IOT TEKNOLOJİSİ Hakkında Öğrenmeniz Gerekenler

IOT TEKNOLOJİSİ Hakkında Öğrenmeniz Gerekenler

Büyük ya da küçük fark etmeksizin tüm şirket ve işletmeler için devrim yaratan IoT teknolojisine dair en önemli bilgileri keşfedin.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT) Teknolojisi Nedir?


Son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşması ile dijital teknolojiler hayatımıza hızlı bir şekilde
entegre olmuş, dijital dönüşüm olarak adlandırılan bu süreç, tüm operasyonların daha anlaşılabilir, verimli ve hızlı olmasını sağlamıştır.


Bugün geldiğimiz noktada, günlük hayatta kullandığımız elektronik cihazların çoğu internetin eşsiz imkânlarından faydalanabilir hale gelmiştir. Bu durum, farklı sektör ve kullanım alanlarına uyum sağlayan IoT cihazlarının operasyonların iyileştirilmesini sağlayan heyecan verici bir teknoloji olarak öne çıkmasını sağlamıştır.


Fiziksel nesnelerin dijital sistemler ile hayatımızı kolaylaştırmasına olanak veren Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile ilgili bilmeniz gereken tüm bilgileri sizin için derledik. Gelin, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini detaylı bir şekilde öğrenelim.

 

IoT Nedir? 

 

IoT kelimesi, Nesnelerin İnterneti’nin İngilizce karşılığı olan “Internet of Things” ifadesinin ilk harflerinden oluşturulmuştur.

 

IoT, akıllı cihaz olarak tanımlanabilecek elektronik nesnelerin, sensörler ve yazılımlar aracılığı ile toplayıp işlediği verileri, aynı ağ üzerindeki farklı cihazlarla paylaşmasına dayanan bir teknolojidir. IoT teknolojisi sayesinde akıllı cihazlar, bulundukları ortama dair önemli veriler toplayabilir ve bu verileri bir ağ üzerinden diğer akıllı cihazlar ile paylaşabilir.


IoT kavramı ilk kez 1999 yılında Kevin Ashton’ın Procter&Gamble’da gerçekleştirdiği sunumda kullanılmış olsa daNesnelerin İnterneti kavramının konsept olarak ortaya çıkışı 1980’lere dayanmaktadır. 1982 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının bir kola otomatını modifiye ederek içerisindeki kola kutularının miktarına ve soğukluk seviyesine dair verileri uzaktan kontrol etmeyi başarması ile IoT teknolojisi tarihte ilk defa kullanılmıştır. O günlerden bugünlere teknoloji büyük bir hızda gelişmiş, buna bağlı olarak, Nesnelerin İnterneti cihazlarının sayısı ve bu cihazların kullanım alanları da hızlıca artmıştır. 

 

Transforma Insights’ın raporuna göre, 2020’nin sonunda 9,4 milyar IoT cihazı aktif olarak çalışmıştır. Bu sayının 2030’da 28 milyara çıkması beklenmektedir.


Nesnelerin İnterneti teknolojisinin ardında, birbiriyle uyum içinde çalışması gereken pek çok teknolojinin bir arada kullanılmasını gerektiren karmaşık bir süreç yatmaktadır. Bu nedenle, 1980’lerden beri geliştirilmekte olan bu teknolojinin yaygınlaşabilmesi ancak bağlanabilirlik teknolojilerinin hızla geliştiği son yıllarda mümkün olmuştur.


Sensör teknolojisinin güvenli ve ucuz hale gelmesinin yanı sıra, makine öğrenimi, yapay zekâ ve bulut bilişimi gibi teknolojiler de Nesnelerin İnterneti teknolojisinin gelişmesini sağlamıştır.

 

Nesnelerin İnterneti Nasıl Çalışır?

 

IoT teknolojisinde cihazlar, sensörler aracılığıyla topladıkları verileri Gateway aracılığıyla bir bulut sistemine yönlendirir. Bu bulut sistemi sayesinde IoT cihazları arasında veri akışı sağlanabilir ve operasyonlar IoT sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilebilir. 

 

IoT sistemlerinin çalışma modeli 4 ana süreçten oluşmaktadır:

 

Veri Toplama

IoT sistemleri, cihazların üzerlerinde yer alan ya da ortama yerleştirilen sensörler aracılığıyla bulundukları ortama ait birçok farklı veri elde edebilir. Bu süreçte IoT sensörleri, ortamın ışık düzeyi ya da sıcaklık derecesi kadar basit verilerden bir toprağın nemlilik derecesine kadar birçok farklı spesifik ve karmaşık veri toplanmasını sağlayabilir.

 

Bağlanma

Akıllı IoT cihazlarının birbirleriyle iletişime geçebilmesi için internet, Bluetooth ya da hücresel veri gibi bir iletişim metodu ile Gateway’e bağlanması gerekir. Böylelikle IoT cihazları, bağlandıkları ağ üzerinden veri aktarımı sağlayabilir.


Verilerin İşlenmesi

IoT sensörleri aracılığıyla toplanan veriler, sistem içerisindeki araçlar ile anlamlandırılarak işlenebilir. IoT sensörleri aracılığıyla toplanan verilerden bir ofisteki anlık ortam ışığının günün o saati ihtiyaç duyulan seviyeden yüksek olup olmadığını öğrenebilmek, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.


Aksiyon Alma

Aksiyon alma aşamasında, IoT sistemleri aracılığıyla elde edilen ölçülebilir veriler operasyonların verimliliğini artırmak için kullanılabilir. IoT sistemlerinin entegre edildiği operasyonlar, bir arayüz vasıtası ile insanların kontrolünde ya da önceden yaratılmış senaryolar üzerinden otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bir iş yerinde ortamın sıcaklık ve nem derecesinin IoT sensörleri ile ölçülmesi, elde edilen verilerden hareketle havalandırma cihazlarının otomatik olarak açılıp kapatılması, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

 

Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Faydaları Nelerdir?


IoT, veriye dayalı kararlar alabilmeyi kolaylaştıran teknolojisi sayesinde operasyonların verimliliğini artırır ve insan kaynaklı problemlerin ortaya çıkma riskini minimize eder. Bu sebeple IoT teknolojileri, pek çok farklı sektörde operasyonları iyileştirmek için aktif olarak kullanılmaktadır.

 

IoT teknolojisi operasyonlarda etkin şekilde kullanıldığında;

 

  • Tüm operasyon süreçlerini daha akıllı, verimli ve hızlı hale getirebilir.
    İş yükünü azaltarak çalışanların verimliliğini büyük oranda artırabilir
  • Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayarak şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.
  • İş süreçlerinin başarıyla tamamlanması için gereken süreyi önemli ölçüde kısaltabilir. 
  • Daha objektif ve isabetli stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir. 
  • Enerji tasarrufu ile maliyetlerin azalmasını ve kârın artmasını sağlayabilir. 
  • İş geliştirme süreçleri için büyük miktarda nitelikli veri sağlayabilir.
  • Tüm operasyonların uçtan uca yönetilmesi ile iş güvenliğinin güçlendirilmesini sağlayabilir.
  • Çalışma alanlarının yönetimini kolay ve verimli hale getirebilir. 

 

Nesnelerin İnterneti’nin Kullanım Alanları Nedir?

 

Günümüzde ulaşabileceğimiz hemen her ortamda, nesnelerin dijital kanallar vasıtası ile birbirine bağlanmasına olanak sağlayan cihazlar mevcuttur. Bu nedenle, hemen hemen her sektörde IoT teknolojisinden faydalanmak mümkündür. IoT teknolojisi, ölçeği ve sektörü fark etmeksizin tüm şirketler tarafından kullanılmaktadır.

 

IoT cihazlarının büyük fark yarattığı uygulama alanlarından bazıları şunlardır:

 

Akıllı Teknolojiler

Nesnelerin İnterneti uygulamalarının yaygınlaşmasından sonra pek çok cihaz operasyonlara katkıda bulunacak şekilde tasarlanmaya ve kullanılmaya başlanmıştır.

Bir ofis ortamının sıcaklığını ölçüp ortamı mevsime göre soğutmayı ya da ısıtmayı sağlayan klimalar, çalışma saatlerine göre aydınlatma sağlayan akıllı ampuller, araç çıkacağı zaman otomatik açılan garaj kapıları ya da enerji kaçaklarına duyarlı izleme cihazları gibi pek çok akıllı IoT cihazı, operasyonların çok daha verimli şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

 

Sağlık

Daha önce de bahsedildiği gibi, IoT teknolojileri çeşitli sektörlerde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Sağlık sektöründe IoT uygulamalarının kullanılması pek çok insanın hayatının kurtarılmasını sağlamaktadır. IoT teknolojisi, sağlık durumu risk altında olan kişilerin düzenli olarak takip edilebilmesinin, acil durumlarda aile fertlerine uyarı gönderilebilmesinin yanı sıra, acil servis ekiplerinin bilgilendirilebilmesi gibi konularda da fayda sağlar.

 

Ulaşım

IoT uygulamaları ulaşım alanında şehir trafiğinin denetimi ve yönetimi, akıllı trafik ışıkları, filo yönetimi, yol gişeleri, yol yardımı gibi pek çok konuda uygulanabilmektedir. Aynı zamanda, otonom araçların geliştirilmesinde de IoT teknolojileri büyük ölçüde etkili olmuştur.

 

Tarım

Nesnelerin İnterneti teknolojisi, tarım uygulamalarındaki verimliliği devrimsel biçimde artırmaktadır. IoT uygulamaları, sıcaklık, yağış, nem, rüzgâr hızı gibi faktörlerin takibini mümkün kılarak toprak içeriği ve tohum verimliliği konusunda işe yarayacak önemli veriler sağlamaktadır. Bu verilerden faydalanarak akıllı tarım araçları üretilmesi ve akıllı sulama faaliyetleri gerçekleştirilmesi ile daha verimli tarım faaliyetleri gerçekleştirilebilir. 

 

Sürdürülebilirlik

Hava kirliliği, su kirliliği gibi çevresel tehditlerin önlenebilmesi için düzenli olarak takip yapılmasını sağlayan Nesnelerin İnterneti, doğal hayatın korunması için büyük bir önem arz etmektedir.

Buna ek olarak, işletme ya da şirketlerin enerji tasarrufu sağlayan IoT teknolojilerini operasyonlarına entegre etmesi, operasyonlarda harcanan elektrik miktarının azalmasını ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Böylece, IoT sistemlerini kullanan şirket ya da işletmeler sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabilirler.

 

Enerji Yönetimi

IoT uygulamaları sayesinde işletmeler ya da şirketler iş yerlerinde harcanan enerji tüketim miktarını azaltarak enerji tasarrufu sağlanabilir.

IoT sistemleri içerisinde yer alan enerji tüketim raporlama sistemleri, şirketlere ya da işletmelere ait elektrikli cihazların doğru verimlilikte çalıştığından emin olunmasına olanak sağlamaktadır. Buna ek olarak, IoT teknolojisinin entegre edildiği akıllı aydınlatma sistemleri, elektrik tüketim miktarını önemli ölçüde düşürmektedir.

 

Alarm Sistemleri

IoT teknolojisi, akıllı alarm sistemleri sayesinde, çalışılmayan saatlerde enerji kullanıldığında ya da normalin üstünde enerji tüketimi olduğunda kullanıcıyı otomatik olarak bilgilendirmektedir. Buna ek olarak, uçtan uca tasarlanmış IoT sistemleri sayesinde aktif ve reaktif enerji tüketimi takip edilerek istenmeyen reaktif enerji cezaları önlenebilir.

 

Enerji Yönetiminde Uçtan Uca Bir IoT Partneri: Vodafone Business Red Enerji


Artan enerji giderleri ve iklim krizinin yarattığı problemler, ölçeği fark etmeksizin tüm şirket ve işletmeler için enerji yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle, dijital dönüşümün rekabette ayakta kalmanın anahtarı olduğu günümüzde manuel yöntemlerle enerji kontrolü yapmak yeterince verimli sonuçlar yaratmak için yeterli olmamaktadır. 

 

Nesnelerin İnterneti teknolojisinin sağladığı eşsiz fırsatları inovatif çözümler ile birleştiren Vodafone Red Enerji, enerji tüketim verilerinizi tek bir ekran üzerinden uzaktan kontrol edebilmenizi sağlıyor. 

 

Vodafone Red Enerji, uçtan uca tasarlanmış donanımları ile şirketinize ya da işletmenize ait elektrik tüketim verilerinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanmasını, alarmlar oluşturulmasını ve karşılaştırılmasını sağlayan önemli bir IoT çözümüdür.

 

Siz de Vodafone Business’ın uçtan uca tasarlanmış son teknoloji Red Enerji çözümü ile tanışın, enerji tüketiminizi azaltarak aylık %30’a kadar enerji tasarrufu* sağlayın!