Dijital Dönüşüm ve İş Stratejileri

Dijital Dönüşüm ve İş Stratejileri

İşletmelerin, hedefine ulaşan bir dijital dönüşüm için netliğe, aktif liderliğe, çevikliğe ve kararlılığa ihtiyacı var.

Günümüzün hızla değişen dünyasında işletmelerin iş modelleri ile dijital gelecekleri arasındaki uyumsuzluğu aşmanın yolu cesur ve yaratıcı stratejik planlardan geçiyor. Özellikle dijital dönüşüm stratejileri söz konusu olduğunda bu yöndeki hamlelerin dikkatlice ele alınması gerekiyor. Bu doğrultuda, etkili bir dijital dönüşüm stratejisi için gereken dört mücadele alanını ve önerileri şöyle sıralıyor:

 

  1. Bilgisizlikle mücadele

Pek çok üst düzey yönetici, dijital dönüşüm konusunda yeterli netliğe ve dijital dönüşümün işletmelerinin işleyişini veya rekabet bağlamını nasıl değiştirebileceği konusunda gerekli bilgiye sahip değil. İlk hamlenin güçlü avantajlar sağladığı bir çağda, kazananlar daha da ileri gitmek için en yeni teknolojilerden geniş ölçekte yararlanmaya devam ediyor. Ancak bunun aksine trendler ve teknolojiler hakkında genel bir anlayıştan fazlasına sahip olmamak, işletmeler için giderek daha tehlikeli hale geliyor.

  • Bilgisizlikle mücadele için teknoloji IQ’sunu yükseltmek

Bir şirketin teknoloji IQ'sunu yükseltmenin öncelikli adımlarından biri liderleri ve ekipleri ilgili dijital trendler ve teknolojiler konusunda eğitmek ve bununla birlikte yöneticilerin soru sorabileceği ve meslektaşlarıyla konuşabileceği bir platform sağlamak olabilir. Bir “dijital akademi” oluşturarak şirketin yeterli uzmanlığa sahip olmadığı konular hakkında dışarıdan uzmanlara danışılabilir, dijital yeteneklerin işletme çapında değerlendirilmesi ve şirket kültürünün değerlendirilmesi yapılabilir.

 

  1. Korkuyla mücadele

Dijital dünyada ilk hamleyi yapanların gerisinde kalmak tehlikeli olabilir. Bununla birlikte dijitale geçmek de bazı yöneticiler tarafından kariyerleri için tehlike olarak algılanabilir. Büyük dijital hamleler, bu nedenle üst düzey ekibini ve yöneticilerin korkusuyla mücadele etmeyi gerektiriyor.

  • Korkuyla mücadele için açık diyalog

Dijitale geçiş, çoğu durumda liderlerin etkili olmak için ihtiyaç duyduğu özelliklerde önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Bunun yol açtığı kaygıları yüzeye çıkarmak, bu kaygıların karar almayı nasıl etkilediği konusunda farkındalık oluşturmak ve liderlerin dijitalleşmeye uyum sağlamasına yardımcı olmak için şeffaf ve açık diyalog yaklaşımını teşvik etmek, aynı zamanda buna destek olacak oturum, toplantı gibi etkinliklerle yöneticiler için gereken belirli zihniyet ve davranış değişikliklerini ele almak yardımcı olabilir.

 

  1. Tahminlerle mücadele

Agresif bir dijital stratejiyi takip etmek, bilinmeyene doğru atılımlar içerir: Eş zamanlı olarak, yeni alanlara yönelmek ve mevcut işletmeleri veya iş alanlarını yeni teknolojilerle güncellemek gerekebilir. Dahası, birçok dijital pazarda ilk hamleyi yapmanın getirdiği ayrıcalık, yalnızca yön değiştirmeyi değil, aynı zamanda bunu rakiplerden daha hızlı yapmayı da gerekli kılıyor. Ancak belirsizlik ve hız ihtiyacının birleşimi, bazen temelsiz tahminlere ve aceleci ya da kötü düşünülmüş adımlara yol açabiliyor.

  • Tahminlere mücadele için kanıt noktalarını ilerledikçe oluşturmak

Temelsiz tahminlerle mücadele etmenin bir yolu, strateji kararlarının dijital yatırımların üreteceği iş sonuçlarına bağlanmasıdır. Bu yaklaşım, verilerden hızlı, temel düzeyde dersler çıkarmaya yönelik bir düşünme şekli olarak özetlenebilir ve başarılı uygulama olasılığını artırır; sonuçların net ifade edilmiş bir görünümü, stratejinin ne kadar iyi çalıştığının takip edilebilmeyi sağlar. Ayrıca, hem finansal sermaye hem de organizasyonel güçlükler açısından yeni hamleleri değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Tahmine dayanma ihtiyacını azaltmanın ikinci yolu ise gerçek zamanlı verilerden ve bunların deneme için sağladıkları fırsatlardan tam olarak yararlanmaktan geçiyor. Dijital dünya, liderlerin karşılaştığı stratejik seçimleri artırırken bu kararları alma ve uygulama zaman dilimini kısaltarak belirsizliği artırıyor. Ancak bu durumun olumlu bir yanı da var: Hızlı ve veriye dayalı içgörüler elde etme potansiyeli. Bu olanak hızlı düzeltmeleri ve yön değişikliklerini mümkün kılarken başarı şansını önemli ölçüde artırıyor.

 

  1. Yayılmayla mücadele

Etkili strateji odaklanmayı gerektiriyor, ancak dijital dönüşüme yanıt vermek bir noktada kaçınılmaz olarak çalışmaların, çabanın ve odağın dağılması riskini de taşıyor. Bu konuda iki yaklaşım yardımcı olabilir. Öncelikle şirketinizi tohumlama, yetiştirme, büyütme veya budamanın farklı aşamalarındaki girişimlerden oluşan bir portföy olarak ele alın. Temel faaliyet alanlarının fırsatları, zaman çerçeveleri ve ekonomisi yeni faaliyetlerden çok farklı olabilir; dolayısıyla kaynaklar ve çabalar tekdüze bir yaklaşımla uygulamak çözüm olmayacaktır. İkincisi, kaynakların yeniden tahsisi, sürdürülebilir sermaye yatırımı, radikal üretkenlik iyileştirmeleri, birleşme ve satın almalar gibi "büyük hamlelerin" gerekliliğini benimseyin. Temel iş alanlarınızdaki gelişmelerin yeni dijital çalışmaları desteklemesine yardımcı olacak, aynı şekilde bunun tersini sağlayacak ve işlerinizin karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirilmesine yönelik stratejiler, yayılma risklerini yönetmenin en önemli bileşenlerinden biri oluyor.

  • Yayılmayla mücadele için tek portföy yaklaşımı

Bunun için ilk adımda şu üç soruya odaklanarak portföyünüzü iş bazında inceleyebilirsiniz:  Portföyde hangi yeni dijital ürün ve hizmetler eksik? Müşteri yolculuklarını iyileştirmek için mevcut işletim modelinin hangi ürün teklifleri ve unsurları dijitalleştirilmeli veya tamamen dijital olarak yeniden tasarlanmalı? Hangi alanlar terk edilmeli? Bu sorulara yanıt vermek, tüm kararları net kullanım senaryolarına bağlayarak zor seçimler için daha rahat karar vermeye ve yeni fırsatlar için daha fazla açıklık ve uyumluluk sağlamaya yardımcı olabilir.

 

Vodafone Business ile işletmeniz geleceğin dünyasına hazırlansın!