm sistemi, reaktif enerji takibi ve şubeler arası enerji tüketimi karşılaştırması gibi çözümler sunarak, ölçeği ve sektörü fark etmeksizin tüm işletmelerin ayda %30’a kadar elektrik tasarrufu* yapmasını sağlar. 

 

Enerji Tasarrufu ya da Enerji Verimliliği: Hangisi İşletmeler İçin Daha Önemli?

 

Toplumun tüm kesimlerinde yaşamsal faaliyetlerin devam etmesini, ihtiyaçların karşılanmasını ve iş akışlarının devam etmesini sağlayan ana kaynak enerjidir.

 

Güneş enerjisinden elektrik enerjisine mümkün olan tüm enerji kaynaklarını kullanarak hayatımızı sürdürmekte ve işlerimizin devam etmesini sağlamaktayız.

 

Günlük hayatımızı devam ettirmek için kullandığımız tüm bu enerji kaynakları sınırlıdır ve hızla tükenmektedir.

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Ajansı, enerji kaynaklarını aynı hızda tüketmeye devam ettiğimiz taktirde 45-40 yıl içerisinde tüm kaynaklarımızın tükeneceğini, iklim krizi ve küresel ısınma sürecinin hızlanacağını belirtmektedir. Bu nedenle enerji israfının önüne geçmek toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur.

 

Enerji kaynaklarının ihtiyaç duyulandan fazla kullanılması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliği ve iş maliyetlerinin artması gibi uzun vadede tüm toplumu etkileyecek enerji israf noktalarının ortaya çıkmasına neden olur.

 

Enerjiyi doğru kullanabilmek için öncelikle enerji tüketimine ait terimleri doğru anlamak gerekir.

 

Enerji israfı insanların günlük ve iş hayatında gereğinden fazla enerji harcaması anlamına gelmektedir. Enerji tasarrufu ise üretimde, iş gücünde ve günlük hayatta bir azalma olmadan aynı enerji ile daha çok iş yapmak anlamına gelmektedir.

 

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu kavramları çoğunlukla birbirleri ile karıştırılsa da, enerji verimliliği; aynı operasyonları gerçekleştirmek için daha az enerjiye ihtiyaç duyan teknolojik yazılım ve çözümlerin geliştirilmesi ve kullanılması anlamına gelmektedir.

 

İşletmelerin operasyonlarına enerji tasarrufu sağlayacak teknolojik çözümleri entegre etmesi, üretim miktarı ve kalitesinde herhangi bir düşüşe yol açmadan, hizmet ya da ürün başına düşen enerji tüketim miktarı ve maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır. Böylelikle, işletmeler enerji verimliliği sağlayarak tasarruf edebilir.

 

İşletmeler için Elektrik Faturasını Düşürecek Enerji Tasarruf Yöntemleri 

 

Enerji tüketim bedellerinin hızla artması, elektrik faturalarının işletmeler için önemli bir gider kalemi olmasına yol açtı. Elektrik faturalarının yanı sıra reaktif enerji cezaları da işletmelerin maliyetlerini arttıran sorunlardan biri. 

 

162% Ticarethaneler için 2022'de bir önceki yıla göre elektrik birim fiyatındaki değişim oranı

 

Bu nedenle, ölçekleri ne olursa olsun tüm işletmeler elektrik faturalarının azalmasını sağlayacak enerji tasarruf yöntemlerine ihtiyaç duymaktadır. Basit elektrik tasarruf yöntemleri, işletmelerdeki enerji tüketiminin kısa vadede azalmasını sağlarken, uçtan uca tasarlanmış teknolojileri operasyonlara entegre etmek işletmelerin enerji verimliliğini arttırarak uzun vadede tasarruf etmesini sağlamaktadır.

 

İşletmenizde Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Basit Öneriler

 

 • Kullanılmayan alanlarda yanan lüzumsuz ışıkları kapatın.
 • Güneş ışığı, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum düzeyde kullanmaya çalışın.
 • Yaz ve kış aylarında iş ortamınızdaki sıcaklık derecesini düzenli olarak kontrol edin.
 • İşyerinizdeki sıcaklık derecesini yaz aylarıda 24°C’de, kış aylarında ıse 18°C ile - 20°C arasında tutmaya özen gösterin.
 • Gereksiz ısı kaybından kaçınmak için radyatörlerinizin üstünü örtmeyin, gerekmedikçe kapı ve pencereleri kapalı tutun.
 • İşyerinizdeki cihazları yenilerken tercihinizi enerji verimli cihazlar arasından yapın.

 

Fakat yine de bu basit enerji tasarrufu yöntemlerini uygulamak işletmelerin enerji verimliliği hedeflerini gerçekleştirmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda, işletmelerin tüm operasyonlarında enerji verimliliği sağlamasını kolaylaştıracak uçtan uca tasarlanmış IoT teknolojileri öne çıkmaktadır.

 

Vodafone Red Enerjinin sunduğu IoT çözümleri ile enerji verimliliği hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğrenmeden önce, gelin IoT teknolojisini daha yakından tanıyalım.

 

IoT- Nesnelerin İnterneti Nedir? 

 

Nesnelerin İnterneti ya da IoT teknolojileri, bugüne kadar iş süreçlerine yönelik tasarlanan en heyecan verici teknolojilerden biridir. IoT, iş yerinde kullanılan cihazların internete bağlanarak akıllı hale gelmesini ve tüm cihazların uçtan uca bir ağ içerisinde olmasını sağlayan önemli bir teknoloji çözümüdür.

 

IoT teknolojisi, IP adresi atanabilen ve internete bağlanabilen her cihazın IoT sistemleri içerisinde kullanılabilmesini sağlar. Böylece, IoT cihazları POS makinelerinden otonom fabrikalara, üretimden aydınlatmaya iş süreçlerini iyileştirecek birçok farklı alanda kullanılabilir. Buna ek olarak, IoT teknolojisi ile cihazların enerji tüketimine ait veriler elde edilebilir, elde edilen veriler yapay zeka ile anlamlandırılarak iş süreçlerine entegre edilebilir.

 

IoT - Nesnelerin İnternetinin İşletmelere Sağladığı Faydalar

 

IoT teknolojileri, ölçeği fark etmeksizin tüm sektörlerde uygulanabilir. Böylece, büyük ya da küçük tüm şirketler, IoT teknolojisinden yararlanarak, operasyonel verimliliği arttırma ve birbirleri ile bağlantılı ürün ve hizmet ağları oluşturma gibi faydalar sağlayabilirler. 


Tabi, IoT teknolojisinin işletmelere kazandırdıkları bunlarla sınırlı değil;

 

 • Değişen sektör koşullarına hızla adapte olabilme yetisi
 • Üretim kapasitesinin enerji verimliliği sağlanarak arttırılması
 • Dijital dönüşüme hızlı ve etkili bir şekilde adapte olmak
 • Operasyonları güvenli ve hızlı bir şekilde yürütmek 

 

Şirketlerin %8e'ü Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) pandemi sırasında kendileri için iş sürekliliğini sağladığını hissetti. IoT çözümleri, şirketlerin müşterilerine, tedarikçilerine ve çalışanlarına bağlı kalmalarına yardımcı oldu.

Erik Brenneis - Vodafone Global, IoT Direktörü

 

Vodafone Business’ın Enerji Verimliliği Sağlayan IoT Çözümü ile Tanışın: 

Red Enerji 

 

Vodafone Business Red Enerji, kurulan donanımlar ile elektrik tüketimi bilgisini toplayan, gateway aracılığı ile toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir IoT çözümüdür.

 

Vodafone Business Red Enerji ürünü nasıl çalışır? 

 

 • Uçtan uca kurulan Red Enerji donanımları sayesinde belirlenen elektrikli cihazlara ait veriler sensörler aracılığıyla toplanır.
 • Gateway aracılığı ile sahadan toplanan veriler Vodafone Veri Merkezindeki web tabanlı yazılıma gönderilir.
 • Mobil uyumlu web arayüz üzerinden, anlık ve geçmişe yönelik izleme ve raporlama yapılır.
 • Enerji analizörü ile anlık enerji tüketim ölçümü yapılır, istenmeyen enerji tüketim noktaları tespit edilir. Kaçak ve/veya arıza gibi durumlarda merkeze alarm gönderilir.
 • Sensörler aracılığıyla ortamın anlık sıcaklık-nem takibi yapılır. Hava kalitesi izlenir.
 • Akıllı izleme ve yönetim sistemi olarak donanımlara entegre edilen Red Enerji çözümleri ile enerji harcayan cihazların elektrik tüketimi takip edilir, bu cihazların açma kapama işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilir.

 

İşletmeler, Vodafone Business Red Enerji ile Nasıl %30’a Kadar Enerji Tasarrufu* Sağlayabilir?

 

Vodafone Business Red Enerjinin sunduğu elektrik verimliliği sağlayan IoT çözümleri, işletmelerin daha akıllı ve verimli çalışmasını sağlar. Vodafone Business Red Enerjiye geçen işletmeler, operasyonlarını yürütürken aylık %30’a kadar enerji tasarrufu* sağlayarak artan enerji maliyetlerinin önüne geçebilirler.

 

Ölçekleri ya da sektörleri ne olursa olsun tüm işletmeler, Vodafone Business Red Enerjinin sunduğu çözümlerden faydalanarak enerji verimliliği hedeflerine ulaşabilir, az enerji ile çok iş yapabilirler.

Vodafone Business Red Enerji ile;

 

 • Şubeleriniz ve cihazlarınıza ait enerji tüketim bilgisini anlık olarak öğrenebilirsiniz.
 • Enerji tüketen cihazlarınızı tek bir ekran kullanarak uzaktan takip edebilir, aç/kapa sistemi ile cihazlarınıza anında müdahale edebilirsiniz.
 • Tüm şubeleriniz ve cihazlarınıza ait ideal elektrik tüketim bilgisini öğrenebilir, cihazlar ve şubeler arası karşılaştırma ve raporlama yapabilirsiniz.
 • Bina yönetimi sistemi ile şubelerinize ait enerji kullanımına anında müdahale edebilirsiniz.
 • İş yerinizde fazla enerji harcayan aydınlatma, havalandırma ve üretim sistemlerinizi kolayca takip edebilir, iş ihtiyaçlarınıza göre otomaikleştirebilirsiniz.
 • İklimlendirme çözümleri sayesinde, işletmenizin hava kalitesini iyileştirebilir, iş yerinizdeki sıcaklık ve nem derecesini takip edebilirsiniz.
 • Klima yönetim modülü ile havalandırma sistemlerinizi uzaktan konrol edebilir, klimalarınızın sıcaklığını istediğiniz dereceye otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
 • Aktif ve reaktif enerji tüketiminizi takip edebilir, alarm sistemleri reaktif enerji cezalarının önüne geçebilirsiniz.

 

Böylece, işlerinizi daha az enerji harcayarak büyütebilir, enerji tasarrufu sağlan Red Enerji çözümlerini operasyonlarınıza entegre ederek hem elektrik faturalarınızı düşürebilir hem de enerji verimliliği hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Vodafone Business Red Enerjiyi kullanmadan önce, depomuzun stok verilerini üretip bize teslim etmesi için iki tam güne ihtiyacı vardı. Şimdi, bu süre iki saatin altına düşürüldü. 

Giyim Perakendecisi

 

Vodafone Business Red Enerjiye Geçin, Enerji Tüketim Maliyetlerinizi Azaltın!

 

Vodafone Business’ın sunduğu Red Enerji çözümleri uçtan uca tasarlanmış donanımları ile operasyonlarınızı yürütürken farkında olmadığınız ve maliyetlerinizi artıran enerji israf noktalarını görmenizi sağlar.

 

 • İş yerinizde harcanan aktif ve reaktif enerji miktarını öğrenin.
 • Elektrik tüketiminizi baştan sona takip ederek kayıp ve kaçakları önleyin.
 • Uçtan uca tasarlanmış Red Enerji sistemi ile iş yerinizdeki cihazlara ait ideal elektrik tüketim miktarlarını öğrenin, istenmeyen enerji tüketim noktarının önüne geçin.

 

Neden Vodafone Business Red Enerji?

 

Şirketinize Özel Atanan Teknoloji Danışmanı Sayesinde Zaman Kaybetmeden Temsilcinize Bağlanır, Tüm Taleplerinizi Anında İletebilirsiniz.Verileriniz Türkiye'de Yer Alan Vodafone Business Veri Merkezinde Güvenle Saklanır, İşiniz Kesintisiz Devam Eder.Kolay Kurulum, Kullanıcı Dostu Arayüz, İhtiyaca Göre Şekillenen Paket İçeriği ve Aylık Ödeme Seçenekleri ile Hemen Kullanmaya Başlayabilirsiniz.

 

Siz de Vodafone Business Red Enerjiyi keşfedin, 

%30’ kadar enerji tasarrufu* sağlayan

son teknoloji Red Enerji çözümlerinden

Vodafone Business ayrıcalıkları ile yararlanın!

KEŞFET