Kapsayıcılık | Vodafone

Kapsayıcılık

Mobil teknolojiler büyük bir dönüştürücü güce sahip ve bu güçten toplumun her kesiminin faydalanmasını istiyoruz.
Hayata geçirdiğimiz çalışmalar ile sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken dijital geleceği herkes için daha kapsayıcı hale getiriyoruz.