Vodafone Yanımda Uygulaması ile hattınızla ilgili tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Hemen indir

Hattımı başkasına devredebilir miyim?

Tarife ve Hizmetler

Hattımı başkasına devredebilir miyim?

Faturasız Hat DEVİR

Özel İletişim Vergisi : 400 TL

Ruhsat Ücreti (Yıllık) : 179,28 TL

Toplam : 626,17 TL

Mağazalarınıza gelerek devir yaptırmak isteyen müşterilerimizden, işleme ilişkin vergi ücreti olarak belirtilen 626,17 TL tutarın, sizler tarafından işlem sırasında tahsil edilmesi gerekmektedir.

Mağazalarımızdan yapılan Ön Ödemeli Devir işlemleri aylık olarak raporlanıp, devir işlem adet toplamı kadar tahsil edilen tutar, ilgili satış kanalına fatura edilecek ve primlerinden mahsup edilecektir.

Devir işleminde alınması gereken zorunlu evraklar:

Abonelik Sözleşmesi

Devir Eden ve Devir alan aboneye ait nüfus cüzdanı veya kimlik alternatif evraklarından biri

Devir Formu (Devir eden ve Devir alan tarafından imzalanmış)

Not: Yukarıdaki vergilerin dışında kalan , 179,28 TL tutarındaki “Telsiz Kullanım Vergi “ ücreti 12 eşit taksit ile aylık olarak, müşterinin cep lira yüklemelerinden ayrıca mahsup edilecektir.

Faturalı Hat DEVİR

İlk tesis ÖİV ve ruhsatname ücretine denk gelen 626,17 TL 12 taksit ile abonenin faturasına yansıyacaktır.

Devir ücreti için alınacak tüm vergiler dahil 46,89 TL abonenin faturasına ayrıca yansıtılır.

Hat İşlemleri

Yardım Konuları