Vodafone Güvenli Depo

Sizin için değerli bilgileri özenle koruyoruz.


Hemen Kullanmaya Başlayın
Your Contacts

Fotoğraf, video, rehber ve SMS’lerinizi güvenle yedekleyin

Fotoğraflar ve Videolar

Çektiğiniz fotoğrafları otomatik olarak yedekleyin, güvenle saklayın.

Rehberiniz

Önemli kişiler, numaralar ve e-posta adresleri her zaman güvende

SMS'leriniz

Mesajlarınızı Güvenli Depo ile her zaman erişilebilir durumda.

Tüm bilgilerinize istediğiniz zaman istediğiniz cihazdan ulaşın

1

Mesela; yeni bir cihaz aldığınızda

2

Güvenli Depo’dan almak istediğiniz bilgileri seçin

3

Bilgiler otomatik olarak cihazınıza yüklensin, önceki telefonda kaldığınız yerden devam edin.

Bilgisayarınızdaki dosyaları da yedeklemek ve paylaşmak için web uygulamasını unutmayın!

Güvenli Depo’yu bilgisayarınızdaki dosyaları yedeklemek için de kullanabilirsiniz. Hemen güvenlidepo.vodafone.com.tr adresine gidip telefon numarası ve şifrenizle giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Hemen Kullanmaya Başlayın Vodafone Backup+
 • GÜVENLİ DEPO KULLANIM KOŞULLARI

  GENEL AÇIKLAMALAR

  İşbu Kullanım Koşulları, guvenlidepo.vodafone.com.tr ve Güvenli Depo mobil uygulaması aracılığı ile Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin web adresi ve uygulama kullanıcılarına sunacağı hizmetlere yönelik hüküm ve koşulları, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

  TANIMLAR

  Vodafone: Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi’dir.

  uvenlidepo.vodafone.com.tr ve Güvenli Depo Mobil Uygulaması ("Hizmet"): Web portalı ve mobil uygulama üzerinden sunulan, bir ücret karşılığında veya Vodafone tarafından belirlenmiş kotaya kadar ücretsiz olarak; kullanım alanına video, müzik, fotoğraf ve diğer dosyaların yüklenerek abonelik süresince saklama, paylaşma ve istenilen zamanda erişme gibi imkanlar veren hizmetlerdir.

  Kullanıcı: Kısıtlı, dondurulmuş, iptal veya numara taşıma ile başka operatöre taşınmış statüler dışındaki aktif Vodafone hat sahibi/kullanıcısı olan, işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek bir ücret karşılığında ve/veya Vodafone tarafından belirlenmiş kotaya kadar ücretsiz olarak Hizmet’i kullanan ve işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş olan abonelerdir.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1.1 Hizmet’te yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, Vodafone'a ve/veya Vodafone ile sözleşmesi olan üçüncü kişilere aittr. Söz konusu haklar, Vodafone’un izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Kullanıcı tarafından Hizmet’in kullanılması, Hizmet’e dair hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliğini Kullanıcı’ya bahşetmez. Vodafone ve Vodafone logosu ile markalaştırılmış hizmet ve ürünler bir bütün olarak, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin tescilli markası olup, Vodafone'a ait tüm haklar Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'de saklıdır.

  1.2 Kullanıcı, Hizmet içeriğindeki mevcut uygulamaları ve web portali değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü hizmeti işbu Kullanım Koşulları dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

  1.3 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları uyarınca, sistemi, içeriği, ortamı veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Vodafone’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

  2. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

  2.1 Kullanıcı’nın Hizmet’ten yararlanabilmesi için kullandığı  cihazın Hizmet ile uyumlu olması ve internet bağlantısı gerekmekte olup , uyumlu cihaza sahip aboneler Hizmet’e abone olabilmek için hesap oluşturmalıdır. Kullanıcı, kullandığı cihazın Hizmet ile uyumlu olup olmadığı bilgisini yine Hizmet üzerinden öğrenebilecektir. Uyumlu cihaza sahip Kullanıcı, Hizmet tarafından istenilen bilgilerini girerek hesap oluşturması akabinde kullanıcı profili oluşturma imkanına da sahiptir.

  2.2 Hesap oluşturarak Hizmet’e abone olan Kullanıcı’nın hesabına Vodafone tarafından ücretsiz olarak 1 GB kotalı yedekleme alanı otomatik verilecektir. Ücretsiz yedekleme alanı şart ve koşulları Vodafone tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilek olup, Kullanıcı işbu hususu kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmektedir.

  2.3 Hizmet’ten faydalanabilmek amacı ile hesap oluşturan Kullanıcı, Vodafone tarafından ücretli sunulan yedekleme alanı paketlerinden birini faturalı veya faturasız hattı aracılığıyla ödemeyi kabul edip, seçerek veya paket seçmeksizin Vodafone tarafından ücretisiz verilen 1 GB kotalı yedekleme alanını tercih etmesi akabinde işbu Kullanım Koşulları’nı kabul edip, devam düğmesine basması halinde Kullanım Koşulları ile bağlı olacaktır.

  2.4 Kullanıcı’nın Hizmet paketi doluluk oranı %80 ve %100 doluluğa ulaştığı takdirde Hizmet Kullanıcı’yı bilgilendirecektir.

  2.5 Hizmet’ten ücretsiz faydalanmakta olan Kullanıcılar, 1GB kotalı hediye yedekleme alanını süresiz kullanabilirler.

  2.6 Hizmet’ten ücretli paket satın alarak faydalanmakta olan Kullanıcılar, seçilen paket ile Hizmet’e 30 gün süre ile abone olacaktır. Vodafone tarafından Hizmet aboneliğinin yenilenmesine ilişkin yapılan bildirim akabinde Hizmet üyeliğini yenilemeyeceğini Vodafone’a bildiren Kullanıcının, ücretli Hizmet aboneliğinin sonlandığı günü  takiben 30 takvim günü içerisinde, hesabındaki tüm içerik geriye döndürülemeyecek şekilde Vodafone tarafından silinecek ve yüklenen içerikler imha edecektir. Kullanıcı, söz konusu 30 günlük süre içinde ise hesabına erişebilecek; yeni içerek yüklemeyecek ancak mevcut içeriklerine ilişkin işlem yapabilecektir.

  2.7 Kullanıcı’nın Vodafone hattı kısıtlandığında ise, Kullanıcı 15 günlük süre içinde hesabına erişebilecek; yeni içerek yüklemeyecek ancak mevcut içeriklerine ilişkin işlem yapabilecektir. Kısıtlanma akabinde aboneliğin çeşitli nedenlerle sonlanması halinde ise işbu Kullanım Koşulları’nın 2.6’ıncı maddesi sonuçları geçerli olacak ve Hizmet aboneliğinin sonlandığı günü takiben 30 takvim günü içerisinde, Kullanıcı’nın hesabındaki tüm içerik geriye döndürülemeyecek şekilde Vodafone tarafından silinecek ve yüklenen içerikler imha edecektir. Kullanıcı, söz konusu 30 günlük süre içinde ise hesabına erişebilecek; yeni içerek yüklemeyecek ancak mevcut içeriklerine ilişkin işlem yapabilecektir.

  2.8 Yükleme, sosyal ağlar ve e-posta ile paylaşım, izleme/dinleme ve indirme işlemleri sırasında oluşan trafik, Kullanıcı’nın mobil internet paketi varsa paketinden, yok ise Kullanıcı’nın mevcut tarifesinden ücretlendirilir. Kullanıcı, Hizmet’in Ayarlar menüsünden Otomatik Yükleme seçeneğini "Wi-Fi/mobil internet", "Wi-Fi "veya "Kapalı " tercih ederek, tercihleri her zaman güncelleyebilecektir.

  2.9 Hizmet, ticari amaçlar dışında kalan şahsi kullanım içindir. Kullanıcı’ya indirme, yükleme, cihaz kayıtlarını yedekleme ve güncelleme ve kullanma hakkı verilmektedir. Hizmetin tüm mülkiyet hakları münhasıran Vodafone ve/veya mülkiyet hakkı sahibi üçüncü şahıslara ait olup, Kullanıcı’ya işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmet hakkı dışında başka hiç bir hak verilmemektedir. Kullanıcı, Hizmet’i kullanarak dolaylı veya doğrutan gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

  2.10 Kullanıcı tarafından Hizmet’e yüklenen içeriğin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Vodafone, Kullanıcı tarafından yüklenen hiçbir içeriği görüntülemediği gibi, içeriklere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun muhatabı da değildir. Belirtilen sebeple, Kullanıcı, Hizmet’i hukuka aykırı, Hizmet’in amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yönde bir fiile katılmayacağını veya aynı amaçlar için üçüncü kişilere kullanım izni vermeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya ihlal halinde Vodafone’a ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği haliyle işbu Kullanım Koşulları’nı ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu Kullanım Koşulları ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  2.11 Kullanıcı tarafından Hizmet vasıtası ile suç işlenmesi, Vodafone hakkında hukuki ve cezai işlem gerektirecek herhangi bir fiilde bulunulması halinde tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, aykırı kullanımdan kaynaklanan Vodafone’un her türlü zararından ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden Kullanıcı sorumlu olacaktır.

  2.12 Hizmet’e ve/veya arayüze erişim ve/veya kullanım için Kullanıcı tarafından belirlenecek tüm şifrelerin gizliliği ve güvenliği Kullanıcı’nın kendi sorumluluğunda olup, Kullanıcı tarafından sözkonusu şifrelerin 3. kişilerle paylaşılması, şifrelerin gizliliğinin korunmaması veya 3. Kişilere kullandırılması halinde ortaya çıkabilecek tüm zararlar Kullanıcı sorumluluğunda olacaktır.

  2.13 Hizmet kapsamında temin edilen içeriğin izlenmesi için yazılımlara veya programlara gerekli olup olmadığını belirlemek ve gerekli olduğu takdirde söz konusu yazılım ve programlara ilişkin lisansları ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarını veya diğer lisansları almak Kullanıcı sorumluluğundadır.

  2.14 Yazılım güncellemeleri, otomatik güncelleme, geliştirme ve onarımlar Vodafone tarafından yapılmakta olup, Vodafone, tüm abonelerine daha iyi imkanlar sunmak üzere mevcut uygulama ve kullanım özelliklerinde değişiklik yapma hakkı saklı tutmaktadır. Vodafone, sunduğu her türlü içerik üzerinde tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme hakkına sahiptir. Kullanıcı, yapılacak güncellemeleri işbu Kullanım Koşulları kapsamında olduğu bilmekte ve kabul etmektedir.

  2.15 Vodafone’un çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Vodafone’un kontrolünde olmayan haller işbu Kullanım Koşulları konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Vodafone için mücbir sebep sayılır. İşletme arızaları veya bakım-onarım çalışmaları sonucu oluşacak geçici hizmet kesintilerinden veya Hizmet altyapısından kaynaklanan problemler veya Kullanıcı kaynaklı arıza ve yazılım eksikliklerinden, internette meydana gelebilecek yavaşlamalardan kaynaklanan Hizmet’in kesintiye uğradığı durumlardan da Vodafone’un sorumlu olmayacaktır.

  2.16 Hizmet’te verilen bilgiler, Hizmet içeriğinde belirtildiği hali ile sağlanmaktadır. Vodafone, Kullanıcı’ya üçüncü kişiler hakkında olanlar dahil, mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen veya açıkça hiçbir garanti vermemektedir.

  2.17 şbu Kullanım Koşulları uyarınca hak ve yükümlülükler, Kullanıcı’nın Hizmet’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi veya kullandığı ücretli paketi periyodik olarak yenilememesi veya Vodafone aboneliğini sona erdirmesi veya Vodafone tarafından Hizmet’in sona erdirilmesi halinde sona erer.

  3. SON HÜKÜMLER

  3.1 Hizmet’in ifası ve/veya Kullanım Koşullarına ilişkin ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkilidir.

  3.2 İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı tarafından onaylanması halinde kabul edilmiş sayılacak ve yürülüğe girecektir.

 • Vodafone Güvenli Depo Sıkça Sorulan Sorular

  1) Güvenli Depo Nedir?

  Güvenli depo fotoğraf, video, müzik ve dosyalarınızı saklayabileceğiniz, internete erişebildiğiniz istediğiniz yerden ulaşabileceğiniz ve kolayca paylaşım yapabileceğiniz depolama servisidir.

  2) Güvenli Depo’yu kimler kullanabilir?

  Bireysel ve kurumsal Vodafone aboneleri Güvenli Depo Servisi’nden faydalanabilir. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, Güvenli Depo’ya mobil uygulama üzerinden, akıllı cihaz sahibi olmayanlar ise web sitesi üzerinden erişebilirler.

  3) Güvenli Depo’ya nereden ulaşabilirim?

  Uygulamayı cihazınızın markasına göre, Google Play veya App Store üzerinden indirip, Self Servis şifresiyle uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Web sitesi üzerinden ise; https://guvenlidepo.vodafone.com.tr adresinden erişilebilir.

  4) Güvenli Depo’yu nasıl kullanmaya başlarım?

  Uygulamayı cihazınızın markasına göre, Google Play veya App Store üzerinden indirin. Self Servis şifresiyle uygulamaya giriş yapın.

  • Vodafone numarası

  • Self servis şifresi almak için "S" yazıp 7000’e kısa mesaj gönderilir.

  5) Güvenli Depo’ya nasıl giriş yaparım?

  Uygulamayı açtıktan sonra, 4.5G mobil internet üzerinden bağlıysanız otomatik olarak giriş yapabilirsiniz. Wi-Fi ile bağlıyken telefon numarası ve Şifre ile giriş yapabilirsiniz.

  6) Güvenli Depo’ya nasıl yükleme yaparım?

  Fotoğraf, video, müzik ve dosyaları, web sayfasındaki "yükle" tıklanarak veya sağ üst alandaki "Yükle" ikonu tıklanarak veya güvenli depo uygulamasında ise "+ Dosya yükle" ikonuna basılarak yükleme yapılır. Uygulamayı telefona kurulduktan sonra, "Fotoğraf yedeklemeyi etkinleştir" konuma getirildiğinde telefonla çekilmiş fotoğraflar; Android ve Iphone cihazlarda otomatik olarak yüklenir. Rehber yedekleme ayarını etkinleştirdikten sonra tüm rehberinizi yedeklemiş olursunuz.

  7) Vodafone Güvenli Depo hizmeti için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?

  Depolama Alanı /Tarife Red 6/10 Red 15/VIP Diğer Tarifelere
  100GB Depolama alanı Ücretsiz Ücretsiz 4,9TL
  250GB Depolama alanı 4,9TL Ücretsiz 9,9TL
  1TB Depolama alanı 9,9TL Ücretsiz 14,9TL

  12 ay sözünüze*