Özet Bakiye Servisi'nde diğer önemli noktalar nelerdir?

Servisler

Özet Bakiye Servisi

Özet Bakiye Servisi'nde diğer önemli noktalar nelerdir?

• Aynı yön ve aynı son kullanım tarihine sahip olan aynı faydalar SMS metni içerisinde toplanarak gösterilir.

• SMS’ler siste- Aynı yön ve aynı son kullanım tarihine sahip olan aynı faydalar SMS metni içerisinde toplanarak gösterilir.

- SMS’ler sistemin yoğunluğuna bağlı olarak gecikmeli gönderilebilir. SMS bilgilendirmeleri son 48 saat içerisindeki kullanımları içermeyebilir.

- İstisnai tarife ücretlendirme bilgileri göz ardı edilir. Gönderilen SMS’lerde temel tarife bilgileri gönderilir.

Örneğin,

* Faturalı abonelere tarife paket aşım ücretleri bilgisi verilirken, abonelere (varsa)verilen % indirimler kapsam dışı tutulur; sadece tarifenin temel ücret bilgisi verilir.

* Zaman aralığına göre, IMEI bilgisine göre, kullanım durumuna göre tarifede değişikliğe sebep olan durumlar kapsam dışıdır. Örneğin hafta sonları sabah 8’den akşam 8’e; %50 indirimli konuşuyorsanız; bu durum istisnai kabul edilir ve SMS’te temel-indirimsiz ücretlendirme bilgileri yer alır.

* Alınan seçenekten dolayı tarife ücretlendirmesinin değiştiği durumlar kapsam dışıdır.

- Ancak internet paketinin kendine özel paket aşım ücreti varsa SMS’te bu bilgi verilir.min yoğunluğuna bağlı olarak gecikmeli gönderilebilir. SMS bilgilendirmeleri son 48 saat içerisindeki kullanımları içermeyebilir.

Vodafone Yanımda Uygulamasını indirin