İşletmenizi veri merkezine taşıyın

İşletmenizi veri merkezine taşıyın

Bu tavsiyeyi uzun süredir veriyorum ama heyecan verici bir önerme olmayı sürdürmesini sağlayan gerekçelerinin sürekli değişiyor olması. Başlangıçta şubeli organizasyonların ya da mağaza zincirlerinin bunu yapmalarını öneriyordum çünkü bu şekilde şubeler ve mağazaların çevrimiçi olmasıyla güncel verilerle operasyonu yönetmek mümkün oluyordu. Bu, verimliliği ve karlılığı artırmasıyla işletmelere önemli bir fayda sağlıyordu. Aynı zamanda gerçek zamanlı olarak –o zaman için günlük diyelim- sonuçları görüp kampanya ya da ürün arzı yönetimi ile operasyonel performansı iyileştiren işletme, arka planda stok yönetimine kadar birçok konuda iyileşme sağlayabiliyordu.

 

Sonrasında e-ticaretin ve e-işin gelişmesi ile birlikte işin veri merkezindeki bilgi teknolojisi altyapısı üzerine taşınması, yeni yerlere açılmayı kolaylaştıran bir araca dönüştü. Böylece herhangi bir yerde mağaza veya şube açılırken veri merkezine bağlanılarak burası kolayca işletmenin sistemine dahil olabiliyor ve tıkır tıkır işlemeye başlayabiliyordu.

 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ancak bulut teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte yeni bir çağa geçtik ve bu örnekler ancak filin parçaları olarak dokunduğumuz ancak filin tanımlamamıza yetmeyecek düzeyde önem taşıyor. Günümüzde veri merkezleri üzerinden çalışan bulut teknolojisi, sürdürülebilirliği yeniden tanımlayacak güçte bir etkene dönüştü. Bulutun olanaklarını kullanarak çok daha fazla müşteriye dokunan ve aldığınız iş kararlarının sonuçlarını hızla görebildiğiniz için dinamik bir yönetim sergileyen bir işletmeye dönüşmek mümkün. Burada veri merkezleri ve kendi işinizin özelliklerini iyi bilmeniz doğru sonuçlara ulaşmanız için gereken iki önemli koşulu oluşturuyor.

 

Servis tasarımını öğrenin

Her işletmenin gerek dışarıdaki müşterileri gerekse içerideki müşterilerine (çalışanları, iş ortakları, bayileri, vb.) sunması gereken hizmetler vardır. Dışarıdaki müşteriye kaliteli, ucuz ve marka bağlılığı yaratacak ürünlere en rahat ve kolay yoldan ulaşma olanağının sunulması ihtiyacı, içerideki müşteriler söz konusu olduğunda şirket stratejisi doğrultusunda hareket ederek ürün ve servis geliştirmek, piyasa koşullarına göre bunu piyasaya sürme zammanına karar vermek ve bu şekilde uzatılabilecek bir liste dahilindeki karar almak için gereken araçları sunma gereğine dönüşüyor. Bunu doğru yapabilmek için işinizdeki her bir süreci uçtan uca belirleyerek bunu bir servis olarak tasarlamanız gerekiyor. Örneğin, bir ürünün arzı söz konusu olduğunda hammadde alımından tasarım ve üretime, satış kanallarının belirlenmesine, ürünün gösterilmesine ve satış ile tahsilatın gerçekleştirilmesine kadar bütün boyutlarıyla iş sürecini servis olarak tasarlayın.

 

Veri merkezi üzerinde dijital atyapıyı kurun

Sanayi toplumunda fabrika inşaatından mağaza açılmasına kadar olan süreçler, dijitalleşme ile birlikte veri merkezi üzerine taşınabiliyor. Hala fiziksel ürünlerin imalatı için fabrika ve tesislere ihtiyaç var ancak yazılımla yapılabilecek işler için bu tür bir ihtiyaç bulunmuyor ve yazılım birçok alanda fiziksel çözümlerin yerini alan araçları ortaya çıkarmış durumda. Servisinizi tasarladıktan sonra yapmanız gereken dijital dünyada bulut üzerinde sunulan olanakları kullanarak servisinizi hızla hayata geçirmek. Bugün artık belirli bir işlevi yerine getiren yazılımlardan (SaaS), bütün işinizi üzerinde kurabileceğiniz dijital platformlara (PaaS) ve ne olduğu fark etmeden istediğiniz şeyi size sunan (XaaS) çözümlerine kadar bulut dünyasında her araç mevcut ama bunları veri merkezindeki işletmenizde doğru ve diğer oyunculardan farklı biçimde bir araya getirmek sizin başarı ölçütünüzü (KPI) oluşturuyor.

 

Adaptif ve proaktif bir işletmeye dönüşün

Dijital dünyanın özelliği, bu çözümleri bir kere ve ebediyen hizmet edecek şekilde değil, oluşan yeni koşullar karşısında versiyonlama yaparak ya da güncelleme ile daha gelişmiş c ya çıkardığınız altyapı, piyasadaki ve iş ortamındaki değişimler doğrultusunda hızla karar alıp kendinizi yenilemenizi ve değiştirdiğiniz stratejinizi hayata geçirmenizi sağlayacaktır. Bu hem yeni koşullara hızla uyum sağlayabilmeye ve hatta bu koşullar ortaya çıkmadan hazırlık yapıp gereken anda yeni bir modele geçmeye olanak tanıyacaktır.

 

Bunlar geçmişte ve bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürüklebilirliğin önemli destekçileri olarak karşımıza çıkacak. Bu üç ayak üzerinde şekillene iş modelini veri merkezlerine taşımak, veri merkezlerinden kaynaklanan bazı fazladan olanaklardan faydalanmayı da sağlıyor ve sağlayacak. Veri merkezlerinde tutulan verinin hacmi ve burada oluşturulan ekonominin büyüklüğü, yoldan –burada güçlü ve geniş veri bağlantı altyapısından- güvenliğe –burada fizksel ve siber güvenliğe- kadar bütün olanakların daha daha üst düzeyde sağlanmasına olanak tanıyor. Bu da işinizin sürekliliği ve ölçek kazanırken sıkıntı yaşamamak açısından önem taşırken, özellikle güvenlik boyutu önemli bir ekonomik risk taşıyan kullanıcı verilerinin korunması konusuyla bağlantılı olarak kritik bir etkene dönüşmüş durumda. Kullanıcı verisinin kaybedilmesi ya da çalınması durumunda uygulanacak yaptırımların ve cezanın büyüklüğü, güvenliğin daha üst düzeyde sağlanabildiği veri merkezlerinin önemli bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Bunu ayrıca ele almamız gerekiyor.

 

 

Kerem Özdemir

23 Kasım 2022