Maruziyetin Azaltılması

 

Uluslararası geçerliliğe sahip olan kurallar, cep telefonları ve baz istasyonlarının Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından belirlenen radyo frekans maruziyet limitlerine uygun olmasını sağlamaktadır. Bu kurallar belli bir güvenlik marjına dayandırılmakta ve böylelikle teknolojimizin güvenli olmasını sağlamaktadır.

 

Bunun yanısıra Dünya Sağlık Örgütü uzmanları (WHO) gibi sağlık uzmanlarından da görüş almaktayız. WHO konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şimdiye kadar cep telefonu kullanımının sağlık üzerine olumsuz bir etkisinin tespit edilemediğini belirtmiştir.

 

WHO"Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı: cep telefonları" başlıklı son çalışmasında " "Cep telefonları nedeniyle beyin tümörü riskinin arttığı tespit edilmemiştir. Diğer yandan cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ve 15 yılı aşkın süre cep telefonu kullanımı ile ilgili alanda veri eksikliği olması, cep telefonu kullanımı ve beyin kanseri riski konusunda daha fazla araştırma yapılmasını gerektirmektedir." açıklamasında bulunmuştur. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için WHO’nun web sitesini ziyaret edebilirsiniz..

 

Radyo frekans maruziyetinin azaltılmasına yönelik WHO’nun belirttiği yöntemler istenildiği takdirde cep telefonlarının arama sırasında baştan ve vücuttan uzak tutulmasını sağlayan ‘hands free" (eller serbest) özelliğinin aktif hale getirilmesi ve aramaların sayısının ve süresinin azaltılmasıdır. Bunun yanısıra cep telefonunun sinyalin güçlü olduğu alanlarda kullanılması da maruziyeti azaltır, çünkü bu durumda cep telefonu baz istasyonu ile iletişime geçebilmek için daha düşük enerji kullanmaktadır.

 

Radyo frekans maruziyetini azaltmak için RF alanlarını soğuran cep telefonu kılıfları dizayn edilmesi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. WHO yaptığı açıklamada bu kılıfların etkinliğinin ispatlanmadığını bildirmiştir. Diğer yandan bu kılıfların alınan hizmetin kalitesini etkileme olasılığı da bulunmaktadır. Bu da cep telefonunun daha fazla enerji kullanmasını gerektirebilir.