Risk Yönetiminde Dönüşümü Hızlandırmak için Modern Teknoloji Mimarisi

Risk Yönetiminde Dönüşümü Hızlandırmak için Modern Teknoloji Mimarisi

Risk ve uyumluluk yönetimi uygulamalarınızın beklentileri karşılamasını ve hatta aşmasını sağlayabilirsiniz.

 

Risk ve uyumluluk yönetimi, geleceği düşünen işletmeler için en önemli önceliklerden biri haline geldi. Bununla birlikte ekonomideki belirsizlik, teknolojideki hızlı ilerlemeler, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler gibi çok çeşitli unsurlar işletmeler üzerinde, aynı anda hem iş değerini artırma hem de maliyetlerden tasarruf etme baskısını daha da güçlendiriyor.

Ancak yeni iş modelleri, gelişen müşteri beklentileri, sektör ve mevzuat değişiklikleri, inovasyon maliyeti, büyük verilerin artan karmaşıklığı, yapay zekânın (AI) ortaya çıkışı ve günümüzün iş gücünü güvence altına alma ihtiyacı da dahil olmak üzere sayısız aksaklıklarla boğuşan işletmeler için iyi bir haber var: Risk fonksiyonlarını iyileştirmek, yükseltmek ve geliştirmek için gereken modern teknoloji mimarisini geliştirmeye yönelik yaklaşımlardan faydalanmak mümkün. Daha büyük bir risk dönüşümünün parçası olarak güçlü bir teknoloji mimarisi stratejisi, risk yönetiminin daha proaktif olmasına ve paydaş güveni yaratan, düzenleyici beklentilerini karşılayan, karar almayı güçlendiren bir rekabet avantajına dönüşmesine yardımcı olabilir.

 

Modern teknolojiyle risk dönüşümü

Modern teknoloji mimarisi, işletmelerin risk fonksiyonu yeteneklerini yükseltmeye, işe değer katmaya ve sonuçta paydaşlarla bağları güçlendirmeye yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları itici gücü sağlıyor. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, bir işletmenin riski proaktif bir şekilde belirlemek, ölçmek, izlemek ve azaltmak için hem modern dijital mimari risk çözümleri hem de işletmeyle çalışmanın yeni yollarını benimseyerek hem teknolojik hem de organizasyonel dönüşüme girmesi kritik önem taşıyor.

 

Entegrasyonu benimseyin

KPMG 2023 CRO anketinde katılımcıların yüzde 32'si, risk yönetimi işlevlerini geliştirmek için ileri teknolojiyi hızla uygulamaya koyduklarını belirtiyor. Zaman ve sermaye getirisini en üst düzeye çıkarmak için işletmelerin arzu ettikleri mimariyi net bir şekilde anlamaları ve risk dijitalleştirme çabalarını bu yola yönlendirmeye odaklanmaları gerekiyor.

 

Modern bir teknoloji mimarisi risk ve uyumluluk yönetimine nasıl fayda sağlayabilir?

Geliştirilmiş içgörüler: Ortak bir dil ve temel veriler kümesiyle, birden fazla kaynaktan gelen bilgiler kolaylıkla karşılaştırılabilir, birleştirilebilir ve değerlendirilerek kurumsal risk profiline ve uyumluluk durumuna ilişkin gelişmiş içgörüler sunulabilir.

Daha iyi karar verme: Gelişmiş içgörüler sayesinde kurumsal karar vericiler, gerçekten risk bilgisine sahip bir bakış açısıyla stratejik kararlar alabilir ve işletmenin fırsatlardan yararlanmasına ve rakiplerinden daha iyi performans göstermesine yardımcı olabilir.

Gelişmiş yetenekler: Entegre bir risk yeteneği oluşturmaya yönelik stratejik bir yaklaşım benimseyen kuruluşlar, risk yönetimi araç setine daha fazla ve daha iyi araçlar ekleyerek yaptıkları işte ve bunu nasıl yaptıklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirebilirler.

Güven oluşturur: Gelişmiş içgörüler, yüksek kaliteli veriler ve iyileştirilmiş yetenekler, işletmelerin hedeflerine güvenilir bir şekilde ulaşmalarına olanak tanır, böylece paydaşların güvenini oluşturur ve itibarlarını ve ilişkilerini korur.

Artan ara bağlantılar: Modern bir teknoloji mimarisi, silolar arasında köprü kurarak ve farklı süreçleri, verileri ve çalışma yollarını birbirine bağlayarak üretkenliği artırabilir, iş birliğini geliştirebilir ve alanlar arası sinerjiye katkıda bulunabilir.

Gelişmiş izleme: Gerçek zamanlı yönetim bilgileriyle birleşen gelişmiş yetenekler, öngörüler ve veriler, işletmenin güvenle raporlama yapmasına yardımcı olur, gelişmiş iç ve dış izleme düzeylerini kolaylaştırır.

Teknoloji ortamının geleceğe hazır hale getirilmesi: İşletmeler, kendilerini sürekli uzun vadeli başarıya hazırlar ve üretken yapay zekâ gibi dönüştürücü teknolojilerin gelişmesi için temel sağlar.

 

Nereden başlamalı?

  • Açık hedefler belirleyin –İş hedeflerinizi belirleyin.
  • Hedefleri ölçülebilir sonuçlara dönüştürün – Öncelikleri ve KPI'ları tanımlayın.
  • Küçük başlayın ve hızlı kazanın – Daha geniş dönüşümlerin temellerini atarken pilot programlar yürütün.
  • Yaratıcı düşünün – Eski yaklaşımlarla bağları koparmaya ve eski sorunları çözmenin yeni yollarını düşünmeye istekli olun.
  • Paydaşlarla proaktif olarak etkileşime geçin – İş dünyasında ve paydaşlarla aktif diyaloğu teşvik edin.
  • Farklı bakış açılarından yararlanın –Farklı fonksiyonlardaki çalışanların bilgi, deneyim ve bakış açılarından yararlanın.
  • Çok aşamalı bir yol haritası geliştirin –Maliyet tasarrufları ve verimlilik kazanımları sağlamak için temel öğelerin oluşturulmasına odaklanan net bir yolun ana hatlarını çizin. Sık sık gözden geçirin ve gerektiğinde yeniden düzenleyin.