Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurulu'nun 07.01.2010 tarihli ve 2010/DK

 

Mobil telefon işletmecileri tarafından sunulmakta olan melodi ve oyun hizmetlerinin sunum şekli ve şartlarına ilişkin 30/06/2009 tarih ve 2009/DK-10/336 sayılı ve 20/08/2009 tarih ve 2009/DK-10/424 sayılı Kurul Kararlarının söz konusu hizmetlerin telefona gömülü olarak Dene-Al yöntemi ile sunumunda, tüketicilerin bilgilendirilmesinin tam olarak yapılması, mağduriyetlerin önlenmesi ile gerçek iradelerinin yansıtılması amaçlarının gerçekleştirilmesinin yanı sıra abone memnuniyetinin sağlanması ve hizmetin sunumunda aksaklıkların olmamasını teminen,

 

Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı maddesinin (c) bendi, 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası (e) bendi ile 48 inci ve 49 uncu maddeleri hükümleri gereğince;

 

  • Dene-Al yöntemi ile sunulan oyun ve melodi hizmetlerinin aynı tuşa (dokunmatik ekranlı telefonlarda aynı yere) sürekli/art arda basılmak suretiyle satın alma işleminin yapılmaması şartıyla 30/06/2009 tarih ve 2009/DK-10/336 sayılı Kurul Kararı ile 20/08/2009 tarih ve 2009/DK-10/424 sayılı Kurul Kararının uygulama kapsamından ayrı tutulması,
  • Dene-Al yöntemi ile sunulan oyun ve melodi hizmetlerinin sunum yöntemine ilişkin olarak 31 Mart 2010 tarihine kadar uygun bir satın alma yönteminin geliştirilmesi, - Dene-Al yöntemi ile sunulan oyun ve melodi hizmetlerine ilişkin Kurul Kararı ile satın alma yöntemi uygulamaya konulana kadar üretilecek olanlar dahil Dene-Al oyunları içeren telefonlara yanlışlıkla satın almayı engelleyecek şekilde bir defaya mahsus bilgilendirici kısa mesaj gönderilmesi,
  • Kurul Kararının İşletmecilerin ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanması hususlarına karar verilmiştir.