Yetkileri Verdiniz, Peki Güvende Misiniz?

Yetkileri Verdiniz, Peki Güvende Misiniz?

Bugün her ölçekten işletmenin kullandığı ayrıcalıklı hesaplar, ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Kurumların en değerli varlıkları arasında yer alan kritik bilgi ve sistemlere erişim yetkisi olan ayrıcalıklı hesapların güvenliğini sağlamak, siber güvenliğin ve işin geleceğine hazırlığın en temel konularından birini oluşturuyor. Güvenlik açıklarından yararlanılarak yapılabilecek saldırıları ve veri sızıntılarını önleyen Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) ile yetkili hesapları güvende tutmak mümkün.

 

Günümüzde siber güvenlik kavramı, veri ve sistemleri güvende tutmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Dijitalleşmenin getirdiği hızlı dönüşüm, işletmelerin geleceğe giden yolda geride kalmamak için kapsamlı hazırlık çalışmaları yürütmelerini gerektiriyor. Operasyonlarını hızlandırmak, yeni teknolojileri kucaklamak ve iş yapış şekillerini değiştirmek isteyen kurumların, siber güvenlik konusunda uçtan uca bir yaklaşım benimsemeleri büyük önem taşıyor.

 

Geleceğe başarıyla uzanacak sistemler geliştirmek, ancak siber güvenliği tek seferlik değil, sürekli bakım ve iyileştirme gerektiren uzun soluklu bir yolculuk olarak gören organizasyonlar için mümkün oluyor. Teknolojik ilerlemelerin yüksek hızına paralel olarak, optimum performans için siber güvenlik savunmalarının da düzenli olarak denetlenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Siber güvenlik savunmaları güçlü olan işletmeler, inovasyonu ve geleceği daha çevik bir şekilde kucaklayabiliyorlar. Etkili siber güvenlik, bir koruyucu bariyer görevi görerek değişen iş modellerine ve yeni teknolojilere uyumu kolaylaştırıyor ve üretkenliğe katkıda bulunuyor. Bütüncül bir siber güvenlik yaklaşımı benimseyen işletmeler, yeni ve heyecan verici fırsatlardan en verimli şekilde yararlanabiliyor ve önemli rekabet avantajları elde ediyorlar.

 

Günümüzde her ölçekten işletmenin kullandığı ayrıcalıklı hesaplar, pek çok kolaylığın yanında ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Geleceğe hazır işletmelerin etkili siber güvenlik sistemlerinin olmazsa olmazları arasında yer alan Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), hassas kurumsal ve kişisel bilgilerin korunmasını sağlayarak işletmelerin siber dayanıklılığını güçlü bir şekilde destekliyor.

 

Güvenliksiz yetkilendirme kritik verileri tehlikeye atıyor

 

Sistem güvenliği söz konusu olduğunda, en zayıf halkayı genellikle insanlar oluşturuyor. Kasti olmayan kullanım hataları ve türlü ihmaller, büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle, işletmelerin belirli yetkilerle donatılmış ayrıcalıklı hesaplarını, suiistimale son derece açık risk pencereleri gibi düşünmek gerekiyor.

Ayrıcalıklı hesap bilgilerini ele geçirerek kurumların en değerli varlıkları arasında yer alan kritik bilgilere ve sistemlere erişmek, siber suçluların en çok tercih ettikleri yöntemlerden birini oluşturuyor. Çünkü bu sayede, bir işletmenin sistem ve verilerine serbestçe erişmekle kalmayıp bunu hiç fark edilmeyecek şekilde yapmaları da mümkün oluyor. Saldırganlar çalınmış kimlik bilgilerini kullanarak meşru kullanıcılar gibi işlem yapabiliyor, güvenlik önlemlerini atlatabiliyor ve hassas verilere erişebiliyorlar. Örneğin, fidye yazılımı saldırılarında ilk erişim için genellikle ayrıcalıklı hesap bilgileri kullanılıyor ve ayrıcalıklar artırılıyor. Bu hesapların bilgilerinin ele geçirilmesi, işletmeleri ciddi maddi zararlara ve itibar kayıplarına uğratabiliyor. Dolayısıyla, yetkilendirilmiş kullanıcı hesaplarının etkili bir şekilde yönetilmesi, siber güvenlik açısından temel önem arz ediyor.

 

Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), ayrıcalık istismarından kaynaklanan kötü amaçlı aktivitelerin tespit edilmesine ve çalışanlara yalnızca gerekli düzeyde ayrıcalık verilmesine olanak sağlıyor. Böylelikle güvenlik ihlali riskleri en aza iniyor. İşletme çalışanlarının, müşterilerin ve üçüncü taraf paydaşların kimlik bilgilerini koruyan ve erişimlerini güvenceye alan Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), bulut güvenliğine büyük katkılar sağlıyor. Her işletmenin kendine özel koşul ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan bir siber güvenlik sistemi ile daha yüksek bir güvenlik düzeyine ulaşılabiliyor.

 

Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) konusunda nelere dikkat edilmeli?

 

Her sektör ve ölçekten işletmeye yüksek ayrıcalıklı paylaşımlı hesaplar üzerinden işletim sistemlerine, ağlara, sunuculara ve veri tabanlarına erişim yoluyla yaşanabilecek güvenlik ihlallerini önleme imkânı sunan Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), hizmet olarak benimsenebiliyor. Böylelikle hem ilk yatırım maliyetlerini hem de işletme ve sermaye giderlerini kayda değer oranda düşüren bu etkili bulut güvenlik çözümü, kurumlara yönetim kolaylığı ve ölçeklendirilebilirlik avantajları sunuyor.

 

Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) platformu tasarlarken mutlaka dikkate alınması gereken en iyi uygulamaları şöyle özetlemek mümkün:

 

  • Başka cihazlar üzerinden çok faktörlü doğrulama
  • İnsan hatalarını minimize etmek için güvenlik otomasyonu
  • Gerekli olmayan uç nokta kullanıcılarının devre dışı bırakılması
  • Ayrıcalıklı erişim faaliyetlerinin denetlenmesi
  • Herkes ve her şey için “en-az-ayrıcalık” politikasının uygulanması ve ayrıcalıkların gerektikçe yükseltilmesi
  • Sürekli ayrıcalıklı erişim yerine yalnızca gerektiğinde ve yeteri kadar erişim imkânı sağlanması
  • Geçmiş aktivitelere dayalı erişim kontrolü kullanılması

 

Hizmet olarak bulutta barındırılan Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), iş sürekliliğini, kurumsal itibarı ve büyümeyi destekleyen cazip bir çözüm olarak öne çıkıyor. Burada altın kural, benimsenecek PAM platformunun işletmenin gelecekteki iş stratejileriyle ve güvenlik yaklaşımlarıyla uyumlu olması. Geleceğe hazır bir sistem kurabilmek için, yetkin ekiplerle kapsamlı bir planlama süreci yürütmek kilit önem taşıyor. Müşteri ağlarındaki sunucu ve uç cihazlarla kurulan bağlantılarda daha basit, güçlü ve güvenli erişime olanak veren, farklı yetkilendirmeler uygulama ve tüm aktiviteleri kayıt altına alma imkânı sunan Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) doğru bir şekilde uygulandığında işletmelerin güvenli iş birliği ortamları tesis etmelerini ve önemli güvenlik ve rekabet avantajları elde etmelerini sağlıyor.

 

Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) ile işinizi geleceğe güvenle hazırlayın!

 

7/24 izleme imkânı ile bilgi güvenliği ihlal girişimlerinin ve olaylarının zamanında tespit edilebilmesi için görünürlük sağlayan Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, işletmelere kritik veri ve sistemlerini tam korumaya almaları için güç sağlıyor. Siber istihbarat verilerini de içeren geniş kapsamlı koruması sayesinde, siber güvenliği sağlamlaştırmanın ve geleceğe hazır bir işletmeye dönüşmenin kapıları sonuna kadar açılıyor.

Türkiye’nin ilk hizmet olarak PAM çözümü olan Vodafone Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), Vodafone bulut müşterileri tarafından yıllardır aktif olarak kullanılıyor. Kurumlar yetkili hesap parolalarını güvenceye alırken tüm sunucu erişimlerini ve kullanıcı hareketlerini de kayıt altına alarak gerçek zamanlı izleme olanağı elde ediyorlar. Regülasyonlara uyumu da ciddi ölçüde kolaylaştıran bu çözüm, uzaktan erişim güvenliği kontrolü ve üçüncü şahısların yetkili hesaplara erişimini düzenleme gibi özellikler içeriyor.

Kullanıcılara ayrı roller tanımlama imkânı sayesinde yetki koruması sağlayan API destekli Güvenli Erişim Yönetimi (PAM), beklenmedik kullanıcı davranışlarını tespit ederek sistemleri dış müdahalelere karşı etkili bir şekilde koruyor. İşletmeler kritik verilere erişimi şirket içinde kayıt altında tutabiliyor, tüm güvenli erişim modüllerini tek bir sayfa üzerinden görüntüleyebiliyor ve yönetebiliyorlar. Ayrıca, yönetilecek hesap sayısını diledikleri zaman güncelleyebiliyorlar.

 

Siz de işletmenizde erişim aktivitelerini kayıt altına almak ve yetkili hesaplarla ilgili riskleri güvenli bir şekilde yönetmek istiyorsanız, Vodafone Business Güvenli Erişim Yönetimi (PAM) hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayın!