Kurumsal Fatura Danışmanı ile fatura detaylarını öğrenmek işte bu kadar kolay!

Kurumsal Fatura Danışmanı ile fatura detaylarını öğrenmek işte bu kadar kolay!

Aşağıda fatura üzerinde öğrenmek istediğiniz fatura kalemine tıklayın ve açıklamasını görüntüleyin.

Kurumsal Fatura Danışmanı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Vodafone Plaza,
Büyükdere Cad. No:251 Maslak İstanbul
Vodafone Müşteri Hizmetleri
Vodafone içi: 542 Diğer: 4440542
Faks: (0212) 367 50 00
www.vodafone.com.tr
Ticaret Sicil No: 564625-512207
Büyük Mükellefler V.D 925 035 3261

ÖDENECEK TUTAR: Dönem faturanıza ait toplam ödenmesi gereken tutarı göstermektedir. XX TL

SON ÖDEME TARİHİ:GG/AA/YYYY

FATURA

 • Fatura ID:
 • Fatura Tarihi:
 • İrsaliye Tarihi / No:
 • Fatura Dönemi:
 • Fatura Referansı:
Vodafone Plaza,
Büyükdere Cad. No: 251 Maslak İstanbul

VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

 • Fatura Hesap Numarası: 543 012 01 51 "Tek Fatura Numarası" diğer ismiyle "Fatura Hesabı", yetkiniz dahilindeki bir ya da birden fazla GSM numarasının gruplandığı bir hesap numarasıdır. Tüm Fatura İşlemlerinizi hat bazında değil, Fatura Hesabı bazında sorgulayabilirsiniz. Her Fatura Hesabı için bir fatura üretilir. Fatura Hesabı sayesinde aynı hesap altındaki tüm hatlarınızı tek ekranda görüntüleyebilir ya da hatlarınızı farklı Fatura Hesapları altında gruplayarak her bir hesap için ayrı bir fatura alabilirsiniz.
 • AYLIK SABİT ÜCRETLER Bu başlık altında aylık sabit abonelik ücretleriniz vergiler hariç olarak yer almaktadır. XX TL
  • Aylık Hat Ücreti Sabit bir aylık abonelik ücretine ek olarak dakika başına ücretlendirmesi olan tarifelerimizin aylık sabit abonelik ücretini yansıtır. Örnek: Ortak Havuz tarifesinin aylık sabit ücretini yansıtır.XX
  • Blackberry-BESBIS Aylık Ücreti Blackberry cihazınızın internet servisi ücretlerini içerir.XX
  • Servisler Sabit ücretli servis aboneliklerini yansıtır. Faturanızın sadeliğini ve kolay anlaşılırlığını sağlayabilmek adına, çok yaygın kullanımı olmayan bazı ücret kalemleri ayrı ayrı listelenmek yerine, "Servisler" adı altında birleştirilmiştir.XX
 • HABERLEŞME ÜCRETLERİ Bu başlık altında arama, SMS ve internet kullanımlarınız gibi iletişim ücretleriniz vergiler hariç olarak yer almaktadır. XX TL
  • Aylık Mobil Ses ve SMS Tarifenizin aylık ücretini yansıtır. XX
  • Ek Paketler Tarifenize ek olarak kullandığınız arama, SMS ve Data ek paketlerinin ücretini yansıtır. XX
  • Yurt içi Konuşma

   Tarifenizin ve ek paketlerinizin size sunduğu dakikalar dışında kalan, veya bu dakikaların aşımında yaptığınız yurt içi şebeke içi aramaların ücretini yansıtır.


   Eğer bu kalemi sıklıkla faturanızda görüyorsanız, sahip olduğunuz aylık dakikalarınız size yeterli gelmiyor olabilir. Size daha fazla dakika sunacak bir tarifeye geçmeniz, veya bir ek konuşma paketi almanız sizin için faydalı olabilir.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Yurt içi İnternet

   Tarifenize, veya sahip olduğunuz ek paket ve servislerinize dahil olmayan yurt içi internet kullanımınızın ücretini yansıtır.


   Eğer bu kalemi sıklıkla faturanızda görüyorsanız, size daha fazla internet kullanım hakkı sunacak bir tarifeye geçmeniz, veya bir internet ek paketi almanız sizin için faydalı olabilir.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Yurt İçi SMS/MMS

   Tarifenize veya ek paketlerinize dahil olmayan yurt içi şebeke içi SMS/MMS kullanımlarınızın ücretini yansıtır.


   Eğer bu kalemi sıklıkla faturanızda görüyorsanız, size daha fazla SMS kullanım hakkı sunacak bir tarifeye geçmeniz, veya bir SMS ek paketi almanız sizin için faydalı olabilir.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Yurt Dışını Arama

   Tarifenizin ve yurt dışı konuşma paketlerinizin size sunduğu dakikaların dışında, veya bu dakikaların aşımında yurt dışı yönüne yaptığınız aramaların ücretini yansıtır.


   Bu ücret kaleminin faturanızda yer alması; tarife ve konuşma paketlerinizde yurt dışı yönünde geçerli dakikalarınızın olmadığını, veya bu dakikaların tamamını kullanıp sonrasında yurt dışını arama ücretleri üzerinden konuşmaya devam ettiğinizi gösterir. Eğer bu kalemi sıklıkla faturanızda görüyorsanız, size daha fazla yurt dışı yönünde konuşma hakkı sunacak bir tarifeye geçmeniz, veya bir yurt dışına arama ek paketi almanız sizin için faydalı olacaktır.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Yurt Dışında Konuşma

   Yurt dışındayken; yurt dışında kullanım paketleri dışında veya bu paketlerin aşımında yaptığınız arama ve karşıladığınız aramaların ücretini yansıtır.


   Bu ücret kaleminin faturanızda yer alması; yurt dışında kullanım paketinizin olmadığını veya yurt dışında kullanım paketi dahilindeki hakkınızın tamamını kullanıp sonrasında yurt dışında arama ücretleri üzerinden konuşmaya devam ettiğinizi gösterir.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Yurt Dışında İnternet

   Yurt dışındayken; yurt dışında kullanım paketleri dışında veya bu paketlerin aşımında yaptığınız internet kullanımlarınızın ücretini yansıtır.


   Bu ücret kaleminin faturanızda yer alması; yurt dışında kullanım paketinizin olmadığını veya yurt dışında kullanım paketi dahilindeki hakkınızın tamamını kullanıp sonrasında yurt dışında internet kullanımına devam ettiğinizi gösterir.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Yurt Dışı SMS/MMS "Bu kalem, aşağıdaki iki ücreti beraber olarak içermektedir:
   1) Tarifenizin ve ek paketlerinizin size sunduğu yurt dışı SMS hakkı dışında, veya bu SMS hakkınızın aşımında yaptığınız yurt dışı SMS kullanımlarınızın ücreti
   2) Yurt dışındayken; yurt dışında kullanım paketleri dışında, veya bu paketlerin aşımında yaptığınız SMS kullanımlarınızın ücreti"
   XX
 • DİĞER HİZMETLER Aylık iletişim ücretleriniz ve sabit ücretli abonelikleriniz haricindeki diğer ücretler vergiler hariç olarak bu başlık altında toplanmaktadır. XX TL
  • Taahhüt iptali Cihaz taahhütünüzü iptal etmeniz durumunda, cihazınızın liste fiyatı üzerinden taahhütünüz aracılığıyla aldığınız indirimin iptalini yansıtır. XX
  • Yansıtılan İçerik Ücretleri Kullandığınız içerik servislerinin toplam ücretini yansıtır. XX
  • Rehberlik Hizmeti 118 rehberlik servisi ücretlerini yansıtır. Bu serviste ücretlendirmeler arama veya SMS başına yapılmaktadır. XX
  • İndirimlerin İptali Taahhüt iptali durumunda, taahhütün o güne kadar size sağladığı indirimlerin toplamı, ve taahhütünüzün kalan süresi boyunca ödemeye taahhüt verdiğiniz kalan aylık tutarların toplamı hesaplanarak, bu ikisi arasında küçük olan değer hangisiyse faturanıza "Taahhüt İptal Bedeli" olarak yansıtılır. XX
  • Ayrıntılı Fatura Ücreti Fatura ile beraber talep edilen GSM bazında ayrıntılı kullanım raporu (görüşme yönü, kullanım miktarı, zaman bilgisi) için alınan ücreti yansıtır. XX
  • Hat Açma/Kapama Ücreti Fatura ödemesi belirli bir süre boyunca yapılmayan ya da isteğe bağlı dondurmalarda, kapalı durumda olan hatların tekrar açılması için alınan ücreti yansıtmaktadır. XX
  • Hat Kısıt Kaldırma Ücreti XX
  • Diğer Hizmetler Faturanızın sadeliğini ve kolay anlaşılırlığını sağlayabilmek adına, çok yaygın kullanımı olmayan bazı ücret kalemleri ayrı ayrı listelenmek yerine, "Diğer Hizmetler" adı altında birleştirilmiştir. XX
  • Mobil İmza Hizmet Bedeli Mobil İmza hizmeti karşılığında alınan ücreti yansıtır. XX
  • Mobil İmza Hizmet Bedeli İadesiXX
 • ÜCRETLER TOPLAMI

  Ay içerisinde yapmış olduğunuz tüm kullanımlarınız ve aldığınız diğer hizmetlerin indirimler ve vergiler hariç toplam ücretini yansıtır.


  Faturanızın sol tarafında gösterilen Aylık Sabit Ücretler, Haberleşme Ücretleri ve Diğer Hizmetler'in toplamıdır.

  Detaylı Bilgi
  XX TL
 • GECİKME BEDELİ Son ödeme tarihinden sonra ödenen faturalardan geç ödeme bedeli alınır. Bu bedel, vadesinde ödenmeyen tutar üzerinden, ödemenin gerçekleştiği tarihe kadar aylık %4 oranıyla hesaplanır, ve takip eden faturayla tahsil edilir. XX TL
 • İNDİRİMLER TOPLAMI (-) Vodafone’un yapmış olduğu kampanya ve promosyonlar kapsamında sunmuş olduğu avantajları içermektedir. XX TL
 • KDV UYGULANACAK TOPLAM TUTAR Ay içerisinde yapmış olduğunuz tüm kullanımların ve aldığınız diğer hizmetler için KDV hesaplanacak toplam tutarı yansıtır. XX TL
 • DEVLETE İLETİLECEK ÜCRET TOPLAMI Bu başlık altında, Maliye Bakanlığı ile Telekomünikasyon Kurumu adına, Vodafone tarafından tahsil edilerek ilgili kurumlara aktarılan ücretler yer almaktadır. XX TL
  • KDV Vodafone'dan aldığınız servis ve hizmetlerin bedeli üzerinden hesaplanan ve devlete ödenen Katma Değer Vergisidir. XX
  • Özel İletişim Vergisi %7,5 Vodafone'dan aldığınız servis ve hizmetlerin bedeli üzerinden hesaplanan ve devlete ödenen Özel İletişim Vergisidir. XX
  • Telsiz Ruhsatname Ücretleri

   Yeni satın alınan hatlar için devletin aldığı ruhsat ücretidir.


   Mobil iletişim servisi aboneliklerinde, yeni hat satın alımı, iptal edilen bir hattın tekrar kullanıma açılması, veya mevcut bir hattın farklı bir kişinin adına devredilmesi durumlarında, devletin aldığı ruhsat ücretidir. Bu ücretin toplam tutarı, içinde bulunduğunuz yılın sonuna kadar kalan ay sayısı adedinde taksitlendirilerek, yılın sonuna kadar her ay faturanıza yansıtılır. Ancak, Vodafone, size ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla devlete iletilen bu ücretin toplam tutarını 12 eşit taksit halinde sizden almaktadır. Bu uygulamanın faturanıza yansıması şu şekilde gerçekleşir: İçinde bulunduğunuz yılın sonuna kadar aldığınız tüm faturalarda devletin size yılın sonuna kadar taksitlendirdiği tutarı "Telsiz Ruhsatname Ücretleri" kalemi altında görmeye devam edersiniz. Ancak, bu tutar faturanızın sol alt tarafındaki "VERGİ TAKSİTLENDİRME İNDİRİMİ" kalemi altında size geri iade edilir, ve buna karşılık devletin sizden alacağı toplam ruhsat ücretinin 12'de 1'i aboneliğinizin ilk 12 ayı boyunca "YENİ TESİS TELSİZ RUHSAT VE ÖİV TAKSİDİ" kalemi altında faturanıza yansıtılır. Dolayısıyla, bu taksit kalemini aboneliğinizin ilk 12 ayı boyunca faturanızda görürsünüz.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Telsiz Kullanma Ücretleri

   Devletin tüm mobil iletişim servisi kullanıcılarından, aboneliğinin devam ettiği süre boyunca her ay aldığı sabit bir kullanım ücretidir. Bu ücret kalemi her ay faturanızda yer alır.


   Hattınızı ön ödemeliden faturalıya geçirmeniz halinde, içinde bulunduğunuz yılın sonuna kadar faturanıza telsiz kullanma ücreti yansıtılmaz. Ancak, bir sonraki yılın Ocak ayından itibaren bu ücret aylık olarak faturalarınıza yansıtılmaya başlar. Hattınızı faturalıdan ön ödemeliye geçirmeniz halinde, içinde bulunduğunuz yılın sonuna kadar sizden aylık olarak alınması gereken telsiz kullanma ücretlerin tamamı tek bir seferde size gönderilen son faturaya yansıtılır.

   Detaylı Bilgi
   XX
  • Özel İletişim Vergisi Tesis

   Yeni satın alınan hatlar için devletin bir sefere mahsus olarak ve ilk faturada tahsis edilmek üzere aldığı Özel İletişim Vergisidir.


   Yeni hat satın alımı, iptal edilen bir hattın tekrar kullanıma açılması, veya mevcut bir hattın farklı bir kişinin adına devredilmesi durumlarında, devlet bir sefere mahsus olarak ve ilk faturada tahsis edilmek üzere kullanıcıdan "Yeni Tesis ÖİV" ücreti alır. Bu ücreti abonelik süreniz boyunca sadece bir defa ilk faturanızda görürsünüz.
   NOT-1: Numara taşıma ile hattını Vodafone'a taşımış kişilerden bu ücret alınmamaktadır.
   NOT-2: Yeni Tesis ÖİV tutarının güncel değerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun resmi websitesinden bulabilirsiniz. (http://www.tk.gov.tr)
   Bu ücretin tamamının hat sahibinin ilk faturasına tek seferde yansıtılıyor olmasına rağmen, Vodafone, size ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla bu ücreti 12 eşit taksit halinde sizden almaktadır. Bu uygulamanın faturanıza yansıması şu şekilde gerçekleşir: İlk faturanızda "Yeni Tesis ÖİV" kalemi altında size yansıtılan tutar, yine ilk faturanızın sol alt tarafındaki "VERGİ TAKSİTLENDİRME İNDİRİMİ" kalemi altında size geri iade edilir, ve buna karşılık bu tutarın 12'de 1'i aboneliğinizin ilk 12 ayı boyunca "YENİ TESİS TELSİZ RUHSAT VE ÖİV TAKSİDİ" kalemi altında sizden alınır. Dolayısıyla, bu taksit kalemini aboneliğinizin ilk 12 ayı boyunca faturanızda görürsünüz.

   Detaylı Bilgi
   XX
 • FATURA TUTARI: Faturanızın sol tarafındaki aylık kullanım ücretlerinizin ve sağ tarafındaki devlete iletilecek ücretlerin toplamını yansıtan ara toplam tutarıdır.

  Bu tutarın üzerine, faturanızın sol alt tarafındaki vergi sonrası düzenleme kalemleri eklenerek ödemeniz gereken toplam "Ödenecek Tutar" hesaplanır.
  XX TL

Ödenecek Tutar Yalnız XX/TL XX/KR Faturanızın sol tarafındaki aylık kullanım ücretlerinizin ve sağ tarafındaki devlete iletilecek ücretlerin toplamını yansıtan ara toplam tutarıdır.

Bu tutarın üzerine, faturanızın sol alt tarafındaki vergi sonrası düzenleme kalemleri eklenerek ödemeniz gereken toplam "Ödenecek Tutar" hesaplanır.

İş bu fatura 6 adet GSM Numarası ile alınan GSM hizmet bedelini içermektedir. Bu faturaya ait Fatura Hesabına bağlı kaç adet GSM numarası bulunduğu gösterilir. Fatura Hesabına bağlı GSM numaraları faturanın arkasında yer almaktadır.

BİR SONRAKİ FATURA TARİHİ

 • ÖDEME BİLGİLERİ Bu başlık altında "Ara Toplam" tutarının üzerine eklenen vergi sonrası düzenleme kalemleri yer almaktadır.
 • FATURA TUTARI Faturanızın sol tarafındaki aylık kullanım ücretlerinizin ve sağ tarafındaki devlete iletilecek ücretlerin toplamını yansıtan ara toplam tutarıdır.

  Bu tutarın üzerine, faturanızın sol alt tarafındaki vergi sonrası düzenleme kalemleri eklenerek ödemeniz gereken toplam "Ödenecek Tutar" hesaplanır.
  XX TL
 • TAKSİTLENDİRİLEN VERGİ TUTARI

  Devlete ödenen "Yeni Tesis ÖİV" ve "Telsiz Ruhsatname" ücretlerinin taksitlendirilmesi amacıyla indirilen tutarı göstermektedir.


  Vodafone, devlete iletilen bu ücretleri ödemenizi kolaylaştırmak amacıyla 12 eşit taksit halinde sizden almaktadır. Dolayısıyla bu ücret kalemini aboneliğinizin ilk 12 ayı boyunca faturanızda görürsünüz. Vergi taksitlendirme uygulamasıyla ilgili daha detaylı bilgiyi "Yeni Tesis ÖİV" ve "Telsiz Ruhsatname Ücreti" kalemlerinin açıklamaları arasında bulabilirsiniz.

  Detaylı Bilgi
  XX TL
 • YENİ TESİS TK RUHSAT VE ÖİV TAKSİDİ

  Aboneliğinizin ilk başlangıcında devletin sizden aldığı "Yeni Tesis ÖİV" ve "Telsiz Ruhsatname" ücretlerinin taksitlendirilmiş tutarıdır.


  Devlete sizden aldığı bu ücretleri ödemenizi kolaylaştırmak amacıyla, Vodafone, ücretlerin toplamını sizden 12 eşit taksite bölerek alır. Dolayısıyla, aboneliğinizin başlangıcındaki ilk 12 ay boyunca bu taksit kalemini faturanızda görürsünüz. Taksitlendirme uygulamasıyla ilgili daha detaylı bilgiyi "Yeni Tesis ÖİV" ve "Telsiz Ruhsatname Ücreti" kalemlerinin açıklamaları arasında bulabilirsiniz.

  Detaylı Bilgi
  XX TL
 • TAHSİLATINA ARACILIK EDİLEN HİZMETLER Bu kalem, aşağıdaki iki ücreti beraber olarak içermektedir:
  1) Taahhüt ile satın almış olduğunuz cihazınızın aylık taksit bedelini, ve cihaz taahhütünüzü iptal etmeniz durumunda faturanıza tek seferde yansıtılan kalan taksit bedelleri
  2) Ay içerisinde yapmış olduğunuz mobil ödeme bedelleri
  XX TL
 • ARA ÖDEME AVANS Fatura dönemi içerisinde aldığınız hizmetlerin bedelinin Vodafone tarafından belirlenen bir limiti aşması durumunda yaptığınız ara ödemenin bir sonraki faturadan düşülen tutarı ve Vodafone tarafından yapılan diğer ücret iadelerini içermektedir. XX TL
 • ÖNCEKİ AYDAN DEVİR Fatura ödemenizi kolaylaştırmak için önceki dönem tutarının 10 Kr’un altındaki farkın yuvarlatılması nedeniyle devreden borç bakiyesidir. XX TL
 • ÖDENECEK TUTAR Dönem faturanıza ait toplam ödenmesi gereken tutarı göstermektedir. XX TL

BİR SONRAKİ SON ÖDEME TARİHİ

 • ÖDENMEMİŞ FATURA BİLGİLERİ
 • (Ödeme Yaptıysanız lütfen dikkate almayın.)

Zamanında yaptığınız ödemeler için teşekkür ederiz.
Lütfen faturanın arkasındaki açıklamalar ve Bankalar kısmını okuyunuz.

main_icn_24_7_support360-view4gmain_icn_Accessoriesmain_icn_Add_or_Plusmain_icn_Appsapps-hiapps-midarrow-leftarrow-rightmarket_icn_Batterybill-or-report-midblockblog-hi-darkbroadband-device-hi-darkbroadband-midbroadband-devicebundles-hi-dark businesscalendarmarket_icn_Minutescalls-contacts-midmain_icn_Cameramain_icn_Chatcherries-pointsmain_icn_Chevron_downmain_icn_Chevron_leftmain_icn_Chevron_rightmain_icn_Chevron_upclock-hi-darkmain_icn_Clock_or_Timedmain_icn_Closecommunity-or-foundation-midmain_icn_Community_or_Foundationconnectivityconverged-propositioncustomer-caredashboard-hi-dark dashboard-hidashboard-midmain_icn_Dashboarddata-midmarket_icn_Data_Sharingmarket_icn_Dealsmain_icn_Deletedeliverymain_icn_Dislikedocument-midmain_icn_Downloadmain_icn_Editentertainment-hi-darkerror-circleerror-simplemain_icn_Social_Facebookmain_icn_Filtermain_icn_Filtersocial-google-plushelp-hi_1helphome-02-hiinfo-circleinfographic-hi-darkinsurance-hicountry-or-international-hi-dark landline-or-call-midmain_icn_Landline_or_Callmain_icn_Likemarket_icn_LinkedInlocation-himain_icn_Locationmail-new-hi-darkmail-read-hi-darkmail-newmarket_icn_Screen_sizemembersmain_icn_Menumarket_icn_SMSmobile-broadbandmobile-hi-dark mobile-midmain_icn_Mobilemultiscreen-hitouchscreen-himy-vodafone-midBenim Vodafone'umnetwork-hi-dark network-signal-hinetwork-signal-midmain_icn_Network_signaloffer-badge-percentmarket_icn_Offer_badgemain_icn_Pausepayg-hi-darkpayg-hipayg-midmain_icn_PAYGsocial-paypalmain_icn_Photospie-chartplay-hi-darkmain_icn_Play_circlemain_icn_Play_arrowmain_icn_Add_or_Plusprintmain_icn_Privacyrank-virtuoso0_rating5_ratingmain_icn_Ratingsrecommendationrecord-hi-dark refreshmain_icn_Bill_or_Reportmain_icn_Reportsreturn-productroaming-hi-darkroaming-midmain_icn_Roamingsearch-hi-darkmain_icn_Searchsecurity-hi-darksecurity-hisecurity-midmain_icn_Securitysettings-hi-darksettings-hishareshopping-trolleyshoppingsim-midmain_icn_SIMmarket_icn_SIM_Swapmain_icn_Chatsocial-facebooksocial-google-plussocial-linkedinsocial-twittersocial-youtubemain_icn_Studenttail [Converted]text-midmain_icn_Textthumbs-hi-darktickmain_icn_Tick_simpletop-up-hi-darktop-up-hitop-up-midmain_icn_Top_uptv-hi-darkmain_icn_TVmain_icn_Social_Twitterupgrade-midusersvideomain_icn_ViewedVF_Logo market_icn_Vodafone_storevoice-of-vodafone-alerts-midvoice-of-vodafone-alertswarning-hi-darkwarning-hi-darkwarningweightwhite-paper-midcountry-or-international-midmarket_icn_Multinationalsocial-youtube
main_icn_24_7_support360-view4gmain_icn_Accessoriesmain_icn_Add_or_Plusmain_icn_Appsapps-hiapps-midarrow-leftarrow-rightmarket_icn_Batterybill-or-report-midblockblog-hi-darkbroadband-device-hi-darkbroadband-midbroadband-devicebundles-hi-dark businesscalendarmarket_icn_Minutescalls-contacts-midmain_icn_Cameramain_icn_Chatcherries-pointsmain_icn_Chevron_downmain_icn_Chevron_leftmain_icn_Chevron_rightmain_icn_Chevron_upclock-hi-darkmain_icn_Clock_or_Timedmain_icn_Closecommunity-or-foundation-midmain_icn_Community_or_Foundationconnectivityconverged-propositioncustomer-caredashboard-hi-dark dashboard-hidashboard-midmain_icn_Dashboarddata-midmarket_icn_Data_Sharingmarket_icn_Dealsmain_icn_Deletedeliverymain_icn_Dislikedocument-midmain_icn_Downloadmain_icn_Editentertainment-hi-darkerror-circleerror-simplemain_icn_Social_Facebookmain_icn_Filtermain_icn_Filtersocial-google-plushelp-hi_1helphome-02-hiinfo-circleinfographic-hi-darkinsurance-hicountry-or-international-hi-dark landline-or-call-midmain_icn_Landline_or_Callmain_icn_Likemarket_icn_LinkedInlocation-himain_icn_Locationmail-new-hi-darkmail-read-hi-darkmail-newmarket_icn_Screen_sizemembersmain_icn_Menumarket_icn_SMSmobile-broadbandmobile-hi-dark mobile-midmain_icn_Mobilemultiscreen-hitouchscreen-himy-vodafone-midmain_icn_My_Vodafonenetwork-hi-dark network-signal-hinetwork-signal-midmain_icn_Network_signaloffer-badge-percentmarket_icn_Offer_badgemain_icn_Pausepayg-hi-darkpayg-hipayg-midmain_icn_PAYGsocial-paypalmain_icn_Photospie-chartplay-hi-darkmain_icn_Play_circlemain_icn_Play_arrowmain_icn_Add_or_Plusprintmain_icn_Privacyrank-virtuoso0_rating5_ratingmain_icn_Ratingsrecommendationrecord-hi-dark refreshmain_icn_Bill_or_Reportmain_icn_Reportsreturn-productroaming-hi-darkroaming-midmain_icn_Roamingsearch-hi-darkmain_icn_Searchsecurity-hi-darksecurity-hisecurity-midmain_icn_Securitysettings-hi-darksettings-hishareshopping-trolleyshoppingsim-midmain_icn_SIMmarket_icn_SIM_Swapmain_icn_Chatsocial-facebooksocial-google-plussocial-linkedinsocial-twittersocial-youtubemain_icn_Studenttail [Converted]text-midmain_icn_Textthumbs-hi-darktickmain_icn_Tick_simpletop-up-hi-darktop-up-hitop-up-midmain_icn_Top_uptv-hi-darkmain_icn_TVmain_icn_Social_Twitterupgrade-midusersvideomain_icn_ViewedVF_Logo market_icn_Vodafone_storevoice-of-vodafone-alerts-midvoice-of-vodafone-alertswarning-hi-darkwarning-hi-darkwarningweightwhite-paper-midcountry-or-international-midmarket_icn_Multinationalsocial-youtube