Yardıma ihtiyacınız var mı?
TOBi Chat
Sohbeti bitirmek istediğinize emin misiniz?
Sohbeti kapatırsanız, tekrar girdiğinizde sohbet baştan başlatılacaktır.
Sohbeti bitir
Sohbette kal
Beklenmedik bir hata oluştu.
Başlat
Bitir

Vergiler

Özel İletişim Vergisi

Özel iletişim vergisi, 6802 sayılı kanunca düzenlenmiş ve Bilgi Teknoloji Kurumu tarafından denetlenen tüm hizmetlere uygulanmaktadır. Özel iİetişim Vergisi oranı, her türlü mobil elektronik haberleşme, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri ve diğer elektronik haberleşme hizmetleri için 30 Ocak 2021 tarihi itibariyle %10 olarak belirlenmiştir. ÖİV tutarı, aylık toplam fatura tutarınızın %10'u alınarak oluşturulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Tesis İşlem, Sair İşlem, aylık sabit, görüşme ve gecikme faizi ücretlerinin toplamı üzerinden %20 Katma Değer Vergisi uygulanır.

Telsiz Ruhsatname Ücreti

Adlarına GSM hattı tesis edilen faturalı aboneler, bir kereye mahsus olmak üzere mevcut değeri 179,28 TL olan Telsiz Ruhsatname Ücreti, işlemi takip eden ilk faturadan itibaren 12 eşit taksite bölünerek tahakkuk edilmeye başlanır. 2024 yılı içinde numarasını Vodafone faturasıza taşıyan abonelerimizden işlem yaptıkları tarihten 2024 yılı sonuna kadar Telsiz Kullanım Ücreti alınmayacaktır.


Telsiz Kullanma Ücretleri

GSM aboneleri, mevcut değeri 179,28 TL olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yıllık kullanım bedelini aboneliklerinin devam ettiği müddet boyunca işlemi takip eden ilk faturadan itibaren 12 eşit taksite bölünmüş olarak aylık 14,94 TL ödeyeceklerdir.

1 Ocak 2018 itibarıyla yalnızca makineler arası iletişimde kullanılan tüm hatlardan Telsiz Kullanım ücreti alınmayacaktır.

 

Damga Vergisi

Cihaz veya paket gibi belli bir bedel içeren kampanyaya katılmanız durumunda tarafınızca ıslak veya elektronik olarak imzalanan sözleşmede/taahhütnamede yer alan en yüksek parasal tutarın %0,948'i olarak hesaplanan damga vergisi bedeli ilk faturanıza bir kereye mahsus olmak üzere yansıtılacaktır.


Yukarıdaki vergiler, Vodafone tarafından abonelerine faturalarında tahakkuk ettirilir ve ilgisine göre Maliye Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ödenir.

Ücretlendirme - Vergiler Tarife Tablosu (01.01.2024 – 31.12.2024)
 
VERGİ TİPİTL
İlk Tesis ÖİV400,00
ÖİV Oranı10%
Telsiz Kullanma Ücretleri179,28
Telsiz Ruhsatname Ücreti179,28
Damga Vergisi Oranı%0,948

 

Açıklamalar

 

- Bireysel Aboneler - Tüm başlangıç vergilerini 12 eşit taksitle öderler.

- Diplomatlar - KDV, Özel İletişim Vergisi, Damga Vergisi dışındaki tüm vergileri öderler.

- Devlet Memurları - Damga vergisi dışındaki tüm vergileri öderler. Damga vergisi, KDV ve Özel İletişim Vergisi yüzdelik olarak hesaplanmaktadır. Diğer vergiler sabittir. Tüm vergiler faturalı abonelerin faturalarında ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

- Bireysel aboneliklerin sonlandırılması durumunda kalan taksitler abonenin faturasına yansıtılır.