Üretimde Otomasyon Devri

Üretimde Otomasyon Devri

Diğer tüm sektörler gibi, üretim sektörü de pandemi sürecinde dijital dönüşümde ivme kazandı.

 

Mc Kinsey’nin yayınladığı “Endüstri 4.0’ın Gerçek Değerini Anlamak” makalesine göre; veri analitiği, yapay zekâ, makine öğrenimi gibi teknolojilerdeki gelişmeler; üretici firmaların makine aksama sürelerinde yüzde 30 ila 50'ye varan azalmalara, iş hacminde artışlara, iş gücü üretkenliğinde gelişmelere ve yüzde 85 oranında daha isabetli öngörüde bulunmalarına katkı sağlayabiliyor.

 

Bu teknolojik gelişmeler, işletmeler için sağlanan ekonomik faydaya ek olarak, aynı zamanda çevresel ve sosyal kazanımlara da olanak sağlayabilir. Dolayısıyla, üreticilerin yeni teknolojileri benimseme konusunda diğer sektörlerden daha hızlı olması da şaşırtıcı değil.

 

Üreticiler teknolojiyi benimsiyor

 

Vodafone Grup olarak hazırladığımız Fit for the Future raporumuza göre, üreticilerin %55'i yeni teknolojileri deneyen ilk kişiler olmayı seviyorken, yalnızca %19'u yatırım yapmadan önce yeni teknolojilerin yaygınlaşmasını bekliyor.

 

Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka, robotik, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke gibi bir dizi modern teknolojiyi kullanan işletmelerin, dijital dönüşüm ve verimlilik açısından bulundukları sektörde rekabetten bir adım öne geçtikleri görülmekte.

 

Buna rağmen bu işletmelerin yalnızca üçte birinin "geleceğe hazır" (Fit for the Future) olduğu ve dolayısıyla sadece bu üçte birlik kısmın gelecekteki artan rekabet, değişen çalışan beklentileri ve artan müşteri talebi gibi zorluklarla başa çıkmak için iyi hazırlanmış olduğu tespit edildi.

 

Kendini geleceğe ve değişken koşullara hazır olarak tanımlayan işletmeler, bu sürecin ilk adımı olan dijital dönüşüm yolculuklarında da daha ileride olma eğilimi gösteriyor ve bu durum rakiplerini iş sonuçları açısından da geride bırakma olasılıklarını yükseltiyor. 

 

 

Büyümek için kullanılabilecek araçlar

 

Üretim sektörünün, dijital dönüşümün faydalarını anladığı ve bu dönüşümü sağlayacak teknolojilerin pandemi ve devamındaki normalleşme sürecinde daha hızlı benimsenmesinin, onları yarının dünyası için daha iyi bir yerde konumlandırdığı açıkça ortada.

 

Üretimde otomasyon arttıkça; Nesnelerin İnterneti (IoT), 5G altyapılı Özelleştirilmiş Mobil Şebeke, Bulut Çözümleri gibi teknolojileri adapte etmek, fabrikadaki varlıkları güvenli bir şekilde birbirine bağlamak ve otomatik yönetilebilen araçlar, mağazalarda kullanılan AR/VR veya bağlantılı robotlar gibi yenilikçi çözümleri mümkün kılmak için oldukça önem taşıyacaktır.

 

Bu teknolojiler, üreticilerin gelecekteki zorluklarla başa çıkmalarına, üretkenliği ve esnekliği artırmalarına ve büyümeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlamalarına yardımcı olabilir.

 

Vodafone Business olarak bu alanda size sunabileceğimiz çözümlere göz atmak için tıklayın!

Çözümleri İncele