Cep Telefonları Baz İstasyonları ve Sağlık

 

Cep Telefonları Baz İstasyonları ve Sağlık

 

Genel Bakış

 

Cep telefonları, radyo frekansı (RF) alanlarını kullanarak en yakınındaki baz istasyonu bunlar genellikle baz istasyonunun görünebilir kısımlarını oluşturan direk veya antenlerdir) aracılığıyla sesli arama, mesaj, e-posta, fotoğraf, web, TV ve program indirme gibi fonksiyonları yerine getirirler. Televizyon, radyo, telsiz gibi günlük hayatımızda kullandığımız daha pek çok cihaz RF alanlarını kullanmaktadır. 

 

Daha fazla sayıda insanın daha fazla mekanda cep telefonu kullanabilmesi için o oranda baz istasyonuna ihtiyaç vardır. Cep telefonu kullanıldığı esnada insan vücudu RF alanının bir kısmını absorbe eder. Bu durum, bazı bilim insanları tarafından zararlı olara değerlendirilmektedir. 

 

Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP), cep telefonları ve baz istasyonları gibi cihazlardan kaynaklanan RF alanlarına maruz kalma seviyeleriyle ilgili kılavuz kitaplar yayınlamıştır. Bu kılavuzlarda maruz kalınan seviyeyle ilgili belirli bir güvenlik sınırı tanımlanmıştır. Kullandığımız bütün cep telefonları ve baz istasyonları da bu kılavuzlarda tanımlanmış olan sınırlara uygundur. Daha somut olmak gerekirse, bizim baz istasyonlarımızdan kaynaklanan RF alanlarına maruz kalma seviyesi, binlerce kat olamasa da kılavuzda öngörülen seviyenin yüzlerce kat aşağısında çıkmıştır. Cep telefonu üreticilerinden sattığımız bütün cep telefonlarının bu kılavuzlara uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini istiyoruz. 

 

RF'nin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen binlerce bilimsel araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, ICNIRP tarafından tespit edilen seviyenin altındaki RF miktarının insan sağlığını (çocuk ve erişkinlerde) tehdit ettiğine dair uzmanları ikna edecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Buna rağmen bilimsel açıdan doldurulması gereken bazı boşluklar olduğunu söylemek gerekir. Hali hazırda bu bilgi boşluğunu doldurmak için daha fazla araştırma yürütülmektedir. Araştırmanın yapılacağı öncelikli alanlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenmektedir. Biz de bu alanlardaki bağımsız araştırmalara fon desteği sağlamaktayız.

 

RF alanlarına daha düşük seviyede maruz kalmak için bireysel olarak da bir şeyler yapmak mümkün. DSÖ, bu anlamda cep telefonu kullanıcılarına bazı önerilerde bulunuyor: cep telefonuyla konuşma süresini kısa tutmak; telefonu başınızdan ve vücudunuzdan uzak bir yerde tutmak için kulaklık veya Bluetooth kullanmak gibi.

 

Web sitemizin bu bölümü genel olarak cep telefonlarıyla ilgilidir. Ancak sunulan bilgiler kablosuz bağlantı özelliği bulunan bilgisayarlar ve palm gibi diğer kablosuz cihazlar için de aynen geçerlidir. 

 

Cep telefonları, antenler ve sağlık konusundan bahsederken bazı teknik terimleri kullanmak kaçınılmazdır. Dolayısıyla bu teknik terimlerin tanımlarını içeren bir sözlük oluşturduk. 

 

Vodafone Group'un konu ile ilgili web sitesi için tıklayınız.