Hizmetlerden yararlanmak için gerekli evraklar nelerdir?

SüperNet - Esnaf

İnternet

Hizmetlerden yararlanmak için gerekli evraklar nelerdir?

T.C. uyruklu vatandaşlar için kimlik belgesi fotokopisi, yabancı uyruklu vatandaşlar için geçerlilik tarihi uygun pasaport gereklidir. eğer işlem vekaleten yapılıyorsa; ilgili vekaletname, imza sirküleri, vergi levhası ve yetkili TCK'sı gereklidir.

SüperNet - Esnaf

Yardım Konuları

Vodafone Yanımda Uygulamasını indirin
{}