Hedeflerimiz ve Sorumluluklarımız

 

Hedeflerimiz ve Sorumluluklarımız

 

Vizyonumuz, insanların cep telefonları, antenler ve sağlık ile ilgili endişelerine yanıt vermek konusunda sektöre öncülük etmek; ve bu amaçla bazı uygulamalar başlatarak diğer firmalar için örnek teşkil etmektir.

 

Operatörümüzde; başlıca operasyon alanlarından temsilcilerin yer aldığı bir EMF (elektromanyetik alanlar) Grup Kurlumuz bulunmaktadır. Bu kurul, cep telefonu kullanıcılarının endişelerini izler, halkı bilgilendirmek ve onlara tavsiyelerde bulunmak üzere yerel operatörlere yardımcı olur ve cep telefonları, antenler ve bunların sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut bilgileri gözden geçirir. Tüm bunların neticesinde bazı politika ve stratejiler belirlenir. EMF Grup Kurulu'nun stratejik hedefleri aşağıdaki gibidir:

 

  • Halkın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak
  • Paydaşları sağlık meselelerin konuşulduğu açık ve şeffaf bir diyaloga çekmek
  • Bilimsel belirsizlikleri çözmeye çalışmak
  • Mobil endüstrinin yönetim yaklaşımında öncü bir rol oynamak
  • Yerel meselelere önem veren, kültürel ve yasal gereklilikleri dikkate alan küresel bir strateji benimsemek ve uygulamak.

 

Daha geniş çaplı kurumsal sorumluluk yönetimimizin bir parçası olarak, hedefler belirliyor ve paydaşların Vodafone'nun cep telefonları, antenler ve sağlık konusunda ne ölçüde sorumlu hareket ettiğine ilişkin görüşlerini takip ediyor ve rapor ediyoruz.

 

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği öncelikli alanlarda çalışmalar yürüten bağımsız araştırma firmalarına fon desteği sağlamaktayız. Bağımsızlık kriterini güvence altına almak için fonu doğrudan değil; ulusal araştırma programları ve fon kuruluşları (örn, Almanya'daki Radyo Uygulamaları Araştırma Derneği-FGF ve GSM Association) aracılığıyla vermekteyiz.

 

1999 yılından bu yana cep telefonları, antenler ve sağlık alanında bağımsız olarak yürütülen bilimsel araştırmalara 9 milyon Avro'dan fazla destek sağlamış bulunuyoruz.