İşletmenizin Başarısı İçin Karbon Emisyonlarınızı Takip Edin

İşletmenizin Başarısı İçin Karbon Emisyonlarınızı Takip Edin

Kurumsal karbon ayak iziniz, yalnızca çevreyi değil işinizin başarısını da doğrudan etkiliyor. Karbon emisyonlarınızı izleyerek edineceğiniz veri ve iç görüler, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmenin yanı sıra maliyetlerinizi iyileştirmenize ve kurumsal itibarınızı güçlendirmenize destek olur.

 

Karbon ayak izi, en temel tanımıyla, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisinin karbondioksit birimleriyle ölçüldüğü sera gazı emisyonları olarak ifade edilebilir. Bunun iş dünyasındaki karşılığında ise bir kuruluş tarafından üretilen toplam sera gazı hacmi, yani kurumsal karbon ayak izi var. Kurumsal karbon ayak izini etkileyen çok çeşitli faktörler bulunuyor. Örneğin, enerjide fosil yakıtlara bağımlılık, yüksek elektrik tüketimi, lojistik operasyonlar, tedarik zinciri faaliyetleri gibi unsurlar şirketlerin, özellikle de ithalat-ihracat şirketlerinin kurumsal karbon ayak izini önemli ölçüde artırıyor.

 

Kurumsal karbon ayak iziniz, yalnızca çevreyi değil işinizin başarısını da doğrudan etkiliyor. Karbon emisyonlarınızı izleyerek edineceğiniz veri ve iç görüler, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmenin yanı sıra maliyetlerinizi iyileştirmenize ve kurumsal itibarınızı güçlendirmenize destek olur. Dünya Ticaret Organizasyonu’nun (World Trade Organization) “Ticaret ve İklim Değişikliği” raporuna göre, ihraç ve ithal edilen mal ve hizmetlerin üretimi ve nakliyesinden kaynaklanan sera gazı emisyonları son yıllarda arttı. Sera gazı emisyonlarının çoğundan sorumlu olan toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık %20-30’unun ise uluslararası ticaretle ilişkili olduğuna dikkat çekiliyor.

 

Öte yandan, bugün insanlığın ve doğanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunların başında iklim değişikliği geliyor. Fakat küresel iklim hedeflerine ulaşmak adına yapılan mevcut çalışmaların yeterli olmaması, daha büyük çaplı teknolojik, ekonomik ve yasal dönüşümler gerektiriyor. Bu konuda, değişen küresel dinamikler çerçevesinde ülkemiz de iklim değişikliği ile mücadele için adımlar atıyor. Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile başlayan Yeşil Kalkınma Hamlesi kapsamında güncellenen Ulusal Katkı Beyanı’na göre, 2015 yılında %21 olarak açıklanan 2030 yılı karbon emisyonu azaltım hedefi %41’e çıkarıldı. Bu doğrultuda belirlenen hedeflere ulaşmak için özel sektörün katkıları da büyük bir önem taşıyor. Bununla birlikte, şirketlerin karbon emisyonunu azaltmaya katkıları ve sürdürülebilirlik yatırımları, iklim değişikliğiyle mücadeleyi güçlendirmenin yanı sıra, aslında şirketlerin başarısını etkileyen bir değer de sunuyor.

 

Kurumsal Karbon Ayak İzinizin İşletmenize Etkileri

 

  1. Ekonomik Etki

Daha yüksek karbon ayak izi, daha yüksek enerji maliyetlerinin göstergesidir. Yüksek enerji faturalarından kaynaklanan harcamalar, doğru uygulamalar sayesinde kayda değer ölçüde azaltılabilir. Bu da işletmeniz için maliyet tasarrufu sağlar.

  1. Politik Etki

Bugün, yeşil politikalara ve kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına artan ilgi, işletmelerin çalışanlarına, paydaşlarına ve tüketicilere karşı daha hesap verebilir olmalarını gerektiriyor. Bu da işletmeleri, iş süreçlerinin ve operasyonlarının toplumu ve çevreyi nasıl etkilediğinin daha fazla farkında olmaya teşvik ediyor.

  1. Sosyal Etki

Marka itibarı artık yalnızca kaliteli ürünlere veya başarılı müşteri hizmetleri uygulamalarına bağlı değil. Etik ve sürdürülebilirlik, yetenekli çalışanların ve müşterilerin tercihlerinde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle, işletmelerin sürdürülebilirlik çalışmaları konusunda şeffaf olmaları bekleniyor.

 

İşletmeniz İçin Karbon Emisyonlarını İzlemenin Faydaları

 

Azalan maliyetler

 

Bir işletmenin daha sürdürülebilir olmak için atması gereken ilk adım, mevcut durumunu anlamaya çalışmaktır. Bunun yolu ise karbon emisyonlarını izlemekten geçiyor. Bugün dünya devi olan birçok şirket CO2 emisyonlarını raporluyor. Şirketlerin bu konuya giderek daha fazla önem vermesinde çevresel kaygılar kadar, daha az karbonun aynı zamanda daha az maliyet anlamına gelmesinin de belirleyici bir rolü var.

Karbon emisyonlarının belirlenmesi ve ölçülmesi, aşırı enerji kullanımının veya diğer verimsizliklerin belirlenmesine yardımcı oluyor. Sera gazı emisyonlarının düşürülmesi, süreçlerde artan verimlilik ve maliyet tasarrufu ile sonuçlanıyor. Örneğin, ABD merkezli perakende mağazalar zinciri Walmart, sera gazı emisyonlarının takibi sonucunda, binalarının ısıtılması ve soğutulması için çok fazla enerji harcadıklarını belirledi. Bu nedenle, yaklaşık 10 bin adet yüksek verimli ısıtma ve soğutma ünitesi kurdular. Bu üniteler yılda 614 bin ton CO2 engellerken 8 milyon euro maliyet tasarrufu sağladı.

 

Karbon emisyonu, iç süreçlerden kaynaklanan tasarrufların yanı sıra dış maliyetleri de etkiliyor. Dünya genelinde birçok ülkede uygulanan karbon emisyonu ticareti kapsamında, giderek daha fazla şirket saldıkları her bir ton CO2 için bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Bu sistem için altyapı çalışmalarının Türkiye’de de başladığı biliniyor.

 

Artan rekabetçilik

 

Sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık artmaya devam ederken, karbon emisyonlarınızı ölçerek ve azaltarak, şirketinizin sürdürülebilirlik performansı hakkında bilimsel olarak desteklenen ve dolayısıyla güvenilir açıklamalarda bulunmanız işletmenizin rekabetçiliğine önemli bir katkıda bulunabilir.

 

işletmenizin başarısı için karbon emisyonlarınızı takip edin görsel

 

Daha güçlü bir kurumsal itibar

 

Karbon emisyonlarınızı ölçmeye ve azaltmaya başlamak için en önemli nedenlerden biri de marka imajınız. “Sorumlu tüketici” kavramı, şirketlerin çevresel ve sosyal sorunlarla daha fazla ilgili olmasını gerektiriyor. Özellikle Milenyum ve Z kuşaklarına mensup tüketiciler sürdürülebilirliğe daha fazla ilgi gösteriyor, etkileşime geçtikleri şirketlerin de bu yönde hareket etmelerini bekliyor.

 

Deloitte tarafından yayınlanan 2022 Perakende Sektörünün Küresel Güçleri raporuna göre, tüketicilerin perakende şirketlerine yönelik sürdürülebilirlik beklentisi artış gösteriyor. Örneğin, tüketicilerin %55’i, araştırmanın yapıldığı dönemde, son dört hafta içinde sürdürülebilir bir ürün ya da hizmet satın aldıklarını ifade ediyor.

 

Yetenekli çalışanlar için cazip bir iş yeri olmak

 

Bununla birlikte, sadece tüketiciler değil, çalışanlar da bir şirketin imajına artık daha fazla duyarlılık gösteriyor. Yine Deloitte tarafından yayınlanan Z ve Y kuşağı araştırmalarına göre, bu kuşaklardan olan bireyler yalnızca çevreye önem vermekle kalmıyor, aynı zamanda çevreye duyarlı şirketlerle çalışmaya daha çok ilgi duyuyor. Bu yıl 12.si yayınlanan rapora göre, her 10 katılımcıdan 6’sı çevre konusunda endişeli olduklarını, bu endişelerinin kariyer ve yaşam tarzı tercihlerini etkilediklerini ifade ediyor. Çevresel kaygılar nedeniyle iş değişikliği yaptıklarını ve yapmayı planladıklarını belirtenlerin oranı da %50’ye yakın bir oranda bulunuyor (Y kuşağı: %39; Z kuşağı: %42).

 

Karbon Emisyonlarınızı Nasıl İzleyebilirsiniz?

 

Enerji yönetimi, sürdürülebilirliğin en önemli bileşenlerinden birini ve çoğu durumda ilk adımını oluşturuyor. Enerji tüketimini iyileştirmek ise ölçmek ve izlemekle başlıyor. Bunun için, Vodafone Business’ın Red Enerji Çözümü kapsamında sunduğu Sürdürülebilirlik Raporu’ndan faydalanabilirsiniz.

 

Sürdürülebilirlik Raporu sayesinde karbon emisyonunuzu hesaplamak, şirketinizin operasyon sürecinde doğayı nasıl etkilediğini öğrenmek, gerekli alanlarda iyileştirme yapmanıza yardımcı olacak iç görülere ulaşmanıza yardımcı oluyor. Bu da karbon emisyonu hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlıyor.

 

Sürdürülebilirlik Raporunuz için ilk aşamada enerji tüketim envanteriniz çıkarılıyor. Sonrasında ise bu envanter Sürdürülebilirlik Raporlaması modeli üzerinden tüketimlerinizin karbon salımını ve karbon ayak izini gösteriyor. Bu sayede tasarruf fırsatları belirleniyor. Aynı zamanda, geçmiş ve mevcut karbon ayak izi arasındaki fark ölçülerek sürdürülebilirlik katkısı belirlenebiliyor. Bunun sonucunda potansiyel tasarruf alanlarında aksiyon alabilir ve süreçlerinizdeki iyileştirmelerin doğaya katkısını görebilirsiniz.

 

Şirketinizin Sürdürülebilirlik Hedefine Red Enerji Çözümleriyle Ulaşın

 

Günümüzde IoT teknolojisi, şirketlerin verimliliğini artıran ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan önemli teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor. Karbon emisyonlarınızı ölçüp potansiyel tasarrufları sağlayacak uygulamaları ve stratejileri, Vodafone Business Red Enerji Çözümleri ile hayata geçirebilirsiniz. İşletmenizin ölçeği veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak somut adımlarla birçok sürecinizde enerji tasarrufunu ve enerji verimliliğini artırabilir, gezegenimizin geleceğine ve şirketinizin başarısına katkıda bulunabilirsiniz.

Vodafone Business Red Enerji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.