Şirket başarısında kilit olan inovasyon nasıl güçlendirilir?

Şirket başarısında kilit olan inovasyon nasıl güçlendirilir?

İşletmelerin gerçekten başarılı olmasını ve bunu uzun vadede koruyabilmelerini sağlayan şey nedir? Hangi özellikler bazı şirketlerin diğerlerinden daha başarılı olmasını sağlıyor? Bu soruların yanıtlarını belirleyen çok çeşitli unsurlar var. Ancak bunların oluşturduğu resmin tamamına bakıldığında “geleceğe hazır olma” ve bunu sağlayan inovasyon yeteneklerinin öne çıktığı görülüyor.

İnovasyon eskiden sadece yeni ürün veya hizmetler geliştirmek olarak düşünülse de bu algı günümüzde büyük ölçüde değişti. Bugün, farklı iş alanları için farklı anlamlara geldiğinden inovasyonun tek bir tanıma indirgenmesi pek kolay değil. Günümüzün önde gelen şirketleri inovasyon konusunda artık daha bütünsel bir bakış açısına sahip ve inovasyonun yaptıkları her şeyde önemli bir rol oynadığını kabul ediyor. Örneğin, Vodafone Business’ın “Fit for the Future” (FFTF-Geleceğe Hazır) kapsamında en son yayınladığı Fit for an Innovative Future (İnovatif Geleceğe Hazır) raporunda yer alan şirketlerin verdiği yanıtlara göre inovasyon;

 • süreçler, müşteri etkileşimleri ve işle ilgili sorunlar için yaratıcı çözümler bulmaya yardımcı olur. (%33)
 • endüstri liderliğini ilerletmenin bir yoludur. (%28)
 • işleri büyütmek için bir araçtır. (%21)
 • yeni ürünler geliştirmenin bir yoludur ancak bunu daha bütünsel bir yaklaşımla sağlar. (%20)

Fiziksel santralin gerektirdiği bakım maliyetlerinizi tamamen ortadan kaldırın, kurulum masrafı olmadan sanal santral ile tanışın!

SOC, Siber Güvenlik Operasyon Merkezinde işletmenize karşı siber güvenlik olaylarını 7/24 izleyin, atakları tespit edin ve olası tehditlere karşı müdahale edin. İhtiyaç duyduğunuz güvenlik kurallarını oluşturun, güvenlik prosedürlerini sıkılaştırın. 

 

Şirketinizde inovasyonu nasıl güçlendirebilirsiniz?

FFTF raporundaki işletmeler, inovasyonu destekleyen bir kültürün yalnızca kârlılık açısından değil, aynı zamanda liderler ve çalışanlar için de bir değer olduğunun farkında. Bir şirketin inovasyon yeteneği kazanabilmesi için de her çalışanın, doğru çalışma alanından doğru araçlara kadar inovasyonu mümkün kılacak koşullara sahip olması son derece önemli. İnovasyonu destekleyecek koşulları sağlamak en iyi yetenekleri çekmeye ve onlarla birlikte çalışmaya, böylece geleceğe yönelik inovasyonun desteklenmesine yardımcı olabilir.

 • İnovasyon için teknolojiden faydalanın

İnovasyonu kolaylaştırmanın öncelikli yolu teknolojiden geçiyor. Bununla birlikte, teknoloji ancak doğru bir şekilde kullanıldığında şirketinize fayda sağlayabilir. Örneğin, şirketiniz için her şeyi kapsayan, her şeye yanıt sunacak çözümler aramak yerine, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan ve bunları sunacak doğru ortaklara sahip dijital hizmetlere odaklanabilirsiniz.

Vodafone Business Fit for the Future raporu, geleceğe hazır işletmelerin hem mevcut hem de yeni gelişen teknolojileri proaktif ve yapılandırılmış bir şekilde kullandığını gösteriyor. Bu şirketler, önce belirli ihtiyaçları veya sorunları, ardından da hangi teknolojinin hangi sorunlara ve ihtiyaçlara nasıl yardımcı olabileceğini belirliyor. Bu, inovasyonun hedefte kalmasını sağlayarak şirketlerin doğru alanlara yatırım yapmalarına ve operasyonel risk olmadan yeni teknolojilere erişmelerine olanak tanıyor.

Rapora göre inovasyonu destekleyen öncelikli teknolojiler ise şöyle sıralanıyor:

 • Siber güvenlik çözümleri (%27)
 • İş birliği uygulamaları (%23)
 • Mobil servisler (%23)
 • Bulut uygulama yazılımları (%22)
 • Yüksek hızlı geniş bant (%21)
 • IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri (%20)

 

 • İnovasyon için doğru yaklaşımı benimseyin

Yazının başında değindiğimiz sorular, yani işletmelerin başarısını belirleyen unsuların ne olduğunu bulmak, çok uzun yıllardır Vodafone Business’ın radarında olan konulardan biri. Bu başarılı işletmeleri “geleceğe hazır” olarak adlandıran Vodafone Business, araştırmaları sonucunda fark yaratan şirketleri diğerlerinden ayıran şeyin değişime karşı olumlu tutumları ve yeni teknolojileri benimseme konusundaki isteklilikleri olduğuna dikkat çekiyor. Buna göre başarılı şirketler, ortaya çıkan trendleri takip ediyorlar, değişime hızlı yanıt verip uyum sağlıyorlar ve gelecek için dikkatli planlar yapıyorlar.

 • İş büyümesini hızlandırın

Çalışanlarınızı korumak ve işinizi daha dayanıklı hale getirmek için daha kişiselleştirilmiş teknoloji ve akıllı deneyimlerden faydalanabilirsiniz. Yapay zekayı çevrimiçi müşteri etkileşimine entegre ederek çalışanların diğer önemli ticari faaliyetlere odaklanmasını sağlayabilir, müşteri bağlılığını ve değerini artırmak için kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler oluşturabilirsiniz. Daha ilgi çekici, otomatik ve sezgisel müşteri deneyimleri için güvenli bir şekilde sunulan, gerçek zamanlı, veriye dayalı içgörüler elde edebilirsiniz.

 • Geleceğe hazır operasyonlar uygulayın

İşinizi, verilerinizi ve çalışanlarınızı güvende tutarken daha hızlı yanıt verin, daha doğru tahminlerde bulunun ve daha iyi karar almayı teşvik edin. Değişen müşteri trendlerine daha hızlı yanıt veren ve sıfır hataya doğru ilerleyen çevik operasyonlar geliştirin. Sorunları ve tehditleri proaktif bir şekilde ele almak için yapay zeka ile tahmine dayalı analitiği kullanın.

 • Dönüşümü benimseyin

Çalışanlarınızın ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde güvenli olarak erişmesini sağlayarak daha esnek, sürdürülebilir ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. Üstün yetenekleri çekmek ve elde tutmak için çalışanlara güvenli, kapsayıcı ve esnek bir çalışma ortamı sağlayın. Yeni becerileri hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlayacak güvenli iş birliği araçları ve teknolojiyle çalışan üretkenliğini artırın. Sürdürülebilirliği çalışma uygulamalarına entegre edin ve çalışanları daha sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemeye teşvik edin. İş ihtiyaçlarınıza ve iş gücünüze yönelik ihtiyaçlara uyarlanabilen çevik ve yenilikçi iş akışları tasarlayın.

İşletmenizde inovasyonu destekleyerek geleceğe hazır olmak ve başarınızı uzun vadede korumak için tüm bunları sağlayacak çözümlere Vodafone Business uzmanlığıyla sahip olabilirsiniz. Vodafone Business,

 • İşinizdeki büyümeyi hızlandırmanız için konumlarınız ve dijital etkileşimleriniz arasında kesintisiz bağlantılara sahip olmanızı ve müşterilerinizle daha da yakınlaşmanızı sağlamak amacıyla sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi en son müşteri deneyimi teknolojilerini, kullanıcı dostu mesajlaşma uygulamalarını ve Edge Computing'i bir araya getiriyor.
 • Geleceğe hazır operasyonları uygulamanız için, gelişmiş üretkenlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik için verileri akıllıca toplamak, işlemek ve bunlardan yararlanmak amacıyla mobil özel ağlar ve nesnelerin interneti (IoT) çözümleri sunuyor.
 • Şirketinizde dönüşümün benimsenmesini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için hem sabit hem de mobil bağlantıdaki uzmanlığını kullanarak birleşik iletişim ve hibrit çalışma çözümlerini geliştiriyor.

 

Fit for the Future (FFTF) hakkında: Vodafone Business tarafından 2020’de şirketlerde “dayanıklılık” konusuyla başlayan Geleceğe Hazır araştırması sonraki yıllarda sırasıyla “sürdürülebilirlik” ve “güvenlik” konularıyla devam etti. En son yayınlanan Geleceğe Hazır raporu ise iş evriminin zirvesini, yani inovasyonu keşfediyor. İnovasyonun işletmeler için ne anlama geldiğini öğrenmek ve diğer işletmelere içgörüler sunmak amacıyla Geleceğe Hazır  kapsamında gerçekleştirilen “İnovatif Bir Geleceğe Uygunluk” raporu, başarılı şirketlerin inovasyona nasıl yaklaştıklarını, işin geleceği gibi gelişen zorluklarla başa çıkmalarına nasıl yardımcı olduğunu ve uzun vadede başarıyı nasıl artırabileceğini ele alıyor. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

İşletmenizi “Geleceğe Hazır" hale getirecek Vodafone Business ürünleri için tıklayınız.