Muhasebeciler için Başarıyı Zorlaştıran En Önemli Zorluklar

Muhasebeciler için Başarıyı Zorlaştıran En Önemli Zorluklar

İş dünyasındaki değişimle birlikte muhasebeciler finansal verilerin işlenmesi veya defterleri düzenlenmenin ötesine geçen çok çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu zorluklar, sadece muhasebeciler için başarıyı engellemekle kalmıyor, aynı zamanda muhasebecilik mesleğinin gidişatına yön verecek önemli konuları da belirliyor.

 

Muhasebe, bilindiği üzere Türkiye’de iş dünyasının temel direği olarak kabul edilen sektörlerden biri ve muhasebeciler, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmelerden dev şirketlere kadar geniş bir yelpazede çalışabiliyor. Bu çeşitlilik, muhasebecilerin becerilerine ve uzmanlıklarına yönelik geniş bir alan oluşturduğundan, muhasebeciler kariyer yolculuklarını vergi danışmanlığından mali raporlamaya uzanan birçok farklı yönde şekillendirebilecek bir açıklık ve esnekliğe sahip bulunuyor.

 

Ancak muhasebenin hangi alanı olursa olsun, günümüzün hızla değişen dünyası nedeniyle muhasebecilerin rolü, geleneksel sınırlarını aşıyor. Muhasebeciliğin çok yönlü doğası, artık yalnızca raporlama düzenlemeleri ve rakamlara ilişkin bir anlayış değil, aynı zamanda bu rakamların giderek daha karmaşık ve istikrarsız hale gelen bir dünyada iş stratejisini nasıl yönlendirebileceğine dair keskin içgörüler de gerektiriyor. Dolayısıyla iş dünyasındaki değişime bağlı olarak muhasebeciler artık finansal verilerin işlenmesi veya defterleri dengelemenin ötesine geçen zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu zorluklar, sadece muhasebeciler için başarıyı engellemekle kalmıyor, aynı zamanda muhasebecilik mesleğinin gidişatına yön verecek önemli konuları da belirliyor.

 

Muhasebecilerin karşı karşıya kaldığı zorluklardan öne çıkan beşine biraz daha yakından bakalım:

 

 Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak

 

Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla ilerlemesi birçok açıdan hem hayatı hem de iş süreçlerini kolaylaştırmakla birlikte bu hızlı değişime ayak uydurmak önemli zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Muhasebe sektörü açısından bakılacak olursa, dijitalleşmeyle birlikte muhasebe yazılımları ve diğer teknolojik araçlar sürekli olarak evriliyor. Muhasebecilerin, bu teknolojileri kullanmayı öğrenmesi ve işlerinde verimliliği artırmak için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması giderek daha önemli hale geliyor. Finansal raporlama, nakit yönetimi, borç hesapları ve ay sonu kapanış gibi süreçlerin tümü teknolojiden etkileniyor.

 

Buna bağlı olarak yakın gelecekte otomasyon ve bulut tabanlı muhasebe yazılımının temel bileşenleri olmaya devam edeceği öngörülüyor. Örneğin, bulut muhasebe yazılımı entegrasyonunun sadece bu yıl sektördeki işletmelerin yüzde 66'sı için personeli elde tutmayı, geliri ve kârı önemli ölçüde artırdığı ifade ediliyor. Gartner da aynı şekilde IT harcamalarının %45'inden fazlasının bulut tabanlı teknolojilere kayacağına dikkat çekiyor. Teknoloji başlığında yapay zeka da muhasebecilerin iş yüklerini hafifletmek ve verimlilik için sunduğu potansiyelle öne çıkıyor. Büyük firmaların yalnızca %2'sinin makine öğrenimi veya yapay zekayı uyguladığı 2020'den bu yana bu alanda önemli bir yol kat edildiği görülüyor. Yapay zeka uygulamaları, iş gücü eksikliklerini gidermek, yoğun iş gücü gerektiren görevleri otomatikleştirmek ve daha anlamlı veriler sunmak için muhasebe sektöründe kullanım için bugün yoğun bir şekilde test ediliyor.

 

Ancak, gerçek zamanlı analitik, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve yapay zeka ile ilgili en son yenilikleri benimsemek, sağlam, güvenli ve temiz bir veri altyapısına sahip olmayı gerektiriyor. Fakat bugün birçok şirket eski, şirket içi, güncelliği geçmiş muhasebe sistemleriyle çalıştığı için teknolojinin getirdiği önemli avantajlardan yararlanma konusunda geride kalıyor.

 

 Müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yürütmek

 

Muhasebecilerin karşılaştığı diğer bir zorluk da müşteri ilişkileri; günümüzde müşteri beklentileri değişirken muhasebecilerden daha fazla stratejik tavsiye ve katma değerli hizmetler talep ediliyor. Bu, muhasebecilerin uyumluluğun ötesine geçmesini ve güçlü analitik, iletişim ve problem çözme becerileri geliştirmesini gerektiriyor.

 

Muhasebe sektöründeki gelişen trendler, müşteriyi tüm faaliyetlerin merkezine yerleştirirken olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmak başarının kilit unsurlarından biri oluyor. Muhasebe alanında mükemmel müşteri deneyimleri sunmak için kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları oluşturmak da giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu, güven ve doğruluğun kritik önem taşıdığı bir alanda, müşterilerle etkileşim en önemli rekabet unsurlarından biri olabilir. Müşteriyle her iletişim ve iş sürecini anlamlı ilişkilere dönüştürerek müşterilerin kendilerini değerli, anlaşılmış ve öncelikli hissetmelerini sağlamak, müşteri ihtiyaçlarını yalnızca karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bu ihtiyaçları öngörmek, sadakat ve memnuniyeti artıran bir yaklaşım olarak muhasebecilerin müşteri ilişkilerini ve etkileşimlerini geliştirmesine yardımcı olur.

 

Bu konuda büyümenin itici gücü olan dijital teknolojilerden faydalanabilirsiniz. Maliyetlerinizi ve iş gücünüzün harcadığı zamanı ciddi ölçüde azaltırken verimliliğinizi, müşteri ve çalışan memnuniyetinizi yükseltmenizi, süreçlerinizde ve faaliyet alanınızda işletmenizi güçlendirecek yeni fırsatları daha hızlı bir şekilde keşfetmenizi sağlayanVodafone Business Akıllı Süreç Yönetimi, işlerinizi ve kaynaklarınızı doğru ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyor. Vodafone Business Akıllı Süreç Yönetimi ile tekrarlı görevleri dijitalleştirerek süreçlerinizi iyileştirebilir, zamandan tasarruf ederek verimliliğinizi artırabilirsiniz. Akıllı Süreç Yönetimi’nde yer alan modüllerden Müşteri İlişkileri ile işletmenizin müşteri verilerini, randevularını, satışlarını kolaylıkla yönetebilir ve müşteri ilişkilerine ait bilgileri güvenle saklayarak dilediğiniz zaman erişebilirsiniz. Satın alma yönetiminden, insan kaynakları yönetimi, ön muhasebe, ürün ve stok yönetimine kadar 13 modül ile işletmenize destek olan Akıllı Süreç Yönetimi Çözümleri, bulut üzerinde çalıştığı için donanım, bakım ve güncelleme masraflarını da ortadan kaldırıyor, böylece maliyet tasarrufu sağlamanıza yardımcı oluyor. İşletmenizdeki tüm süreçleri tek ekrandan raporlamak, takip etmek ve yönetmek; aynı zamanda bunları mobil uygulama üzerinden de yapabilmek size kaynaklarınızı en doğru şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz esnekliği sağlıyor.

 

 Yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutmak

 

İşe alım, muhasebe ve finans rolleri için süregelen bir zorluk olmakla birlikte yakın gelecekte bu zorluğun daha da artması bekleniyor. Bu konuda yapılan bir ankete göre, işe alım konusu CEO’lar, CFO’lar ve denetleyiciler tarafından en önemli sorun ve endişe kaynağı olarak ifade ediliyor. Giderek yükselen eğitim ihtiyaçları, iş/yaşam dengesine öncelik verilmesi ve artan emeklilik oranı, muhasebe sektöründe çalışan eksikliğine neden olurken, özellikle teknoloji, sağlık hizmetleri, mülk yönetimi ve finansal hizmetler sektörleri, faturalandırma, alacak hesapları ve tahsilatlar gibi nakit hesaplarını güçlü tutan pozisyonlara yönelik talebin arttığı belirtiliyor. 

 

Bununla birlikte, rekabet yoğunlaştıkça üst düzey çalışanları elde tutmak da önemli bir hal alıyor. Her 10 finans ve muhasebe yöneticisinden 8'i, yetenekli çalışanlarını elde tutma konusunda endişe duyuyor. Bu endişenin ardındaki nedenin ise muhasebecilerin genellikle ağır iş yükü nedeniyle tükenmişlik ve moral bozukluğu yaşaması olarak ifade ediliyor. Bu sorun karşısında özellikle sürekli eğitim ve öğretim gibi stratejiler uygulanabilir. Ayrıca, muhasebecilerin zamanlarını daha önemli işlere ayırmalarına yardımcı olmanın ve bunun için onlara gerekli araçları sunmanın da 2024 ve sonrasında yetenekli çalışanları elde tutma açısından çok önemli olacağı görülüyor.

 

 

 Karmaşık düzenlemelere uyum sağlamak

 

Mesleki sorumluluklar, muhasebeciler için kritik bir konu; finansal raporların doğruluğundan ve yasal uyumluluktan sorumlu olan muhasebecilerin işlerini titizlikle yapması ve tüm yasalar ve düzenlemelerle uyumlu olması gerekiyor. Ancak sürekli değişen düzenlemeler, muhasebeciler için büyük bir zorluk teşkil ediyor. Yeni vergi kanunlarına, muhasebe standartlarına ve uyumluluk gerekliliklerine yanıt vermek zaman alan ve karmaşık bir süreç olmasının yanı sıra, gerekli zamanda uyum sağlanmadığı takdirde  ciddi cezalara ve itibar kaybına yol açabiliyor.

 

 Uzaktan Çalışma

 

Diğer birçok sektörde olduğu gibi muhasebe alanında da en önemli trendlerden birinin, esnek ve uzaktan çalışma olduğu görülüyor. İş değiştirmek isteyen muhasebe profesyonellerinin yüzde 63'ünden fazlası, tamamen uzak olmasa da en azından hibrit bir pozisyonda çalışmayı istiyor. İş dünyasının bir parçası olmaya devam edecek uzaktan çalışma, aynı zamanda yetenekleri çekmenin de bir yolu olarak görülüyor. Çoğu işletme için bulut tabanlı muhasebe yazılımı, uzaktan muhasebe ekiplerinin desteklenmesinde bariz avantajlar sağlayabilir. Ancak uzaktan çalışma, onlarca yıldır ofiste uzun mesailerle ay sonu kapanışı gibi görevleri yerine getiren muhasebe ve finans ekiplerine birtakım zorluklar getiriyor. Örneğin, siber saldırı riskini artırıyor. (IBM de pandemi sırasında uzaktan çalışmayı benimseyen şirketlerin yüzde 70'inde veri ihlali maliyetlerinin artmasının beklendiğine dikkat çekmişti).

 

Bu riskle etkili bir şekilde mücadele etmek için öne çıkan çözümlerden biri de antivirüs yazılımları. Türkiye’deki muhasebeciler müşteri verilerini korumak, düzenlemelere uymak, iş sürekliliğini sürdürmek, itibarlarını ve finansal istikrarlarını korumak için Antivirüs çözümü ile tüm cihazlarını tehditlere karşı koruma altına alabilir. Gelişmiş tehditlere karşı kapsamlı koruma sağlayan Vodafone Antivirüs çözümü, tüm cihazlarınızı fidye ve hedef odaklı saldırılardan koruyor. İnternete bağlandığınız cihazlarınızda zararlı yazılımları, internet sitelerini, veri hırsızlığını, virüsleri ve kurumsal odaklı hedef saldırıları engelleyen Vodafone Antivirüs çözümü kurulum ve aktivasyon bedeli olmadan kolayca kurabiliyor ve son derece kolay bir kullanım sunuyor.

 

 

 

Bu zorluklara yanıt vermek ve rekabette öne geçmek, günümüzde büyük ölçüde teknolojik çözümlere bağlı olmakla birlikte bu yönde doğru yaklaşım ve stratejileri benimsemeyi gerektiriyor. Bilindiği gibi, Türkiye’deki muhasebe sektöründe yüksek bir rekabet var ancak bu, muhasebeciler için sürekli olarak kendilerini geliştirme ve ilerleme fırsatını da beraberinde getiriyor.

 

Sürekli eğitim, teknolojiye uyum sağlama bu zorluklara etkili bir şekilde yanıt vermeyi sağlayarak muhasebecilerin başarılarını artırmalarına ve mesleklerini daha etkin bir şekilde icra etmelerine yardımcı olabilir.