Yardıma ihtiyacınız var mı?
TOBi Chat
Sohbeti bitirmek istediğinize emin misiniz?
Sohbeti kapatırsanız, tekrar girdiğinizde sohbet baştan başlatılacaktır.
Sohbeti bitir
Sohbette kal
Beklenmedik bir hata oluştu.
Başlat
Bitir

Kurumsal Kullanıcı Kayıtlarına İlişkin Bilgilendirme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (“Kurul”) “Abonelik Kayıtları” konulu, 08.11.2016 tarihli ve 2016/DK/457 sayılı Kurul Kararı ile elektronik haberleşme hizmetleri sunan tüm İşletmecilere, kurumsal abonelik kapsamındaki numaraların, hangi kullanıcı tarafından kullanıldığının, ilgili kurumsal aboneden temin edilmesi ve herhangi bir kullanıcı değişikliği durumunda da, söz konusu bilgilerin güncelliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenecek format ve yöntemle, doğru, eksiksiz ve zamanında elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu yükümlülüğümüz gereğince, Şirketimizden hizmet aldığınız kurumsal abonelik numaralarını kullanmakta olan kullanıcılara ilişkin ad-soyadı, T.C. kimlik numarası/yabancı kimlik numarası, doğum tarihi ve baba adı bilgilerinin paylaşılması tarafınızdan talep edilmiştir. Bu bilgiler, Kurul Kararı uyarınca yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için asgari bilgilerdir.

Vodafone’da kişisel veriler güvence altındadır. Vodafone, kişisel verileri tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak korur. Gerekli güvenlik düzeyi için bütün teknolojik imkânları kullanılır. Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenir.

Kurul Kararı uyarınca Şirketimizle paylaşacağınız yukarıda sayılan kullanıcı bilgileri, yalnızca Kurul Kararı uyarınca yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi amacıyla saklanacak olup, bu bilgiler Kurul Kararı uyarınca, talep olması halinde yetkili resmi makamlarla ve Kurum ile paylaşılacak, başka bir amaçla 3. kişilere aktarılmayacaktır.

Kullanıcı bilgilerinin Şirketimizle paylaşılmaması halinde, hizmet almakta olduğunuz tüm numaralar için kurumunuz imza/işlem yetkilisi kullanıcı olarak kaydedilecektir.

Bu kapsamda Şirketimizle paylaşacağınız tüm kullanıcı bilgileri, işbu Bilgilendirmede belirtilen kapsamda korunacak ve saklanacaktır.

*Kurul Kararına erişmek için tıklayınız.