Cep Telefonu-Elektromanyetik Alan Maruziyeti

 

Cep telefonlarından yayılan radyo frekans alanları, bu frekans alanından yayılan enerjinin insan vucudu tarafından absorbe edilme oranı, yani özgül soğurma oranı (SAR) kullanılarak ölçülmektedir ve watt/kg (w/kg) cinsinden ifade edilmektedir.

 

SAR elektromanyetik alan maruziyetini ölçmede kullanılan uluslararası bir ölçüdür ve bir cep telefonu satın alınırken o cep telefonu için yapılan standart test koşullarında tespit edilen SAR değeri ürünlerin güvenlik bilgi formunda belirtilmektedir. Pek çok cep telefonu üreticisi bu bilgiyi kendi web sitesinde veya Mobil Cep Telefonu Ureticileri Forumu'nda paylaşmaktadır.

 

Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından bir cep telefonu için belirlenen öneri maksimum SAR değeri 2W/kg'dir ve bu oranın altında çalışan bütün cep telefonlarının güvenli olduğu kabul edilir. Kanada, Güney Kore ve ABD gibi bazı ülkeler, baş ve vücudun baş ile diz arasında kalan kısmı için biraz daha düşük bir SAR değeri (1.6 W/kg) belirlemiştir. Cep telefonları, satıldıkları ülkelerde belirlenen SAR limitlerine uygunluğu için test edilmektedir.

 

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) hazırladıkları müşteri bilgi formlarında SAR değerlerinin ne anlama geldiği ile ilgili detaylı bilgi vermektedir. FCC bilgi formu için tıklayınız.

 

Bu bilgi formunda özetle aşağıdaki konulara değinilmektedir;

 

“SAR değerleri, belli bir model cep telefonundan yayılan radyo frekans enerjisine olan maksimum maruziyeti değerlendirmekte önemli bir araçtır. Ancak normal kullanım koşullarında radyo frekansa maruziyet miktarı konusunda tek bir SAR değeri, farklı cep telefonu modelleri arasında güvenilir bir kıyaslama yapabilmek açısından yeterli bilgi sunmaz.

 

Kişinin radyo frekansa maruz kalma düzeyi, kişi ile cep telefonu arasındaki mesafeye ve cep telefonunun yaydığı radyo frekans gücüne bağlıdır. Cep telefonları hizmet verebilmek için minimum düzeyde enerji kullanır, bu nedenle gerçek radyo frekansa maruz kalma durumu birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir:

 

    • Cep telefonu ile kişi arasındaki mesafe

 

Bir cep telefonundan yayılan radyo frekans, cep telefonu ile yakın mesafede olunduğunda bile zayıftır. Kulaklık kullanarak veya cep telefonunuzun hoparlör fonksiyonunu açarak cep telefonu ile aranızdaki mesafeyi arttırabilir ve maruziyet durumunu önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

 

    • Baz istasyonuna olan mesafe

 

Cep telefonları baz istasyonlarından uzaklaştıkça, baz istasyonundan gelen sinyal o derecede zayıflamaktadır. Bu nedenle cep telefonu ile baz istasyonu arasında bağlantının devam etmesi için, cep telefonundan çıkan radyo frekansın artması gerekir.

 

    • Kullanıcı ile baz istasyonu arasındaki alan

 

Cep telefonu ile baz istasyonu arasında kalan alanda bir bina, tepe veya başka bir engel varsa, baz istasyonundan çıkan sinyal nispeten daha zayıf olabilir.

 

    • Kullanılan servis

 

Cep telefonu ile sesli arama yapmak mesaj/e-posta/resim göndermeye, cep telefonundan internete girmeye, TV izlemeye veya internetten bir şeyler indirmeye kıyasla daha fazla radyo frekans maruziyeti yaratır. Bunun nedeni aramanın çoğunlukla cep telefonunun başın yanında tutularak yapılmasıdır. Oysa ki e-posta gönderirken veya TV izlenirken, cep telefonu vücuttan uzak tutulur. Ayrıca, aramalar mesaj veya e-posta göndermeye göre daha fazla zaman alır ki bu da maruziyeti arttırır."

 

Vodafone cep telefonu üreticilerinden, cep telefonu kulağa veya vücuda yakın kullanıldığında insan vücudunun absorbe ettiği radyo frekans miktarını test etmesini istemekte ve her bir cep telefonu modeline özel SAR değerini talep etmeye devam etmektedir.

 

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) cep telefonlarının vücuda yakın tutulduğunda neden olduğu radyo frekansın test edilmesi konulu standardı 2010 yılı Nisan ayında yayımlanmıştır. Ancak, bu standart henüz AB yönetmeliklerine dâhil edilmemiştir. Bu standardın Avrupa düzeyinde kabul edilmesini destekliyoruz ve bu gerçekleşene kadar cep telefonu üreticilerinden FCC metodunu kullanarak test yapmaya devam etmelerini talep ediyoruz. IEC'nin web sitesine ulaşmak için tıklayınız.