×

Arama

Kolay Dönüşüm ve daha fazlası Vodafone'da

Bünyesinde e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve benzeri ürünleri bulunduran, tüm e-Dönüşüm işlemlerinizi kayıt altında tutabileceğiniz ve bildirimlerinizi çevrimiçi şekilde yapabileceğiniz bir hizmettir.

E-Fatura: Elektronik ortamda hazırlanan ve göndericiden GİB’in belirttiği yöntemler ile alıcısına elektronik ortamda ulaştırılan faturaya E-Fatura denir. E-Fatura gönderimi ve alımının yapılabilmesi için her iki işletmenin de E-Fatura mükellefi olması gerekmektedir.

E-Arşiv Fatura: İşletmelerin, E-Fatura mükellefi olmayan müşterileri için elektronik ortamda düzenledikleri fatura tipine E-Arşiv Fatura denir. E-Arşiv Fatura mükellefi olabilmek için öncelikle e-Fatura mükellefi olmak zorunludur.

E-Defter: Kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterinin elektronik ortamda tutulması ve beratının Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesini sağlayan uygulamadır.

E-İrsaliye: İrsaliyenin elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan uygulamadır.

E-Serbest Meslek Makbuzu: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimarlık, mühendislik vb. alanlarda vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. unvanlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların verdikleri hizmet karşılığında elektronik ortamda kestikleri makbuza denir. 1 Temmuz 2019 tarihi ile Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

E-Müstahsil Makbuzu: Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden, ürün satın alımında kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenlenir. Bu makbuz, fatura yerine geçer. 1 Temmuz 2019 tarihi ile Müstahsil Makbuzunu (e-MM) E-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Dil: Türkçe

Anlık raporlama

Kontör hakkı bitimine %10 kaldığı zaman otomatik bilgilendirme

Büyük ve orta ölçekli firmalar

Vodafone Kolay Dönüşüm’den faydalanabilmek için satış yöneticiniz (BHM) & İş Ortağımız ile irtibata geçebilir ve gerekli bilgilendirmeleri alabilirsiniz.

Hemen Başvur