5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na İlişkin Bilgilendirme

 

Kanun kapsamında bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, 10.11.2009 tarihine kadar kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvurmak durumundadır.

 

Başvuru sırasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin bir örneğini ve bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır.

 

Bu madde gereğince 10.11.2009 tarihi itibariyle kimlik bilgilerindeki eksiklikler tamamlanarak, güncellenmesi sağlanamayan hatların, işletmeci tarafından haberleşme şebekesi ile bağlantının kesileceği yönündeki uyarıların yapılabilmesini teminen, yedi gün süresince gelen aramalara açık tutulması sağlanacaktır. Güncelleme işlemi tamamlanmayan hatlar 17.11.2009 tarihi itibari ile şebeke ile bağlantısı kesilecektir.

 

(Bu tarihten sonra bilgi ve belgelerini tamamlayarak başvurada bulunan abonelerimiz hatları tekrar kullanıma açtırabilecektir.)