Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararları uyarınca abonelere yapılacak iadeler;

 

Karar Tarihi : 07.04.2020
Karar No: 2020/İK-THD/109

 

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 1, 4, 6, 7, 12, 47, 48, 49, 50 ve 60’ıncı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Danıştay 13. Dairesi’nin 31.10.2019 tarihli ve E.2013/1287, K.2019/3354 sayılı Kararı (Yargı Kararı) göz önünde bulundurularak;

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 03.01.2013 tarihli ve 2013/14 nolu Kararı’nın yürürlük tarihi ;20.03.2013 tarihli 2013/DK-THD/154 nolu Kuurl Kararı ile 01.07.2013 tarihine ertelenmiş olup, yargı Kararı ile 20.03.2013 tarihli 2013/DK-THD/154 nolu Kurul Kararı iptal edildiğinden 03.01.2013 tarihli ve 2013/DK-THD/14 nolu Kurul Kararı’nın yürürlük tarihinin 01.04.2013 olmasına istinaden;

 

İşletmeciler tarafından taahhütlerini belirtilen tarih aralığında herhangi bir sebeple sonlandıran abonelerden tahsil edilen cayma bedellerinin; abonelerin lehine olacak şekilde 03.01.2013 tarihli ve 2013/DK-THD/14 nolu Kurul Kararı’na göre yeniden hesaplanarak, varsa fazladan alınmış tutarların; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 01.03.2018 tarihli ve 2018/DK-THD/57 nolu Kararı ile 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 9’uncu fıkrası kapsamında kabul edilen “Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” çerçevesinde hak sahiplerine iade edilmesi hususunda karar verilmiştir.