Gizlilik ve Güvenlik Politikaları

KVKK Aydınlatma Metni

Bilgi Güvenliğine İlişkin Standardımız

 

Vodafone Holding ve iştirakleri, kendilerinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına ve kişisel verilerini güvenli bir şekilde erişim sağlamayı, bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları ve kişisel verileri üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi, kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı ve tekrarlanmasını önlemek için gereken tedbirleri almayı, tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmeyi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamayı, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı, iş / hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı, kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği ve kişisel veri mahremiyet seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

Vodafone Türkiye Grup Şirketlerinin tüm çalışanları, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS) kapsamındaki tüm paydaşlar Gizlilik ve Güvenlik Politikalarına uymakla ve uygulamakla yükümlüdür.

KVKK Aydınlatma Metninin Amacı

 

Vodafone’da* kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Vodafone, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır. Vodafone tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Aşağıda alt bölümlere ayrılarak gösterilen KVKK Aydınlatma Metni, Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ tarafından abonelere/kullanıcılara sunulan elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişilere temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veriler, Vodafone tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak elde edilme yöntemi değişiklik gösterebilmekle beraber;

 

İlgili kişinin kendisinden; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Vodafone satış kanalları, çağrı merkezi, Vodafone internet siteleri, Vodafone mobil uygulamalarında gerçekleştirilen işlemler esnasında ve Vodafone ürün ve hizmetlerinin kullanılması esnasında şebekemizden ya da alenileştirme halinde verinin alenileştirildiği fiziki/elektronik ortamdan;

 

Üçüncü kişilerden; işbirliği / iş ortaklığı yaptığımız üçüncü kişi veri sorumluları-veri işleyenlerden, reklam/tanıtım içeriklerimizin yer aldığı çevrimiçi ortamlarda bu içeriklerle etkileşime geçmeniz, bağlantıyı tıklamanız, Vodafone internet sitelerine veya mobil uygulamalarına yönlendirilmeniz halinde ilgili reklam mecralarından elde edilebilmektedir.

 

Ayrıca, belirli bir Vodafone hizmetini ya da ürününü satın aldığınızda ya da satın alma niyetiyle kaydolduğunuzda, Vodafone ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlere abone olduğunuzda, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olarak bize soru sormanız veya şikâyet bildirmeniz halinde, yarışmaya, ödüllü çekilişlere ya da anketlere katılmanız halinde, şebekemizi ya da diğer Vodafone ürün ve hizmetlerini kullanmanız halinde, internet sitemizi ya da diğer Vodafone Grup şirketlerinin internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz elde edilip işlenebilecektir.

 

Vodafone tarafından aşağıda kategorik olarak sınıflandırılan ve örneklenen kişisel verileriniz işlenebilecektir:

 

 • Kimlik bilgileri: Adınız-soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yeriniz ve tarihiniz, medeni durumunuz, cinsiyetiniz ve sair kimlik bilgileriniz,
 • İletişim bilgileri: GSM numarası, sabit numara, e-posta adresi, yerleşim yeri/işyeri adresi gibi bilgileriniz,
 • Aboneyi tanımlayan bilgiler: Kimlik bilgileriniz ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra müşteri numaranız, sözleşme numaranız, aboneliğinize dair tarafınıza atanan kullanıcı kimliğiniz gibi sizi tanımlayabileceğimiz bilgileriniz,
 • Temel abonelik bilgileri: Aboneliğiniz kapsamındaki tarife ve paket bilgileriniz, katma değerli servis abonelikleriniz, fatura, finansal ve borç bilgileriniz, abonelik türünüz ve kanalınız, abonelik statünüz (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileriniz,
 • Finansal bilgiler: Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz, yararlanmak istediğiniz cihaz kampanyalarımıza ve servislerimize aboneliklerinizde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notunuz gibi bilgileriniz,
 • Müşteri İşlem bilgileri: Satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,
 • Katma değerli servis kullanım bilgileri: Katma değerli servisleri kullanım miktarınız, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ve sair kayıtlarınız gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,
 • Ürün/hizmet kullanımına ilişkin bilgiler: Vodafone internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileriniz ile Trafik verilerinizden üretilen kullanım verileriniz, sağladığınız içerik ve kişisel bilgiler ile belirli ürün ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin tercihleriniz,
 • Trafik bilgileri: Mobil cihazınızdan ve 3. kişilerden temin edilen ve şebekemiz aracılığıyla gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ve bu iletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileriniz, internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri vb. gibi trafik verileriniz,
 • Mobil uygulamalardan elde edilen veriler: İlgili Vodafone mobil uygulamalarının cihazınızdan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri (bilgileriniz Vodafone aboneliği ile ilişkilendirilememekte ise, bu kapsamındaki kişisel verileriniz, ek izin alınmadığı sürece yalnızca anılan mobil uygulama ile amaçlanan hizmetin verilebilmesi için işlenebilecektir),
 • Mobil ödeme bilgileri: Vodafone Ödeme Hizmetleri’nden yararlanıyor olmanız halinde ödeme verileriniz ve sair kayıtlarınız,
 • Özel nitelikli kişisel veriler: Abonelik işlemlerini tablete atılan dijital imza ile gerçekleştirmeniz, sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere yönelik ürün, kampanya ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki dijital imza ve sağlık verileriniz

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili mercilerle paylaşma,
 • Şebeke, ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Şebekelerimizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Ürün ve hizmetlerimizin ve şebekemizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Kanuni takip süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Şirketimizin 5809 sayılı Kanun ve 5651 sayılı Kanunda öngörülen loglama/kayıt altına alma işlemlerini gerçekleştirebilmesi,

 

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili mercilerle paylaşma,

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
 • Şebeke, ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizin ve şebekemizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etme ve yetkili mercilerle paylaşma,
 • Şebeke, ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Şebekelerimizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ve şebekemizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla şebeke, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
 • Ürün ve hizmetlerimizin ve şebekemizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi

 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Üçüncü kişilere rehber hizmetinin verilebilmesi,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Kanuni takip süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Ürün ve hizmetlerimizin ve şebekemizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken aboneliğinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

 

İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
 • Şebekelerimizin veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Size sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ve şebekemizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla şebeke, ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
 • Ürün ve hizmetlerimizin ve şebekemizin kullanımında suiistimalleri önlemek ve tespit etme,
 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,
 • Bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Ödül ve çekiliş yapılması,
 • Servislerin yönetimi,
 • Trafik yönetimi,
 • Ürün ve servislerin analizi,
 • Kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi,
 • Müşteri hizmetleri ve memnuniyeti,
 • Finansal raporlama ve analiz,
 • Servis optimizasyonu

 

İlgili kişinin açık rızasının varlığı hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Üçüncü kişi iş ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak kampanyaların tarafınıza tanıtımının yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunma ve promosyonlar hakkında bilgi verme,
 • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
 • Ödül ve çekiliş yapılması,
 • Kampanya, tarife, ürün, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ve iletişimi

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Alıcı Grupları

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:

Vodafone Türkiye grup şirketleri,

 

 • Sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması amacıyla ilişkili olarak iş ortaklarımız (örneğin, ürünü/hizmeti sunan satıcı/sağlayıcı iş ortağımız, kargo şirketleri, kuryeler vb.)
 • Vodafone nam ve hesabına sizlere verilebilecek hizmetleri yerine getirmek için faaliyette bulunan şirketler (örneğin, bayilerimiz, kurumsal satış kanallarımız vb.),
 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi kredi referans merkezleri,
 • İcra ve sair yollarla alacak takibini teminen ilgili kurum ve kuruluşlar (örneğin, bankalar, varlık yönetim şirketleri, avukatlık büroları vb.),
 • Acil yardım çağrısı halinde ilgili mevzuata uygun olarak yerinizi tespit etmeye yetkili merciler,
 • Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz (örneğin, açıkça yetki vermiş olduğunuz avukatınız, kısıtlılar için vasiler vb.),
 • Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yetkili resmi merciler,

 

Hizmet ve faaliyetlerimizi yukarıda belirtilen amaçlarla zenginleştirmek, geliştirmek ve yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve Başvuru Yöntemi

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, Vodafone başvurup;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Mobil Uygulamalar Aracılığıyla Kişisel Verilerin İşlenmesi

Vodafone Mobil Uygulamalarının cihazınıza kurulumu esnasında, veri toplama/işleme izni vermeniz halinde aşağıda belirtilen veriler uygulama aracılığıyla toplanabilecek ve bu politikada belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

 

Mobil Uygulamadan Toplanan Veriler

 

Aşağıdaki veriler yalnızca izin vermeniz halinde ve uygulamanın cihazınızda kurulu olduğu süre boyunca toplanacaktır.

 

Cihaz tipi, modeli, işletim sistemi ismi, versiyon, IMEI numarası, operatör ismi, ağ bağlantı çeşidi, IMSI, GSM numarası, kablosuz ve/veya mobil ağ kalitesi ile ilgili çeşitli performans parametreleri ,GPS sinyali ve Google Konum servislerinden elde edilen konum verisi,tarih, saat, isim ve cihaz etkinliklerinin kullanım bilgisi, cihaza yüklenmiş uygulamaların bilgisi.

 

Uygulamanın Ayarlar menüsünden, uygulama özelinde veri toplama/işleme izninizi geri alabilirsiniz. İzninizi geri aldığınızda artık kişisel verileriniz bu metinde belirtilen kapsamda toplanmayacaktır. Ancak Kullanım Koşullarında belirtilen uygulamanın temel amaçlarını gerçekleştirmek için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel verileriniz toplanmaya ve işlenmeye devam edecektir. İzninizi geri almanız halinde de uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz. Şayet Vodafone abonesi iseniz ve genel veri işleme iznini iptal etmek istiyorsanız, 0542 542 00 00 numarasını arayarak Vodafone Müşteri Hizmetleri ile görüşebilirsiniz.

Trafik ve Konum Verilerinin İşlenmesi 

Vodafone Telekomünikasyon AŞ ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ’den aldığınız elektronik haberleşme hizmetleri (ses, SMS, internet) kapsamında elde edilen trafik ve konum verileriniz işlenebilecektir.

 

Trafik verisi, elektronik haberleşme şebekesinde haberleşmenin iletimi veya bu haberleşmenin ücretlendirilmesi amacıyla işlenen her türlü veriyi ifade eder. Haberleşmeyi gerçekleştiren taraflara ait numaralar, haberleşmeye ilişkin tarih ve zaman bilgileri, haberleşmenin gerçekleştiği konum gibi bilgiler buna örneklenebilir.

 

Konum verisi, elektronik haberleşme hizmeti kullanıcısına ait cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve elektronik haberleşme şebekesinde veya elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla işlenen veriyi ifade eder. Haberleşmeye ilişkin şebekeden veya GPS’ten elde edilen konum bilgisi buna örneklenebilir.

 

Trafik ve konum verileriniz:

 

 • Trafiğin yönetimi (şebekemizin planlaması, optimizasyonu, hizmetin sunulması ve iyileştirilmesi gibi),
 • Operatörler arasındaki arabağlantıya ilişkin işlemlerin yönetilmesi,
 • Ücretlendirme/faturalama
 • Usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri
 • Tüketici şikâyetlerinin çözümlenmesi
 • Arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere uzlaşmazlıkların çözümü
 • Şirketimizin 5809 sayılı Kanun, 5651 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi
 • Açık rıza vermeniz durumunda veri analitiği yöntemiyle ihtiyaçlarınıza en uygun ürün, hizmet ve kampanyaların hazırlanarak tarafınıza önerilebilmesi,
 • Açık rıza vermeniz halinde katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesi/önerilebilmesi amaçları doğrultusunda

 

Şirketimizce ve/veya şirketimizce yetkilendirilen iş ortaklarımız tarafından işlenecektir.

 

Trafik ve konum verileriniz, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile talep halinde adli makamlara ve gerekli hallerde, hukuki sebeplere dayalı olarak ilgili iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

İlgili mevzuatta öngörülen haller saklı olmak üzere, iki yıl süreyle güvenli şekilde muhafaza edilecektir.

Çerez Politikası

Veri Sorumlusu kimdir?

 

Vodafone’da kişisel verileriniz güvence altındadır. Bu çerçevede Vodafone, kişisel verilerinizi tüm teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkanlar kullanılır.

 

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri AŞ (“Vodafone”) ve tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

Bu metin, www.vodafone.com.tr’yi (“Site”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Çerezler nedir ve ne işe yararlar?

 

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman oluşturulan ve cihazınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Ziyaret ettiğiniz internet sitesindeki gezinme bilgilerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirme amacıyla kullanılırlar. Çerezler sayesinde internet siteleri oturumunuzu açık tutabilir, kullanım tercihlerinizi hatırlayabilir veya size uygun içerikler sunabilir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye “aboutcookies.org” ya da “allaboutcookies.org” adreslerinden erişebilirsiniz.

Vodafone’da çerezleri nasıl kullanıyoruz?

 

Vodafone’a ait internet sitelerindeki çerezler, kullanım tercihlerinizi hatırlamak, sepete attığınız ürünleri kaydetmek veya aynı anda internet sitemizde kaç ziyaretçi olduğunu ölçümlemek benzeri farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda internet sitelerimizden satın aldığınız ürünleri ve internet sitemizdeki gezinme tercihlerinizi takip edebilmemizi sağlayarak, size uygun reklamlar çıkarabilmemize de yardımcı olurlar.

 

Çerezler ad-soyad gibi kişisel verilerinizi tutmaz. Oturum açtığınızda tarama bilgilerinizi bulmamıza veya bir hizmete, teknik incelemeye veya haber bültenine kaydolmayı seçtiğinizde kişisel verilerinizi eşleştirmemize yardımcı olur. Bunu yapmak için bazen kalıcı çerezler kullanırız. Kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz; onları nasıl koruduğumuzu her zaman takip ediyor ve geliştiriyoruz.

 

Bu politika kimleri kapsıyor?

 

Bu politika, Site’de kullanılan çerezler için bilgi vermek amacıyla, Site ziyaretçileri için hazırlanmıştır. Site’de doğrudan çocukları hedefleyerek bir bilgi toplanmamaktadır. Sadece çocuklara yönelik ürün/hizmet sunulması ya da hedefleme yapılması halinde, iyi uygulama örnekleri de göz önünde bulundurularak mevzuatta öngörülen tedbirler dikkate alınacaktır.

 

Çerez çeşitleri, çerezlerin kullanım amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

 

Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıda her bir çerez türü özelinde belirtilen amaçlar dahilinde işliyoruz.

 

Aşağıda farklı kategorilerde sınıflandırılmış çerez çeşitlerini bulabilirsiniz.

 

Çerez Çeşitleri:

 

Kullanım süresine göre çerezler: 

 

Site’de, kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılan, kullanıcı internet tarayıcısını kapattığında silinen çerezlerdir. Oturum çerezlerinin süresi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde daha uzun bir süre veya süresiz olarak kalırlar. Kalıcı çerezler, internet tarayıcısı kapatıldığı zaman doğrudan silinmeyen, belirli bir süre sonra silinen çerezlerdir.

 

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerezler: 

 

Site’de, yerleştiren tarafa göre Vodafone çerezleri (birinci taraf – first party cookie) ve Site tarafından oluşturulmayan "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. Vodafone çerezleri, Vodafone tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

 

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen internet sitesininkinden farklı bir alan adına ait çerezlerdir. Siz internet sitemizi ziyaret ederken, farklı bir şirketin internet sitesine bağlantı verebiliriz (Örneğin: Facebook veya Twitter resmi hesaplarımıza veya YouTube'da paylaştığımız bir videoya). Bu internet sitelerinin çerezleri nasıl kullandığını kontrol edemeyeceğimiz için, detaylı bilgi almak adına ilgili şirketin çerez politikasını incelemenizi veya sitemizdeki Çerez Ayarları panelinden bu çerezleri kapatmanızı öneririz.

 

Vodafone'un farklı bir alan adına bağlı şirketleri, size reklam veya farklı Vodafone şirketlerine ait sayfaları göstermek için internet sitemize çerezler yerleştirebilir. Bu çerezlerin detaylarına aşağıda yer alan çerez listesinden erişebilirsiniz.

 

Kullanım amaçlarına göre çerezler:

 

Zorunlu Çerezler: Bu kategorideki çerezler, Site’nin doğru şekilde çalışması ve kullanılabilmesi için gereklidir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5/2-c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve Kanun madde 5/2-f kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 

Performans (Analitik) Çerezleri: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplayan çerezlerdir. Bu kategorideki çerezler sayesinde, Sitenin performansının nasıl artırabileceğimizi analiz ederiz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5/1 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 

İşlevsel Çerezler: Bu kategorideki çerezler, internet sitesindeki kullanım tercihlerinizi hatırlamak ve site kullanımınızı kişiselleştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanım deneyiminizi geliştirebilmemize yararlar. Örneğin, sepetinize daha önceki ziyaretinizde hangi ürünleri attığınızı kaydederek kaldığınız yerden devam edebilmenizi sağlayabiliriz.

Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5/1 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 

Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu kategoride yer alan çerezler, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik sunmak ve pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek için kullanılır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanlarına yönelik profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde bu ilgi alanlarıyla alakalı reklamları göstermek amacıyla kullanılabilir. Bu bilgiler tarayıcınızı ve cihazınızı tekil olarak belirleyerek çalışırlar. Bu çerezlere izin vermediğiniz takdirde farklı internet sitelerinde size özel bir reklam deneyimi sunamayacağımızı hatırlatmak isteriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun madde 5/1 kapsamında “açık rıza” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 

Çerezlerle toplanan verileri kimlerle paylaşıyoruz?

 

Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde yer alan amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, Vodafone grup şirketlerimiz, tedarikçiler ve iş ortaklarımız (örneğin, üçüncü taraf çerez sağlayıcıları) ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi ayrıca yetkili kurum veya kuruluşların Şirket’imizden bilgi veya belge talebinde bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz.

 

Zorunlu çerezler dışındaki çerezlerin kullanımına onay vermeniz halinde çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz yurt dışına aktarıyoruz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen taraflarla paylaşırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.

 

Çerezlerle kişisel verileri hangi yöntemlerle topluyoruz?

 

Kişisel verilerinizi, Site’de kullandığımız çerezler vasıtasıyla otomatik yöntemlerle topluyoruz.

 

Çerezler sizin işinize nasıl yarıyor?


Site'de sunulan bütün özelliklerden etkin bir şekilde yararlanabilmek için çerezlere tarayıcınız üzerinden izin verebilirsiniz. En çok tercih edilen tarayıcılardan bazıları: Internet Explorer, Firefox, Safari ve Google Chrome'dur. Eğer çerezlere izin vermemeyi tercih ederseniz, internet sitemizde gezinmeye devam edebilirsiniz; fakat bu durumda Sitemizin işlevlerinden bazıları etkin şekilde kullanılamayabilir.

 

Çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

 

Çerez ayarlarınızı aşağıda yer alan çerez ayarları butonu vasıtasıyla değiştirebilirsiniz.

 

Bunun dışında, çerezleri tarayıcınız üzerinden açıp kapatmanız da mümkündür. Site’ye ait çerezleri kapatmak veya kullanımını sınırlandırmak için, kullandığınız tarayıcı ayarları üzerinden gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

 

Tarayıcınızda çerezleri nasıl kullandığınızı kontrol edebilirsiniz. Hangi tarayıcıyı kullandığınızı bilmiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 

PC kullanıcıları: Tarayıcınızda 'Yardım'a gidin ve 'Hakkında'yı seçin.

Mac kullanıcıları: Apple menüsünü tıklayın ve 'Hakkında'yı seçin.

 

PC'ler için çerezlerin etkin olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

 

Google Chrome için;

 • Tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki menü düğmesini (üç yatay çubuk) tıklayın ve 'Ayarlar'ı, ardından 'Gelişmiş ayarları göster…'i seçin.
 • 'Gizlilik' başlığını bulun ve 'İçerik ayarları'nı seçin.
 • 'Yerel verilerin ayarlanmasına izin ver'i seçin.

 

Microsoft Internet Explorer 11 için;

 • Tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki 'Ayarlar' simgesini tıklayın (dişliye benzer) ve 'İnternet seçenekleri'ni seçin, ardından 'Gizlilik' sekmesine tıklayın
 • Tarayıcınızda çerezleri etkinleştirecek olan Gizlilik seviyenizin Orta veya daha düşük bir değere ayarlandığından emin olun.
 • Medium'un üzerindeki ayarlar çerezleri devre dışı bırakacaktır.

 

Mozilla Firefox için;

 • Tarayıcı pencerenizin sağ üst köşesindeki menü düğmesine (üç yatay çubuk) tıklayın ve Seçenekler'i seçin.
 • Ardından Gizlilik simgesini seçin.
 • Çerezler'e tıklayın ve ardından 'sitelerin çerez ayarlamasına izin ver'i seçin.

 

Mac'ler için;

 • Tarayıcı pencerenizin üst kısmındaki 'Safari'yi tıklayın ve 'Tercihler' seçeneğini seçin.
 • 'Gizlilik'e tıklayın.
 • 'Ziyaret ettiğim web sitelerine izin ver’ 'i seçin.
 • Çerezleri engelle seçeneğini seçin.

Hangi siteleri ziyaret ettiğinizi hatırlamak için çerez kullanan web sitelerinin nasıl durdurulacağını öğrenmek istiyorsanız listeden tarayıcınızı seçin. Bu sizi çerezlerinizi ve site verilerinizi yönetebileceğiniz tarayıcının ( Google Chrome,Safari, Firefox, Internet Explorer) ilgili sayfasına götürecektir.

 

Tarayıcınızda çerez ayarlarınızı değiştirirseniz bizimle olan deneyiminiz takip edilmeyecektir.

 

Çerezlerin kontrol edilmesi ve silinmesine ilişkin bilgilere http://allaboutcookies.org adresinden de ulaşılabilir.

Tarayıcınızdaki çerez ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizle ilgili detaylı bilgiye www.allaboutcookies.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

 

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Kişisel verileri Vodafone tarafından işlenen tüm gerçek kişiler, Kanun uyarınca Şirket’imize başvurma ve Kanun’da sayılmış yasal haklarını kullanma hakkına sahiptir.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, bu bağlantıdaki KVKK İlgili Kişi Talep Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile; Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:251 Vodafone Plaza Maslak Sarıyer / İstanbul adresine (Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu vodafone@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilir veya başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden kisiselverilerinkorunmasi@vodafone.com adresine iletebilirsiniz.

 

İnternet sitesinde kullanılan çerezler nelerdir?

 

Aşağıda yer alan tabloda Site’de kullanılan çerezlere, bu çerezlerin sağlayıcısına, kullanım amacına ve kullanım süresine yer verilmiştir.

 

https://www.vodafone.com.tr altında kullanılan çerezlere ilişkin bilgiler

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsiniz

Zorunlu Çerezler

Çerez İsmiSağlayıcıAçıklama ve TercihKullanım Süresi
Vodafonewww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Oturum devamlılığın sağlanabilmesi için kullanılmaktadır.Oturum
8c501566a3e147bd31cfd02f0ebedea4www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
currentSessionvodafone.com.tr (Birinci taraf)Session ID bilgisini HTTP only cookie ile barındırmak için gerekmektedir.24 Saat
50b3824c5ca0717bfb91f0ee5422a17eturkiyevodafonevakfi.org.tr (Üçüncü taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
autoLoginActivevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcıların beni hatıla seçeneği açıkken platforma giriş yaptıklarında kullanılır.180 Gün
currentUserTokenonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdirOturum
subscription_typeonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının tarife tipi bilgilerini tutar.1 Gün
TS01xxxxxxxxmedyamerkezi.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web taleplerinizin oturumunuz süresince altyapımızdaki aynı sunucu tarafından tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla web sunucusu altyapımız tarafından ayarlanır.Oturum
TS01xxxxxxxxturkiyevodafonevakfi.org.tr (Üçüncü taraf)Web taleplerinizin oturumunuz süresince altyapımızdaki aynı sunucu tarafından tutarlı bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla web sunucusu altyapımız tarafından ayarlanır.Oturum
VF02abd0f0vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
VF02924fd6vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
VFa24a1cc3029www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
0458575580b69d9c2f5da7501c44bda1www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
c4e16a41ef35efdaa3eeb49df5be6d0awww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
aa29fd97c78019544a13c4bd696d8e3fwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
183d6602e0c329c67b1bacf32b7f69d5www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
4205721022b70c2121227b5204af21d0www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
f3e9eb1d0dcc33dcf0dc0e14f73d502dwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
b742672c76a7b1e58a971f3903854093www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
1f364db2f6d80069c8c6c329aeb4fccfwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
66c9110d076e06ca72f82f2995c1829bwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
VF02468780online.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
3e5f7244cb1d9b7c155816f01fa91e6cwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
ad447801effb1f3e0f3eaaa35cd89397medyamerkezi.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
67650534206b874ba5c8b31887b8a651www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.Oturum
__cf_bmmgid.com (Üçüncü taraf)Cloudflare'in Bot Yönetimi hizmetinin bir parçasıdır ve botlarla ilişkili kriterlere uyan gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.Oturum
_vapivodafone.com.tr (Birinci taraf)Farklı API'lerin kullanımını doğrulamak ve teslim etmek için kullanılan, bir oturum tanımlayıcısı içeren çerezdir.Oturum
_vapicom.tr (Birinci taraf)Farklı API'lerin kullanımını doğrulamak ve teslim etmek için kullanılan, bir oturum tanımlayıcısı içeren çerezdir.Oturum
BIGipServeronline.vodafone.com.tr_https_poolonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcı isteklerinin tutarlı bir şekilde doğru sunucuya yönlendirilmesini sağlamak için genellikle yük dengeli sunuculardaki oturumların yönetilmesiyle ilişkilendirilir. F5 şirketinin BIG-IP ürün paketiyle ilişkilidir.Oturum
currentSessionUserTokenTimeonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Oturum zaman aşımına uğradı bilgisini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSubscriberBrandonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Postpaid, Prepaid gibi brand bilgisi tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
utag_mainvodafone.com.tr (Birinci taraf)Tealium veri platformuyla ilişkili bir çerezdir.365 Gün
f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_www.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının oturumunu uygulamanın trafiğinde tanımlamak amacıyla saklamak için kullanılır. F5 şirketinin BIG-IP ürün paketiyle ilişkilidir.Oturum
f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_turkiyevodafonevakfi.org.tr (Üçüncü taraf)Kullanıcının oturumunu uygulamanın trafiğinde tanımlamak amacıyla saklamak için kullanılır. F5 şirketinin BIG-IP ürün paketiyle ilişkilidir.Oturum
f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_online.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının oturumunu uygulamanın trafiğinde tanımlamak amacıyla saklamak için kullanılır. F5 şirketinin BIG-IP ürün paketiyle ilişkilidir.Oturum
f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_medyamerkezi.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının oturumunu uygulamanın trafiğinde tanımlamak amacıyla saklamak için kullanılır. F5 şirketinin BIG-IP ürün paketiyle ilişkilidir.Oturum
PHPSESSIDvodafone.com.tr (Birinci taraf)Etki alanındaki gömülü içerikle ilişkili PHP oturum çerezidir.Oturum
ROUTEIDwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Bir kullanıcının oturumunu belirli bir bir sunucu örneğine eşleştirmek için kullanılan yük dengeleme çerezidir.Oturum
nudgeStatusonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcıya gösterilen pop-up'larda bir daha gösterme seçeneği bilgisini tutmak için kullanılır.Oturum
currentUserNameonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Sisteme giriş yapmış kullanıcın adını ve soyadını göstermek için kullanılır.Oturum
currentUserMenuDefaultonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Sisteme giriş yapmış kullanıcın adını ve soyadını göstermek için menüye özel olarak kullanılır.Oturum
currentNameonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Çıkış sonrası gözüken sayfadaki gözüken isim değeri için kullanılır.Oturum
accountListvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullancıların Evde İnternet sistemine girişte kullanılır. Oturum
aes_vvodafone.com.tr (Birinci taraf)Analitik değerlerinin işlenebilmesi için kullanılır.Oturum
api_methodvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının giriş aşamasında kullanılan servis bilgilerini tutar.1 Gün
billPaymentInputshttps://www.vodafone.com.tr/oss/yanimda/fatura-ode (Birinci taraf)3D doğrulama yapıldıktan sonra ödeme gercekleşmesi için lazım olan fatura bilgileri tutulur.Oturum
brandValuevodafone.com.tr (Birinci taraf)Fatura bilgisinde tutar ve tarih bilgilerini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
channelvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının bulunduğu platformun bilgisini tutar.1 Gün
CurrentSessionvodafone.com.tr (Birinci taraf)Vodafone mobil müşterisi olma akışının çalışabilmesi için gerekli olan temel oturum bilgileri için kullanılır.Oturum
CurrentSessionCookievodafone.com.tr (Birinci taraf)Vodafone mobil müşterisi olma akışının çalışabilmesi için gerekli olan temel oturum bilgileri için kullanılır.Oturum
currentSessionMailvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının e-mail bilgisi tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSessionUserMsisdnvodafone.com.tr (Birinci taraf)Msisdn bilgisi tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSessionUserTokenvodafone.com.tr (Birinci taraf)Session id bilgisini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSessionUserTokenTimevodafone.com.tr (Birinci taraf)Oturum zaman aşımına uğradı bilgisini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSubscriberBrandvodafone.com.tr (Birinci taraf)Postpaid, Prepaid gibi brand bilgisi tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSubscriberClusterIdvodafone.com.tr (Birinci taraf)Package id ile aynı işlevi görüyor. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentSubscriberPackageIdvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının üzerinde var olan paketin id değerini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
CurrentTariffIDvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının mevcut tarifesinin id değerini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
CurrentTariffNamevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının mevcut tarifesinin ismini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentTariffTypevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının mevcut tarifesinin tip değerini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentUserFixTokenvodafone.com.tr (Birinci taraf)Evde internet kullanıcısı sisteme giriş yaptığı zaman kullanılır.Oturum
currentUserTMvodafone.com.tr (Birinci taraf)Oturum zaman aşımına uğradı bilgisini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
currentUserVBUTokenvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kurumsal kullanacı login oldugunda setlenirOturum
customer_segment_idvodafone.com.tr (Birinci taraf)Login olan kullanicinin hangi segmentte olduğunu anlamak için kullanılır.1 Gün
customer_typevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının tipini tutmak için kullanılır.Oturum
cvm_cluster_truevodafone.com.tr (Birinci taraf)Cluster ID bilgisi tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
easyPackPaymentInputshttps://www.vodafone.com.tr/oss/yanimda/kolay-paket-al (Birinci taraf)3D dogrulama yapıldıktan sonra ödeme gercekleşmesi için seçilen paketin bilgileri tutulur.Oturum
error_idvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının ön yüzde gördüğü hata mesajına ait ID bilgisini tutar.1 Gün
error_messagevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının ön yüzde gördüğü hata mesajı bilgisini tutar.1 Gün
invoicePaymentInputvodafone.com.tr (Birinci taraf)Fatura içerisinde ""txid"" bilgisi tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
kurumsal_customer_typevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının tipini tutmak için kullanılır.1 Gün
lastSeenCampvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcılan son görüntülediği kampanyaları listelemek için kullanılır.30 Gün
loggedInUserTypesvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının tipini tutmak için kullanılır.Oturum
login_channelvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcın hangi platforma giriş yaptığının bilgisini tutar.1 Gün
login_status_1vodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının sisteme giriş yapıp yapmadığının bilgisini tutar.1 Gün
login_typevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının hangi yolu izleyerek platforma giriş yaptığının bilgisini tutar.1 Gün
logoutFlagHEvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcı sistemden çıkış yaptığı zaman kullanılır.1 Gün
marketing_idvodafone.com.tr (Birinci taraf)Marketing ID bilgisini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
nvfCurrentSessionUserTokenvodafone.com.tr (Birinci taraf)Vodafone'lu değilim akışı üzerinden sisteme giren kullanıcılar için kullanılır.Oturum
OptanonAlertBoxClosedmedyamerkezi.vodafone.com.tr (Birinci taraf)OneTrust'ın çerez yasasına uygunluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi aktif olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin kullanıcıya mesajı birden fazla göstermemesini sağlar.89 Gün
OptanonAlertBoxClosedvodafone.com.tr (Birinci taraf)OneTrust'ın çerez yasasına uygunluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi aktif olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin kullanıcıya mesajı birden fazla göstermemesini sağlar.89 Gün
OptanonConsentmedyamerkezi.vodafone.com.tr (Birinci taraf)OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına ilişkin onay verip vermediği veya geri çekip çekmediği hakkında bilgileri saklar. Bu, site sahiplerinin, izin verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcının tarayıcısına yerleştirilmesini engellemesine olanak tanır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.89 Gün
OptanonConsentvodafone.com.tr (Birinci taraf)OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı çerez kategorileri ve ziyaretçilerin her bir kategorinin kullanımına ilişkin onay verip vermediği veya geri çekip çekmediği hakkında bilgileri saklar. Bu, site sahiplerinin, izin verilmediğinde her kategorideki çerezlerin kullanıcının tarayıcısına yerleştirilmesini engellemesine olanak tanır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.89 Gün
otpSessionUserTokenvodafone.com.tr (Birinci taraf)Vodafone mobil müşterisi olma akışının çalışabilmesi için gerekli olan temel oturum bilgileri için kullanılır.Oturum
page_namevodafone.com.tr (Birinci taraf)Mevcut sayfanın ismini tutar.1 Gün
page_typevodafone.com.tr (Birinci taraf)Sayfa tipi bilgisini tutar.1 Gün
rememberMeFlagvodafone.com.tr (Birinci taraf)Sisteme giriş aşamasında beni hatırla seçeneği ile giriş yapan kullanıcılar için kullanılır.Oturum
smapi_install_idwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)SMAPI aracını kullanarak sayfa performansını izler.364 Gün
smapi_install_idtags.tiqcdn.com (Üçüncü taraf)SMAPI aracını kullanarak sayfa performansını izler.3650 Gün
smapi_session_idtags.tiqcdn.com (Üçüncü taraf)SMAPI aracını kullanarak sayfa performansını izler.Oturum
smapi_subject_idwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)SMAPI aracını kullanarak sayfa performansını izler.364 Gün
smapi_subject_idtags.tiqcdn.com (Üçüncü taraf)SMAPI aracını kullanarak sayfa performansını izler.3650 Gün
subscription_typevodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının tarife tipi bilgilerini tutar.1 Gün
tariffInfovodafone.com.tr (Birinci taraf)Tarifenin son kullanma tarihi değerini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
tokenIdListvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcıların girişi yap aşamasındaki kayıtlı numaralar alanı için kullanılıyor.180 Gün
topupPaymentInputshttps://www.vodafone.com.tr/oss/yanimda/tl-yukleme (Birinci taraf)3D dogrulama yapıldıktan sonra ödeme gercekleşmesi için seçilen miktarın bilgileri tutulur.Oturum
userVerificationListvodafone.com.tr (Birinci taraf)Hesabım içerisinde güncellenen e-mail'in bilgisini tutmak için kullanılır. Kullanıcı eğer sistemden çıkış yapmazsa kullanım süresi 24 saat olarak değerlendirilir.Oturum
Tabloyu sağa sola kaydırabilirsiniz

İşlevsel Çerezler

Çerez İsmiSağlayıcıAçıklama ve TercihKullanım Süresi
_acwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.3649 Gün
x-csrf-jwtvodafonetr.speedtestcustom.com (Üçüncü taraf)Web sitesi içindeki ödeme hizmetlerini destekler. PayPal tarafından sağlanır.Oturum
vdf_id_.c2d.referervodafone.com.tr (Birinci taraf)Vodafone mobil müşterisi olmak için davet eden kullanıcının kodudur30 Gün
visitor_type_1online.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Tealium veri platformuyla ilişkilidir ve web analizi için kullanılır.99 Gün
marketing_idonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Tealium veri platformuyla ilişkilidir ve web analizi için kullanılır.99 Gün
customer_tariffonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Tealium veri platformuyla ilişkilidir ve web analizi için kullanılır.99 Gün
currentSessionUserToken.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.1 Saat
compareList.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Eshop üzerinden karşılaştırma yapılan cihazların bilgisini tutarken kullanıyoruz.1 Saat
eshopBasketData.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Eshop baskete eklenen dataları tutabilmek için kullanıyoruz.4 Dakika
ar_debugcreativecdn.com (Üçüncü taraf)Web sitesinde dolaşmasına ve temel işlemleri kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla kullanılan çerezdir.364 Gün
mboxvodafone.com.tr (Birinci taraf)Ziyaretçiyle ilgili anonim tanımlayıcıları saklar.2 Yıl
at_checkvodafone.com.tr (Birinci taraf)Tarayıcıda çerez okuma/yazma özelliğinin etkin olup olmadığını kontrol etmek için geçici olarak kullanılır.Oturum
ELOQUAvodafone.com.tr (Birinci taraf)Not canlıda bu şekilde kullanıyoruz:  İletişim bilgilerini web formlarından toplar ve dahili veritabanlarına aktarır.396 Gün
Tabloyu sağa sola kaydırabilirsiniz

Reklam/Pazarlama Çerezleri


Çerez İsmiSağlayıcıAçıklama ve TercihKullanım Süresi
Rprmp.rakuten.com (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.365 Gün
ev_sync_ddeveresttech.net (Üçüncü taraf)Reklam için kullanılır ve Adobe firmasına aittir.1 Ay
rtbhudmserve.net (Üçüncü taraf)Underdog Media'nın yayıncı para kazanma ürünleri, reklam yerleşimleri yoluyla pazarlama ortaklarının dijital reklamlarını yayıncılarının web sitelerine yerleştirir.364 Gün
RTBHUSERCOOKIEinfolinks.com (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.89 Gün
targetcid7addlv.smt.docomo.ne.jp (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.729 Gün
TESTCOOKIESENABLEDwww.youtube.com (Üçüncü taraf)Kullanıcının gömülü içerikle etkileşimini izlemek için kullanılır.Oturum
tscreativecdn.com (Üçüncü taraf)Belirlenen ülkeler dışındaki kullanıcılar için tarayıcı kimliği oluşturur; hedefleme ve reklam için kullanılır.364 Gün
udmtsudmserve.net (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.364 Gün
UIDadx.opera.com (Üçüncü taraf)Benzersiz şekilde atanmış, makine tarafından oluşturulan bir kullanıcı kimliği sağlar ve web sitesindeki etkinlik hakkında veri toplamak için kullanılır.364 Gün
uuid2adnxs.com (Üçüncü taraf)Çeşitli çevrimiçi reklamcılık teknolojisi ve hizmetleri sunma için kullanılır.88 Gün
viewer_tokencsync.loopme.me (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.88 Gün
vmuidcenarius.orangeclickmedia.com (Üçüncü taraf)Microsoft tarafından yaygın olarak benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak kullanılır. Çerez, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı izlemeyi mümkün kılar.61 Gün
vmuidconsole.adtarget.com.tr (Üçüncü taraf)Microsoft tarafından yaygın olarak benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak kullanılır. Çerez, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı izlemeyi mümkün kılar.61 Gün
gcreativecdn.com (Üçüncü taraf)Web sitelerinin nasıl kullanıldığını veya pazarlama kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu anlamaya yardımcı olmak veya web sitelerini ziyaretçiler için özelleştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.364 Gün
HAPLB8Ggo.sonobi.com (Üçüncü taraf)Çevrimiçi reklamcılık için otomatik hedef kitle satın alma ve satış platformu olan Sonobi'ye aittir.Oturum
INGRESSCOOKIEbh.contextweb.com (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.Oturum
n360-rtbhousenexx360.io (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.89 Gün
CMIDcasalemedia.com (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.364 Gün
CMPROcasalemedia.com (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.89 Gün
CMPScasalemedia.com (Üçüncü taraf)Kullanıcıların baktığı ürünlerin reklamını yapmak ve takip etmekle bağlantılıdır.89 Gün
dtudmserve.net (Üçüncü taraf)Web sitesi ziyaretçilerinin çeşitli sosyal ağlarda içerik paylaşmasına olanak sağlamak için AddThis tarafından ayarlanır.364 Gün
am-uidadmixer.net (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.89 Gün
ayl_visitoromnitagjs.com (Üçüncü taraf)Ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.29 Gün
ccreativecdn.com (Üçüncü taraf)Web sitelerinin nasıl kullanıldığını veya pazarlama kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu anlamaya yardımcı olmak veya web sitelerini ziyaretçiler için özelleştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.364 Gün
_ttpvodafone.com.tr (Üçüncü taraf)Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve TikTok'taki kullanıcı deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır.389 Gün
a307080console.adtarget.com.tr (Üçüncü taraf)Reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır.61 Gün
a749381cenarius.orangeclickmedia.com (Üçüncü taraf)Microsoft tarafından yaygın olarak benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak kullanılır. Çerez, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı izlemeyi mümkün kılar.61 Gün
_rxuuid1rx.io (Üçüncü taraf)Son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamlara ilişkin bilgileri taşır.364 Gün
_rxuuidtargeting.unrulymedia.com (Üçüncü taraf)Son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığına ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği reklamlara ilişkin bilgileri taşır.364 Gün
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvodafone.com.tr (Birinci taraf)İstek oranını azaltmak ve yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak için Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir.Oturum
_gcl_auvodafone.com.tr (Birinci taraf)Dönüşün oranını ölçen Google Adsense çerezidir.89 Gün
_gcl_aucom.tr (Birinci taraf)Dönüşün oranını ölçen Google Adsense çerezidir.89 Gün
__rtbh.lidwww.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Reklam ve hedefleme iyileştirmeleri için kullanılır.364 Gün
__rtbh.lidonline.vodafone.com.tr (Birinci taraf)Reklam ve hedefleme iyileştirmeleri için kullanılır364 Gün
__cflbfast.nexx360.io (Üçüncü taraf)Cloudflare tarafından yük dengeleme için kullanılır.Oturum
_lfa cookievodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesine tekrar tekrar gelen ziyaretçilerin, çerezin yerleştirildiği tarayıcıdan geldiğini anonim olarak belirler.2 Yıl
_lfa_test_cookie_storedwww.vodafone.com.tr (Üçüncü taraf)Web sitelerinize tekrar gelen ziyaretçileri çerezin ayarlandığı aynı tarayıcıdan gelen ziyaretçiler olarak tanır.730 Gün
_lfavodafone.com.tr (Üçüncü taraf)Web sitelerinize tekrar gelen ziyaretçileri çerezin ayarlandığı aynı tarayıcıdan gelen ziyaretçiler olarak tanır.730 Gün
_lfa_test_cookie_storedvodafone.com.tr (Üçüncü taraf)Web sitelerinize tekrar gelen ziyaretçileri çerezin ayarlandığı aynı tarayıcıdan gelen ziyaretçiler olarak tanır.730 Gün
_lfa_test_cookie_storedsc.lfeeder.com (Üçüncü taraf)Web sitelerinize tekrar gelen ziyaretçileri çerezin ayarlandığı aynı tarayıcıdan gelen ziyaretçiler olarak tanır.730 Gün
uidseadform.net (Üçüncü Taraf)Adform uygulamasıyla ilişkilidir.2 Ay
uidadform.net (Üçüncü Taraf)Benzersiz tanımlayıcı için kullanılır.60 Gün
Cadform.net (Üçüncü Taraf)Kullanıcının tarayıcısının çerezleri kabul edip etmediğini tanımlar.60 Gün
test_cookiedoubleclick.net (Üçüncü Taraf)Kullanıcıların bir hizmetle veya siteyle etkileşime girerek o hizmet için temel olan özelliklere erişmesine olanak tanıyan çerezdir.15 Dakika
IDEdoubleclick.net (Üçüncü Taraf)Reklam sunmak ve oluşturmak, reklamları kişiselleştirmek, bir reklamın kullanıcıya gösterilme sayısını sınırlamak için kulanılır.24 Ay
_fbpvodafone.com.tr (Birinci Taraf)Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.90 Gün
_fbpcom.tr (Birinci Taraf)Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.90 Gün
anjadnxs.com (Üçüncü Taraf)Çerez kimliğinin ortaklarımızla senkronize edilip edilmediğini gösteren verileri içerir. Kimlik senkronizasyonu, ortaklarımızın verilerini Platform dışından Platform üzerinde kullanmalarına olanak tanır.3 Ay
VISITOR_PRIVACY_METADATAyoutube.com (Üçüncü Taraf)Geçerli alan adı için kullanıcının çerez izin durumunu saklar180 Gün
multi_sourceIDvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.30 Gün
multi_sourceID_createdvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.1 Saat
source_idvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.30 Gün
source_id_createdvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.1 Saat
perso_idvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.1 Gün
perso_id_createdvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.1 Saat
multi_perso_idvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.1 Gün
multi_perso_id_createdvodafone.com.tr (Birinci taraf)Websitesi ziyaretçilerinin hangi trafik kaynağından geldiğini raporlamak için kullanılır.1 Saat
_tt_enable_cookievodafone.com.tr (Birinci Taraf)Reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak amacıyla web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.13 Ay
_tt_enable_cookiecom.tr (Birinci Taraf)Reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak amacıyla web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.13 Ay
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.com (Üçüncü Taraf)Güvenlik ve reklam amaçlı kullanılır.6 Ay
_lfa_consentvodafone.com.tr (Birinci taraf)Web sitesine tekrar tekrar gelen ziyaretçilerin, çerezin yerleştirildiği tarayıcıdan geldiğini anonim olarak belirleyen çerezin kabul edildiğini doğrular2 Yıl
taboola_session_idtaboola.com (Üçüncü taraf)Bu çerez, sayfada yinelenen önerilerin görüntülenmesini önlemek için geçici bir oturum kimliği oluşturur.Oturum
t_pt_gidtaboola.com (Üçüncü taraf)Kimlik senkronizasyonu, reklamveren verilerini Platform dışından Platform üzerinde kullanmalarına olanak tanır.1 Yıl
CM14adform.net (Üçüncü taraf)Çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini tanımlar14 Gün
t_gidtaboola.com (Üçüncü taraf)Taboola'nın ilişkilendirme ve raporlama amacıyla kullandığı benzersiz bir Kullanıcı Kimliği atar 1 Yıl
CMadform.net (Üçüncü taraf)İş ortağının çerez eşleştirme varlığının yeniden kontrol edilmesi gerekip gerekmediğini tanımlar1 Gün
bscookiewww.linkedin.com (Üçüncü taraf)Oturum açmış bir kullanıcının iki faktörlü kimlik doğrulama ile doğrulandığını ve daha önce oturum açtığını hatırlamak için kullanılır1 Yıl
AnalyticsSyncHistorylinkedin.com (Üçüncü taraf)lms_analytics çereziyle senkronizasyonun gerçekleştiği zamana ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır30 Gün
UserMatchHistorylinkedin.com (Üçüncü taraf)Kimlik senkronizasyonu işlemi için kullanılır. Senkronizasyon işleminin sık sık tekrarlanmasını önlemek için son senkronizasyon zamanını saklar30 Gün
li_sugrlinkedin.com (Üçüncü taraf)Belirlenmiş Ülkeler dışındaki bir kullanıcının kimliğinin olasılıksal eşleşmesini yapmak için kullanılır90 Gün
langlinkedin.com (Üçüncü taraf)LinkedIn.com'un kullanıcı tarafından ayarlarında seçilen dilde görüntülenmesini sağlamak amacıyla kullanıcının dil ayarını hatırlamak için kullanılır.Oturum
YSCyoutube.com (Üçüncü taraf)Etkileşimi kaydetmek ve izlemek için kullanılırOturum
lidclinkedin.com (Üçüncü taraf)Veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için kullanılır1 Gün
li_gclinkedin.com (Üçüncü taraf)Çerezlerin gerekli olmayan amaçlarla kullanımına ilişkin misafirlerin onayını saklamak için kullanılır6 Ay
_ttptiktok.com (Üçüncü taraf)Reklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve TikTok'taki kullanıcı deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için kullanılır13 Ay
bcookielinkedin.com (Üçüncü taraf)Platformdaki kötüye kullanımı tespit etmek ve teşhis amacıyla LinkedIn'e erişen cihazları benzersiz şekilde tanımlamak için Tarayıcı Tanımlayıcı çerezdir1 Yıl
JSESSIONIDwww.linkedin.com (Üçüncü taraf)Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) koruması ve URL imza doğrulaması için kullanılırOturum
everest_g_v2everesttech.net (Üçüncü taraf)Reklam için kullanılır ve Adobe firmasına aittir365 Gün
dpmdpm.demdex.net (Üçüncü taraf)Pazarlama için çevrimiçi profil oluşturmak için kullanılır. Adobe Audience Manager'a aittir180 Gün
demdexdemdex.net (Üçüncü taraf)Adobe Audience Manager'ın ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme, raporlama gibi temel işlevleri gerçekleştirmesine yardımcı olur.180 Gün
AMCV_vodafone.com.tr (Birinci taraf)Experience Cloud ziyaretçi kimliğini veya MID'yi içerir. MID, bu sözdizimini izleyen bir anahtar/değer çiftinde depolanır730 Gün
dextpdemdex.net (Üçüncü taraf)Audience Manager bu çerezi, en son veri senkronizasyon çağrısı yaptığı zamanı kaydedecek şekilde ayarlar.180 Gün
Tabloyu sağa sola kaydırabilirsiniz

Performans (Analitik) Çerezi

Çerez İsmiSağlayıcıAçıklama ve TercihKullanım Süresi
tcs.google_errortealiumiq.com (Üçüncü taraf)Bir alandaki içeriğin hedeflenmesine ve kişiselleştirilmesine olanak tanıyan hedef kitle akışı hizmeti için kullanılır.182 Gün
TEST_AMCV_COOKIE_WRITEcom.tr (Birinci taraf)Kullanıcının çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler.Oturum
_gavodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcıları Google Analytics ile ayırt etmek için kullanılır.2 Yıl
_gacom.tr (Birinci taraf)Kullanıcıları Google Analytics ile ayırt etmek için kullanılır.2 Yıl
_ga_xxxxxxxxxxcom.tr (Birinci taraf)Google Analytics tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır2 Yıl
_ga_xxxxxxxxxxvodafone.com.tr (Birinci taraf)Google Analytics tarafından oturum durumunu sürdürmek için kullanılır2 Yıl
_gatvodafone.com.tr (Birinci taraf)Botlardan gelen istekleri okumak ve filtrelemek için kullanılır.1 Dakika
_gat_UA-XXXXXX-Xvodafone.com.tr (Birinci taraf)Google analitik çerezidir.Oturum
_gidvodafone.com.tr (Birinci taraf)Google Analytics'in ziyaret edilen her sayfa için benzersiz bir değeri depolaması ve güncellemesi için kullanılır.Oturum
AMCVS_vodafone.com.tr (Birinci taraf)AMCVS çerez adı, AMCVS_####@AdobeOrg sözdizimine uygundur. Adındaki #### öğeleri, Experience Cloud kuruluş kimliğinizin bir kısmı için yer tutuculardır. Bu kimlik, kimlik hizmet kodundaki Visitor.getInstance işlevi tarafından DCS'ye iletilir.Oturum
everest_session_v2everesttech.net (Üçüncü taraf)Görüntülü reklamdaki tıklama olayının Adobe Analytics isabeti için geçerli olup olmadığını belirlemek için kullanılır.Oturum
s_cccom.tr (Birinci taraf)Çerezlerin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini belirlemek için JavaScript kodu tarafından ayarlanır ve okunur.Oturum
s_ecidvodafone.com.tr (Birinci taraf)Experience Cloud ID'nin (ECID) veya MID'nin bir kopyasını içerir. MID, bu sözdizimini izleyen bir anahtar-değer çiftinde depolanır.2 Yıl
s_fidcom.tr (Birinci taraf)Üçüncü taraf çerez kısıtlamaları nedeniyle standart s_vi çerezinin kullanılamaması durumunda benzersiz bir ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. 2 Yıl
s_vivodafone.com.tr (Birinci taraf)Benzersiz ziyaretçi kimliği saat/tarih bilgisini tutar.2 Yıl
TAPIDtealiumiq.com (Üçüncü taraf)Başlangıçta alanlar arası tanımlamayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve Tealium'un sunucu tarafı ürünlerinin kullandığı AudienceStream gibi anonim kimliği saklar.365 Gün
TEST_AMCV_COOKIE_WRITEvodafone.com.tr (Birinci taraf)Kullanıcının çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler.Oturum

 

https://www.vodafone.com.tr/her-sey-yanimda altında kullanılan çerezlere ilişkin bilgiler

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsiniz

Zorunlu Çerezler

Çerez İsmiSağlayıcıAçıklama ve TercihKullanım Süresi
currentSessionUserTokenvodafone.com.tr/her-sey-yanimda (Birinci taraf)Kullanıcının HŞY platformuna app ve web browser üzerinden autologin olabilmesi için gerekmektedir.24 Saat
currentSessionvodafone.com.tr/her-sey-yanimda (Birinci taraf)Session ID bilgisini HTTP only cookie ile barındırmak için gerekmektedir.24 Saat
client_uuidvodafone.com.tr/her-sey-yanimda (Birinci taraf)Session ID bilgisi olmadan HŞY sepetinin kullanılabilmesi için gerekmektedir.Oturum

 

Çerezlere ilişkin süreçlerin değişmesi veya Siteye yeni çerezler eklenmesi durumunda Çerez Politikası’nda gerekli değişiklikler yapılır. İzin tercihlerinizi etkileyen bir durumun ortaya çıkması halinde Vodafone sizi bu konuda ayrıca bilgilendirir.

 

Mevcut Versiyon Tarihi: 07/04/2024

 

KVKK kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, * linkteki KVKK İlgili Kişi Talep Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlamış olduğunuz bir dilekçe ile; Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:251 Vodafone Plaza Maslak Sarıyer / İstanbul adresine (Noter kanalı, taahhütlü posta vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu vodafone@hs03.kep.tr adresine elektronik imzalı olarak iletebilir veya başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilmek ve teyit edilerek ilgili şirket sistemlerine kayıt edilmiş olmak koşuluyla e-posta adresinizden kisiselverilerinkorunmasi@vodafone.com adresine iletebilirsiniz.

Kep adresi : vodafone@hs03.kep.tr