İçerik Pazarlama Yükselişini Sürdürüyor

İçerik Pazarlama Yükselişini Sürdürüyor

İçerik pazarlama sektörü, her yıl büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi rakamlarla ortaya koyan Forbes Advisor 2024 İçerik Pazarlama İstatistikleri, dönüşümün ve stratejik değişimlerin resmini çiziyor.

 

Forbes Advisor tarafından yayınlanan 2024 İçerik Pazarlama İstatistikleri’ne göre 2024 yılında içerik pazarlama sektörünün 600 milyar dolara ulaşarak geçen yıllara göre önemli ölçüde büyümesi bekleniyor. Bu büyüme, artan dijital tüketim, kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş içeriğin öneminin yükselmesi ve yapay zeka gibi ileri teknolojilerin içerik oluşturma ve dağıtımına entegrasyonu gibi çeşitli faktörlere atfediliyor.

Şirketler içerik pazarlama bütçelerini artırıyor

Rapora göre pazarlamacıların yüzde 90'ı pazarlama stratejilerine içeriği dahil ediyor. Demand Metric tarafından belirtilen bu yüksek benimseme oranı, içerik pazarlamanın kitlelerle bağlantı kurmada, marka kimliği oluşturmada ve çevrimiçi görünürlüğü artırmada oynadığı hayati rolü yansıtıyor.

Şirketlerin yarısından fazlası (%54,5) içerik pazarlamaya 2024’te 2023 yılında harcadıklarından daha fazla harcama yapmayı planlıyor. Bu eğilim, içerik pazarlamanın iş büyümesi ve müşteri etkileşimindeki rolünün artan bir şekilde kabul gördüğünü yansıtıyor.

Potansiyel müşteri oluşturmayı artırıyor

Peki, içerik pazarlama neden tercih ediliyor? Araştırmalara göre içerik pazarlama, şirketlerin yüzde 74'üne göre potansiyel müşteri oluşturmayı artırıyor. İçerik pazarlamanın potansiyel müşterilerin ilgisini çekmede başarılı olduğu şirketlerce kabul ediliyor. Ayrıca, içerik pazarlama, geleneksel reklamcılıktan ayrılarak, hedef kitleye değer sunuyor ve potansiyel müşteri ilişkilerini beslemeye, iş büyümesini sağlamaya yönelik modern pazarlamacıların araç kitinde temel bir strateji haline geliyor.

Şirketlerin üçte birinden fazlası (%36), bütçelerinin yüzde 10 ila 29'unu içerik pazarlamaya ayırıyor. Veriler, işletmelerin içerik pazarlamanın faydalarından yararlanmak konusunda istekli olduğunu, ancak aşırı tahsisattan kaçınarak bütçelemede dikkatli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

En çok yatırım sosyal medyaya

Peki içerik pazarlama içinde bütçeler daha çok hangi alanlara harcanıyor? Yapılan araştırmaya göre şirketler bütçelerinin yüzde 52’sini sosyal medya ve topluluk oluşturmaya harcıyor. Yani şirketler, etkileşimin aktif ve anında olduğu alanlara yatırım yapmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, yapay zekanın bütçe harcamalarından halen küçük bir pay aldığı görülüyor. Yapay zeka halen benimsenme aşamasında; bu durum, işletmelerin büyük yatırımlar yapmadan önce başarısı kanıtlanmış sonuçları beklediklerine ve temkinli bir yaklaşım izlediklerine işaret ediyor.

İçerik pazarlamada yapay zeka kullanımı

Öte yandan veriler şirketler tarafından yapay zeka kullanım oranının giderek arttığına da işaret ediyor. 2023'te yüzde 64,7 olan yapay zeka kullanımı, 2024 yılında yaklaşık yüzde 20’lik bir artışla yüzde 83,2’ye yükseldi. Bu önemli büyüme, iş operasyonları ve stratejilerinde yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonuna doğru önemli bir kaymayı gösteriyor. Elbette bu, içerik pazarlama alanı için de geçerli; pazarlamacıların yüzde 85'i üretken yapay zekanın (GenAI) içerik pazarlamada entegrasyonunun önemli bir değişimi işaret ettiğini belirtiyor. Mevcut kullanım verilerine göre bunun için biraz daha zaman olsa da bu trend, içerik geliştirme yöntemlerinde önemli bir dönüşümün eşiğinde olabileceğimizin sinyalini veriyor.