Yapay Zekâ İçin Stratejik İttifaklar

Yapay Zekâ İçin Stratejik İttifaklar

Sonsuz olasılıklar sunan teknolojileri gerçek faydaya dönüştürmek, sadece doğru teknolojik araçları değil, güvene dayalı iş birliklerini de gerektiriyor. Bu noktada şirketlerin ve geliştiricilerin yapay zekâya yönelik stratejik ittifaklar oluşturarak birlikte çalışması önem kazanıyor.

 

Üretken yapay zekânın (GenAI) dönüştürücü potansiyeli, iş dünyasında devrim yaratmayı ve yıllık 4,4 trilyon dolara kadar ekonomik etki yaratmayı vaat ediyor. Farklı sektör ve endüstrilerdeki şirketlerin benzeri görülmemiş benimseme oranları ve önemli özel yatırımlar bu potansiyeli vurguluyor.

Ancak bir teknolojiden değer elde etmek, hiçbir zaman yalnızca teknolojiyle ilgili değildir. Yapay zekâ ile sadece deney yapmanın ötesine geçmek isteyen şirketlerin, çabalarıyla hedefledikleri sonucu ve değeri elde etmek için çalışma biçimlerini yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu yeniden yapılanmanın temel bileşenlerinden biri ise GenAI sağlayıcılarıyla stratejik ittifaklar geliştirmek oluyor. GenAI kullanma konusundaki deneyim eksikliğinden, teknolojinin yüksek değişim hızına kadar bu teknoloji ile çalışmanın benzersiz zorlukları, iş birliklerinin kritik önemini giderek artırıyor.

Bugün pek çok şirket halihazırda bir dereceye kadar GenAI sağlayıcılarıyla çalışıyor olsa da bir sağlayıcıda aranması gereken özellikler ve stratejik ittifakların işleyişine yönelik modası geçmiş kavramlar, bu çabaları riske atabiliyor. Stratejik ittifaklardan en iyi şekilde yararlanmak için şirketlerin odaklanması gereken üç temel alan bulunuyor:

 

İş birliğini derinleştirmek

GenAI programlarında sağlayıcılarla çalışmak, şeffaflık, sık iletişim ve planlama, geliştirme ve devam eden yönetim arasında açık uyum ile geleneksel satıcılarla gerekenden daha fazla güven ve iş birliği gerektiriyor.

 

Ölçeklenebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve yeniden kullanılabilirlik sağlayan sağlayıcılara odaklanmak

Hiçbir sağlayıcı, şirketlere ihtiyaç duydukları her şeyi tek başına sunamaz. Çeşitli sağlayıcılarla belli bir ölçeğe ulaşmak, yalnızca sağlayıcıların ne kadar iyi ölçeklenebileceğini değil, aynı zamanda çözümlerinin bir şirketin GenAI ekosistemindeki diğer bileşenlerle ne kadar iyi çalışacağını da anlamak anlamına geliyor.

 

Kontrolü kaybetmemek

Bir sağlayıcının yeteneklerini geliştirmek ile onlara aşırı derecede bağımlı olmak arasında bir denge kurmak önem taşıyor. Bu, esnek bir altyapıya yatırım yapmak, sağlayıcı performansını sürekli izlemek ve fikri mülkiyet (IP) sınırları konusunda net olurken verilen karşılığı performansa bağlamak anlamına geliyor.

 

Başlarken…

Üretken yapay zekânın dönüştürücü potansiyelinde yeni ufuklar belirmeye devam ettikçe, şirketlerin bu yeni çağda başarı için kendilerini konumlandırmak üzere kararlı bir şekilde hareket etmeleri oldukça önem taşıyor. Bu konuda başlangıç adımlarını atarken, aşağıdaki yaklaşımları göz önünde bulundurmak faydalı olabilir:

  • GenAI ittifakı stratejisini denetlemek için iş dünyası, IT, hukuk ve satın alma sektörlerinden kilit paydaşlardan oluşan bir yönlendirme komitesi oluşturun. Komite, stratejik ittifak kriterlerini tanımlamak, performans ölçütlerini belirlemek ve yönetişim yönergelerini oluşturmakla görevlendirilmeli. Bunu yapabilmek için ekibin stratejik yönergeler çerçevesinde karar verme konusunda yeterli özerkliğe sahip olması gerekiyor

 

  • GenAI sağlayıcılarını değerlendirmek, işe almak ve yönetmek için standartlaştırılmış bir çerçeve içeren stratejik bir GenAI ittifakı taktik kitabı geliştirin. Bu çerçeve, ölçeklenebilirliği, yeniden kullanılabilirliği ve birlikte çalışabilirliği değerlendirmeye yönelik yönergelerin yanı sıra sözleşme şablonları, hizmet düzeyi anlaşmaları ve performans gösterge tablolarını içermeli.

 

  • Mevcut stratejik ittifakları değerlendirmek ve GenAI stratejisindeki boşlukları, fazlalıkları veya yanlışlıkları belirlemek için stratejik bir GenAI ittifakı denetimi gerçekleştirin. İş değerini artırma potansiyellerine göre hangi stratejik ittifakların sürdürüleceğini, genişletileceğini veya aşamalı olarak kaldırılacağını belirleyin.

 

  • Üretken yapay zekâ ittifakına özel ilişki yöneticileri atayın. Yöneticilerin, sağlayıcılarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri, yeteneklerini değerlendirebilmeleri ve şirketin teknik ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmeleri için yapay zekâ teknolojileri, mimarileri ve en iyi uygulamalar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmaları gerekiyor. Yöneticiler, ayrıca üretken yapay zekâ ekosistemini denetleyebilir ve sağlayıcılar arasındaki faaliyetleri koordine etmeye, ilerlemeyi izlemeye ve sorunları çözmeye yardımcı olmak için "merkezi otorite" olarak hareket edebilir. Çoğu durumda, bir çözüm mimarının da yanınızda olması ve sağlayıcılarla düzenli olarak bir araya gelerek tam olarak ne yaptıklarını ve nasıl ilerlediklerini anlamak bu süreçte faydalı olur.

 

Teknolojiyi gerçek faydaya dönüştürmek için güvene dayalı iş birliklerini teşvik etmek de doğru teknolojiyi seçmek kadar önem taşıyor. Üretken yapay zekânın potansiyelini somut değerlere dönüştürmek için şirketlerin stratejik ittifaklara küçük adımlarla başlamaları, deneyimlerden ve gelişmelerden hızlı bir şekilde dersler çıkarmaları ve kesintisiz olarak ilerlemeye devam etmeleri gerekiyor. 

İşletmenize Uygun Çözümlerle Dijital Dönüşümde Yanınızdayız!