Vefat Etmiş Birinin Hattını Nasıl Taşırım? | Yardım | Vodafone

Hat İşlemleri ve Ayarları

Hat İşlemleri

Vefat etmiş birinin hattını nasıl taşırım?

Veraseten devir işlemleri için evraklarla birlikte Vodafone Cep Merkezi’ne başvurmak gerekmektedir.

Gerekli evrakların listesi aşağıdaki gibidir:

- Verasetname

- Reşit olan varislerin GSM hattı üzerindeki haklarından feragat ettiklerine dair noter ya da bayi huzurunda düzenlenmiş imzalı dilekçe

- Varislerin kimlik belgeleri

Vodafone Yanımda Uygulamasını indirin