Geleceğe Hazır: Kesinti dönemlerinde dayanıklılık oluşturma

Geleceğe Hazır: Kesinti dönemlerinde dayanıklılık oluşturma

Uyum sağlamaya ve hızlı düşünüp tepki vermeye hazır olmak, kendi işinizi yürütmenin doğal bir parçasıdır. Ama yardım edebilecek başka şeyler de var; örneğin, Vodafone Business 2020 Future Ready Raporu'ndaki gibi "future ready" (geleceğe hazır) işletmelerin (FRB'ler) attıkları adımlar gibi.

 

"Future ready" bir işletme nedir?

"Future ready" işletmeler, kendilerine en çok güvenen ve ortaya çıkan eğilimlere, zorluklara ve imkânlara en iyi şekilde hazırlanan şirketlerdir.

 

Bunların altı ana özelliği vardır:

 

"Future ready" olmak işletmenizin büyüklüğüyle alakalı değildir. Zihniyetle ilgilidir.

 

Daha şimdiden küçük ve orta ölçekli işletmelerin beşte biri "future ready" konumdadır (%17). Onları dikkat çekici kılan şeyi sizinle paylaşalım.

 

"Future ready" olmak için üç ipucu

 

Bir planınız olsun

 

"Future ready" bir işletmenin alametifarikası değişime hızlı tepki vermektir.

 

"Future ready" KOBİ'lerde, diğer küçük ve orta ölçekli işletmelerle (%60) karşılaştırıldığında tam belgelenmiş bir iş sürekliliği planlarının bulunması daha olasıydı (%85).

 

Aslında "future ready" kategorisinin dışındaki işletmelerin %26'sının hiç birinde felaketten kurtarma planı yoktu, çünkü birçoğu bunun gerekli olduğuna inanmıyordu.

 

Hiç kimse pandemiyi öngörmese de bu planların; iş sürekliliği planları olan, "future ready" KOBİ'lerin %83'ü için önemli olduğu anlaşıldı. Bu KOBİ'ler pandemi sırasında bu planların oldukça iyi işlediklerini söyledi.

 

Bu da daha az olumsuz etki yaşadıkları anlamına gelir.

 

Hatta bu işletmelerin %29'u, önceki yıllardaki aynı dönemle karşılaştırıldığında kârlarında artış bile bildirdi.

 

Finansal olarak daha istikrarlı olan "future ready" KOBİ'ler, çalışanların sağlığı ve refahı gibi başka önceliklere odaklanabildi ve hatta uzun vadeli hedefleri de ele almaya başladı.

 

"Future ready" küçük ve orta ölçekli işletmelerin neredeyse yarısı, gelecek aylarda ihtiyaç duyacakları güçlü ilişkileri koruyarak topluluklarını desteklemeye zaman ayırabildi (%42).

 

Önce dijitale geçiş

 

Sosyal mesafeyle birlikte her yerdeki küçük işletmeler COVID-19 ile mücadele etmek için teknolojiye başvurdu.

 

KOBİ'lerin %69'u pandemiye doğrudan cevap olarak en az bir teknoloji yatırımı yaparken üçte birinden fazlası dijitalleşmelerini hızlandırdı (%36).

 

Birçok kuruluş teknolojiyi dayanıklılıklarını inşa etmenin bir yolu olarak görüyor.

 

Aslında "future ready" kategorisinde olmayan KOBİ'lerin üçte biri, kriz iş modellerindeki zayıflıkları ortaya çıkardığı için teknolojiye yatırım yaptıklarını söylüyor.

 

Daha da önemlisi, "future ready" işletmelerin bulut ve çevrimiçi depolama gibi esnek teknolojileri benimsemeleri de daha olası görünüyor (%30).

 

Bu da bu şirketlerin, esnek çalışma biçimleri veya işi büyütme gibi gelecekteki ihtiyaçlara göre teknolojiyi kullanma yöntemlerini uyarlamalarına yardım edecektir.

 

Değişimi proaktif biçimde kucaklama

 

"Future ready" işletmeler, sektördeki rakiplerine göre mevcut değişikliklere farklı bir tutumla yaklaşıyor.

 

Bu KOBİ'lerin, pandemi sırasında benimsedikleri, daha az bürokrasiyle çalışmak gibi pratikleri devam ettirmeleri daha olasıdır (%33'e karşılık %22).

 

Birçoğu değişimi kucaklıyor. %30'u COVID-19 gibi krizlerin yeni çalışma biçimlerini denemek için uygun olabilecek en iyi zaman olduğunu güçlü bir biçimde kabul ederken bu rakam "future ready" kategorisinin dışındaki KOBİ'lerde sadece %8'dir.

 

Geleceğe bakma

 

Pandemi sırasında işletmelerin dayanıklılığı ve başarısı üzerinde en büyük farkı yaratan unsurun zihniyet olduğu görünüyor.

 

Şartlar çarpıcı biçimde değişmesine ve değişmeye devam edecek olmasına rağmen küçük işletmelerin başarısı açısından uyum sağlayabilme, hayati bir özellik olmayı sürdürüyor.

 

İster halihazırda "future ready" bir işletme olun ister bu yolda adım atmış olun, bir geri adım atıp sadece hayatta kalmak için değil, gelişmek için de güçlü yönlerinizi vurgulayarak denemeler yapmak için bugünden daha iyi bir zaman olmamıştır.

 

Daha fazlasını öğrenmek için Vodafone Business 2020 Future Ready Raporu'nu okuyun.

23 Nov 2022