Dijital Skor

01

Testi bitirmene az kald

溮rketiniz hangi sekt顤de
faaliyet g飉teriyor?

Aa蹥dan se蓾minizi yapn.

02

Tahmini kalan sre: 3dk

Peki ka
蓷lannz
var?

Bar zerinde alan oynatn.

0 ォLI毷N

0 - 9 10 - 24 25 - 49 50 - 74 75 - 99 100
.stWorkers0{fill:none;stroke:#424242;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .stWorkers1{fill:none;stroke:#424242;stroke-width:4;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;} .stWorkers2{fill:#424242;} .stWorkers3{fill:none;stroke:#424242;stroke-width:6;stroke-linecap:round;stroke-miterlimit:10;}

03

Tahmini kalan sre: 3dk

溮mdi biraz da 蓷lma
eklinizi
tanyalm.

溮rket olarak...

ドlanlarm gn i蓾nde...

04

Tahmini kalan sre: 3dk

Peki kurumsal irket
hattnz
var m?

Size uygun olan iaretleyin.

05

Tahmini kalan sre: 3dk

毼 seyahatlerinizde hangi ulam
ekillerini
tercih ediyorsunuz?

Size uygun olanlar iaretleyin.

06

Tahmini kalan sre: 3dk

毼 seyahatlerinizde yurt
dna da 踦kyor musunuz?

Size uygun olan iaretleyin.

.cls-1Question, .cls-2Question, .cls-3Question { fill: none; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; } .cls-1Question { stroke: #727272; } .cls-1Question, .cls-2Question { stroke-width: 6px; } .cls-2Question, .cls-3Question { stroke: #727272; fill:#f7f7f7; } .cls-22Question{ stroke: #727272; fill: transparent; stroke-width: 6px; } .cls-3Question { stroke-width: 4px; } .cls-4Question { fill: #727272; } Mobil_6

07

Tahmini kalan sre: 3dk

愯ternette gnde
ka saat

ge蓾riyorsunuz?

Bar zerinde alan oynatn.

0 SAAT

0 0 - 1 1 - 3 3 - 5 5+
.cls-1Social { fill: none; stroke: #727272; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 6px; } .cls-2Social { fill: #7d7d7d; } Mobil_20-ecce

08

Tahmini kalan sre: 3dk

毼 yerinizde sabit hat
kullanyor musunuz?

Size uygun olan iaretleyin.

.cls-1Phone { fill: none; stroke: #727272; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 6px; } .cls-2Phone { fill: #727272; } Mobil_7-eec

10

Tahmini kalan sre: 3dk

Sahada ara蔮arnz nasl
takip
ediyorsunuz?

Size uygun olan iaretleyin.

11

Tahmini kalan sre: 3dk

毼yeri, depo ve ma簜zanz
uzaktan izlerken ne kullanyorsunuz?

Size uygun olanlar iaretleyin.

12

Tahmini kalan sre: 3dk

溮rketinizin teknoloji ihtiya蔮arna bt蔒 ayryor musunuz?

Size uygun olan iaretleyin.

.clsCoinB-1, .clsCoinB-3, .clsCoinB-4, .clsCoinB-6 { fill: none; } .clsCoinB-1, .clsCoinB-3, .clsCoinB-4, .clsCoinB-5 { stroke: #727272; } .clsCoinB-1, .clsCoinB-5, .clsCoinB-6, .clsCoinB-7 { stroke-linecap: round; } .clsCoinB-1, .clsCoinB-3, .clsCoinB-4, .clsCoinB-5, .clsCoinB-6, .clsCoinB-7 { stroke-miterlimit: 10; } .clsCoinB-1, .clsCoinB-3, .clsCoinB-4, .clsCoinB-5, .clsCoinB-6 { stroke-width: 6px; } .clsCoinB-2, .clsCoinB-5 { fill: #f7f7f7; } .clsCoinB-4 { stroke-linecap: square; } .clsCoinB-6, .clsCoinB-7 { stroke: #727272; } .clsCoinB-7 { fill: #727272; stroke-width: 2px; } Mobil_18

13

Tahmini kalan sre: 3dk

Peki, internet eriimini
nasl sa簰yorsunuz?

Size uygun olan iaretleyin.

14

Tahmini kalan sre: 3dk

Peki 蓷lanlar cepten internete eriimini nasl sa簰yor?

Size uygun olan iaretleyin.

15

Tahmini kalan sre: 3dk

愯ternet hznzdan
memnun musunuz?

Bar zerinde alan oynatn.

YETERS幊 ZAMAN ZAMAN
YAVA溱IYOR
YETERL
BULUYORUM
シK
MEMNUNUM
.cls-1Smile { fill: none; stroke: #727272; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 3px; } Smile-Face

16

Tahmini kalan sre: 3dk

毼letmenizi internette
nasl temsil ediyorsunuz?

Size uygun olanlar iaretleyin.

17

Tahmini kalan sre: 3dk

Hangilerinde irketinizin
hesab
var?

Size uygun olanlar iaretleyin.

18

Tahmini kalan sre: 3dk

Gnlk ilerinizi
nasl y霵etiyorsunuz?

Size uygun olanlar iaretleyin.

19

Tahmini kalan sre: 3dk

Elektronik dosyalar ve
bilgileri nasl saklyorsunuz?

Size uygun olanlar iaretleyin.

20

Tahmini kalan sre: 3dk

Girilmesini istemedi簨niz siteleri nasl engelliyorsunuz?

Size uygun olanlar iaretleyin.

.cls-1Loading, .cls-11Loading, .cls-19Loading { fill: #fff; } .cls-1Loading, .cls-10Loading, .cls-11Loading, .cls-12Loading, .cls-18Loading, .cls-2Loading, .cls-20Loading, .cls-21Loading, .cls-23Loading, .cls-24Loading, .cls-25Loading, .cls-26Loading, .cls-3Loading, .cls-8Loading, .cls-9Loading { stroke: #4a4d4e; } .cls-1Loading, .cls-10Loading, .cls-11Loading, .cls-12Loading, .cls-13Loading, .cls-14Loading, .cls-15Loading, .cls-16Loading, .cls-17Loading, .cls-18Loading, .cls-19Loading, .cls-2Loading, .cls-20Loading, .cls-21Loading, .cls-22Loading, .cls-23Loading, .cls-24Loading, .cls-25Loading, .cls-26Loading, .cls-3Loading, .cls-8Loading, .cls-9Loading { stroke-linecap: round; } .cls-1Loading, .cls-10Loading, .cls-11Loading, .cls-12Loading, .cls-13Loading, .cls-14Loading, .cls-15Loading, .cls-16Loading, .cls-17Loading, .cls-18Loading, .cls-2Loading, .cls-20Loading, .cls-21Loading, .cls-23Loading, .cls-24Loading, .cls-25Loading, .cls-26Loading, .cls-3Loading, .cls-8Loading, .cls-9Loading { stroke-linejoin: round; } .cls-1Loading, .cls-10Loading, .cls-11Loading, .cls-12Loading, .cls-13Loading, .cls-14Loading, .cls-15Loading, .cls-16Loading, .cls-17Loading, .cls-18Loading, .cls-2Loading, .cls-20Loading, .cls-21Loading, .cls-26Loading, .cls-8Loading, .cls-9Loading { stroke-width: 3px; } .cls-13Loading, .cls-14Loading, .cls-15Loading, .cls-16Loading, .cls-17Loading, .cls-2Loading, .cls-22Loading, .cls-23Loading, .cls-24Loading, .cls-25Loading, .cls-3Loading { fill: none; } .cls-19Loading, .cls-22Loading, .cls-23Loading, .cls-24Loading, .cls-25Loading, .cls-3Loading { stroke-width: 2px; } .cls-3Loading { stroke-dasharray: 4 5; } .cls-10Loading, .cls-4Loading, .cls-6Loading, .cls-7Loading { fill: #e60000; } .cls-5Loading { fill: #4a4d4e; } .cls-11Loading, .cls-12Loading, .cls-19Loading, .cls-22Loading, .cls-6Loading, .cls-7Loading { isolation: isolate; } .cls-6Loading { font-size: 109.03px; } .cls-6Loading, .cls-7Loading { font-family: 'vodafoneuc-regular'; } .cls-7Loading { font-size: 31.6px; } .cls-8Loading { fill: #6d7172; } .cls-9Loading { fill: #b6be47; } .cls-11Loading { opacity: 0.28; } .cls-12Loading, .cls-18Loading { fill: #3c8a9f; } .cls-12Loading { opacity: 0.24; } .cls-13Loading, .cls-14Loading, .cls-15Loading, .cls-16Loading, .cls-17Loading, .cls-19Loading, .cls-22Loading { stroke: #fff; } .cls-14Loading { stroke-dasharray: 11.57 11.57; } .cls-15Loading { stroke-dasharray: 8.64 8.64; } .cls-16Loading { stroke-dasharray: 11.82 11.82; } .cls-17Loading { stroke-dasharray: 11.97 11.97; } .cls-19Loading, .cls-22Loading { stroke-miterlimit: 10; opacity: 0.25; } .cls-20Loading { fill: #e0e0e0; } .cls-21Loading { fill: #bfbfbf; } .cls-24Loading { stroke-dasharray: 3.96 4.95; } .cls-25Loading { stroke-dasharray: 3.62 4.52; } .cls-26Loading { fill: #e8aa42; } loadinganimate 0 %

Cevaplarnz aldk,
irket yapnz analiz ediyoruz,
i yapnza uygun sorular hazrlyoruz.

Vodafone

Dijitalleme testi linki kopyaland.

溮rket yetkilinizle paylap testi
踤zmesini sa簰ayabilirsiniz.

http://bit.ly/2hPAEF1

Vodafone

Hi蓫ir se蔒nek iaretlemediniz.

Ltfen se蔒neklerden size uygun
olan iaretleyin.

Vodafone

Uzun sredir cevap vermediniz.

酨terseniz sizi daha uygun bir zamannzda arayalm,
testi beraber 踤zelim.

Adnz Soyadnz
Telefon Numaranz
Vodafone

Hemen Formu Doldurun Danman Ekibimiz sizi cretsiz ziyaret etsin, iinize 驆el 踤zmleri anlatalm

Adnz Soyadnz
Telefon Numaranz
E-Posta Adresiniz
溮rket Ad
溳hir
Danman Kodu
Mteri Kodu
Formu doldurmak istemiyorum,
Sonu蔮ar g飉ter
Vodafone

Sizi ziyaret edelim, iinizi beraber btyelim.

Ziyaret edebilmemiz i蓾n aa蹥daki alanlar doldurmanz yeterli.

Adnz Soyadnz
Telefon Numaranz
E-Posta Adresiniz
溮rket Ad
溳hir
Danman Kodu
Mteri Kodu
Vodafone

kmak m istiyorsunuz?

溮mdi 踦kn istedi簨niz zaman sizi arayalm
testi beraber 踤zelim.

Adnz Soyadnz
Telefon Numaranz
Vodafone

Formu baarl bir ekilde doldurdunuz.
溮mdi 踤zm 霵erileri sayfasna
y霵lendiriliyorsunuz.

Vodafone

TEBR尟LER

Formu baarl bir ekilde doldurdunuz.
溮mdi 踤zm 霵erileri sayfasna
y霵lendiriliyorsunuz.

Vodafone

TEBR尟LER

Formu baarl bir ekilde doldurdunuz.
En ksa zamanda sizinle iletiime ge蔒ce簨z.

Vodafone

Kontrol Programlar

Kontrol programlaryla baz web sitelere ve
uygulamalara eriimi snrlandryoruz.

Profesyonel 5651 Loglama Hizmeti

愯ternet eriim kaytlarn profesyonel 5651 Loglama
hizmeti ile logluyoruz.

URL Filtreleme

URL Filtreleme ile sadece uygun web sayfalarna
eriim sa簰yoruz.