Vodafone Esnafa 1TL’ye Sınırsız Konuşma Kampanyası

Yükleniyor

Esnafımız +1 TL’ye sınırsız konuşuyor!
Kampanya sona ermiştir
Ne Konuşursan 1TL!

Esnafımız +1TL’ye 21 milyon Vodafone’lu ile Sınırsız Konuşuyor !

Yeni abonelik ya da numara taşıma ile gelen esnafımız dilediği İnternetli ya da Konuşan Esnaf tarifesinde 12 ay kalma sözü vererek hem %25 tarife indirimi kazanıyor hem de aylık sadece +1 TL ödeyerek tüm Vodafone’lular ile sınırsız konuşuyor!

Esaslar
 • Internetli/Konuşan Esnaf Tarifelerine yeni hat açtıran veya MNP ile gelen aboneler, 12 ay taahhüt ve tarife ücretine ek olarak olarak +1 TL vermeleri halinde 12 ay boyunca tarife ücreti üzerinden %25 indirim ve Vodafone yönüne sınırsız konuşma faydasından yararlanacaklardır.
 • Tarife ücretleri Kampanya ile birlikte aşağıdaki gibi olacaktır:
  - Internetli Esnaf Small Tarifesi: 30 TL - Konusan Esnaf Small Tarifesi: 30 TL
  - Internetli Esnaf Medium Tarifesi: 45 TL - Konusan Esnaf Medium Tarifesi: 45 TL
  - Internetli Esnaf Large Tarifesi: 60 TL - Konusan Esnaf Large Tarifesi: 60 TL
 • Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kampanyadan çıktıklarında, kampanyanın geçerli olduğu tarifelerden başka tarifelere geçtiklerinde, hatlarını iptal ettirdiklerinde, devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka operatörlere taşıdıklarında kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır.
 • Kampanya faydaları öncelikli kullanılır. Aboneler önce kampanyadan kaynaklanan dakikalarını sonrasında ise tarifelerindeki dakikaları, SMS'leri, internet paketini kullanır.
 • Kampanya dahilindeki dakikalar sadece yurt içi ses görüşmelerini kapsayıp, yurt içindeki diğer GSM operatörlerini, ev/iş numaraları ile Vodafone abonelerini aramak için kullanılabilir fakat katma değerli servisler ve uluslararası aramalar için kullanılamaz.
 • Kampanya dahilindeki indirim ve Vodafone yönüne sınırsız konuşma faydası abonenin sahip olduğu tarifenin ücretlendirme periyotlarına aylık 12 ay boyunca olarak tanımlanır. Tekrar yenilemez, ve 13. Ayda standart ücretlendirme yansıtılır.
 • Bir müşteri maksimum 4 hattı ile bu kampanyaya dahil olabilirler.
 • Kampanya dahilinde abonelerin sunulan hakların 3. şahıslara trafik satışı yaparak kullanmalarına izin verilmez. FCT (sabit terminal) ve şirket santrallerinde toplu kullanım amaçlı olarak kullanımına izin verilmez.
 • Kampanyadan yararlanmak isteyen abonelerin Vodafone'un Kurumsal Güvenlik birimi tarafından belirlenen kara / gri listede, kredi kartı kara listede, cep aran kara listede yer almaması ve MERNIS sorgusunun başarılı yapılabiliyor olması ve hatların aktif statüde olması gerekmektedir.
 • Kampanya dahilinde verilen görüşme hakkı sadece yurt içinden aramalar için geçerli olup, yurt dışında veya KKTC’de Roaming halindeyken yapılan aramalar hariçtir.
 • Kampanya dahilinde verilen görüşme hakkı KKTC’ye doğru Türkiye’den başlatılan çağrılar için geçerli değildir.
 • Bu kampanya mevcut ve planlanan taahhütlü kampanyalarla, cihaz kampanyalarıyla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara girmek isteyen müşterilerin bu kampanyadan çıkması gerekmektedir.
 • Vodafone kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar.
 • Vodafone'un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Güncel ve detaylı kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.
 • Kampanya bitiş tarihi 15.07.2016 ’tir.
 • Taahhütname için tıklayın
SSS
  1. Tarifeler hangi müşteriler için geçerlidir?
  İnterteli veya Konuşan Esnaf tarifelerinden; yeni hat aktivasyonu veya numara taşıma ile gelen Esnaf evraklarını beyan eden tüm kurumsal veya bireysel hat sahibi müşteriler faydalanabilir.

  3. Tarifelere geçiş için gerekli Esnaf evrakları nelerdir?
  Bu tarifeden TESK personel kimlik kartı; esnaf ve sanatkarlar ile ticaret sicil müdürlükleri ve esnaf odalarınca verilen sicil tasdiknamesi, üyelik belgesi veya kayıt belgesinden herhangi birini ibraz eden aboneler ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesindeki e-vergi levhası sorgulama ekranından alınacak çıktıyı veya Ulaştırma bakanlığı Mesleki yeterlilik belgesi (SRC) ibraz eden kurumsal ve bireysel faturalı aboneler yararlanabilirler. Bu belgeleri ibraz edemeyen esnaf kişilere ait şahıs şirketleri için yazarkasa fişi ve fiş ile eşleşen kimlik bilgisi alınarak tarifeye kaydı yapılır. Özel kuruluş niteliğinde olan esnaflar ise yazarkasa fişi ve fiş ile eşleşen vergi levhası beyan etmeleri durumunda tarifeye katılabilirler. Ayrica yukarıdaki belgeleri temin edemeyen aboneler Vodafone Esnaf Referans Belgesi ile de kampanyaya dahil olabilirler.

  4. Tarife aktivasyonu kimler tarafından yapılabilir?
  Tarifenin aktivasyonu, Vodafone Mağazaları, FSK, Tele satış, Silver ve KSK’lardan yapılabilir.

  5. Tarifelere/kampanyaya katılım için üst limit var mıdır?
  Kurumsal/bireysel hat sahibi bir müşteri maksimum 4 hattı ile kampanyadan faydalanabilir.

  7. Tarifeye geçiş ile birlikte otomatik açılan servisler nelerdir?
  Ses, SMS ve DATA (3G) özelliği otomatik açılmaktadır.

  8. Tarifeler VPN’e açık mıdır?
  Hayır, açık değildir.

  9. Internetli Esnaf ve Konusan Esnaf Tarifelerine geçiş anlık mıdır, yoksa ileri tarihli midir?
  Anlık olarak veya abonenin geçiş talebinin ardından sıradaki ilk fatura döneminin başında geçerli olacak şekilde yapılabilir. Anlık tarife tanımlamasıyla birlikte anlık kampanya tanımlaması yapıldığında, aboneler ilgili fatura döneminde kampanyadan faydalanmaya başlarlar. Eğer ileri tarihli tarife değişikliği yapılırsa tarifeye bir sonraki fatura döneminde geçer; bu nedenle de aboneler kampanyadan bir sonraki fatura dönemi ile birlikte yararlanmaya başlar.

  10. Taahhütsüz şekilde Esnaf tarifelerine geçen bir müşteri herhangi bir zaman diliminde Esnafa Ozel Sınırsız Konusma Kampanyası’ndan faydalanabilir mi?
  Hayır, belirtilen Esnafa Ozel Sınırsız Konusma Kampanyası’na girmek için Yeni hat açtırılması veya MNP ile giriş yapılmalıdır. (Aktivasyon tarihinden itibaren ilk 30 gün yeni hat olarak tanımlanacaktır.)

  11. Yeni hat tesisi veya numara taşıma yoluyla tarifeye geçiş yapıldığında, abone ilk fatura dönemi için aylık sabit ücretlerin tamamını ödeyecek midir? Tarifesindeki dakikaların tamamını kullanabilecek midir?
  Abonenin, aktivasyon sonrası ilk faturasında aylık paket ücreti ve dakikalar; aktivasyon tarihi ile fatura kesim tarihi arasındaki gün sayısı ile orantılı olarak fatura edilir.

  12. Dönem içinde abone tarifesinden herhangi bir sebeple ayrılırsa, toplu süre ücretinin ne kadarı fatura edilir?
  Dönem içinde yapılan paketten her türlü çıkış ve iptal işlemi durumunda abone toplu süre ücretininin tamamını öder. Ayrıca, aynı müşteri altında yapılan fatura hesabı değişikliklerinde de, proration uygulanmaz.

  13. Kampanya süreleri biten müşteriler, kampanyalarının sonlandığına dair bilgilendirme mesajı alırlar mı?
  Evet. Müşterilere kampanyalarının sonlandığına dair bilgilendirme mesajı gider.

  14. %80-%100 bundle bilgilendirme SMS’leri iletilir mi?
  Evet, iletilir.

  15. Abone Esnafa Ozel Vodafone’lularla Sınırsız Kampanya’ya 12 aylık taahhüt verdiğinde, tarife ücreti üzerinden %25 indirim ve Sınırsız Onnet arama faydası kazanacaktır. Bu taahhüt hangi hallerde bozulur ve abonenin faturasına ceza yansıtılır?
  Abone taahhüt verdiği 12 Aydan önce; hattını iptal ettirir, kapatır, devreder, diğer operatöre taşır, faturasız bir tarifeye geçer, kampanya kapsamında izin verilen tarife değişiklikleri dışında başka bir tarifeye geçerse kampanyadan çıkmış sayılaca
  ktır. Abone taahhüt verdiği 12 Aydan önce; Vodafone ile imzaladığı taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle aboneliği Vodafone tarafından feshedildiğinde veya hattı dondurulduğunda, kısıtlandığında da, kampanyadan kampanyadan çıkmış sayılacaktır. Bu durumlarda, ceza bedelinin hiçbir zaman, fesih ya da sona erme tarihinden taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için taahhüt edilmiş ve ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla, uygulanmış paket ve ek paket indirimlerinin toplamı olarak hesaplanır. *** Kısıtlı statusune giren abone kampanyadan çıkar ve ceza bedeli yansıtılır. Fatura ödendiğinde kampanyaya devam edilme durumu olmaz. Yeniden başvurulması gerekir.

  16. Esnafa Ozel Vodafone’lularla Sınırsız Kampanyasından faydalanan bir müşteri aynı zamanda Vodapara (Alışverişpuan) kampanyasından faydalanabilir mi?
  Hayır. Esnaf tarifeleri ile birlikte Vodapara yapılamaz.

  17. Esnafa Ozel Vodafone’lularla Sınırsız Kampanyasından yararlanan müşteriler aynı zamanda cihaz kampanyalarından yararlanabilirler mi?
  Hayır, Esnafa Ozel Vodafone’lularla Sınırsız Kampanyasından faydalanan müşteriler aynı zamanda tarife bağımlı cihaz kampanyalarından yararlanamazlar. Ancak tarife bağımsız cihaz kampanyalarından faydalanabilirler.


  18. Esnafa Ozel Vodafone’lularla Sınırsız Kampanyasından yararlanan müşteriler aynı zamanda diğer kontratlı kampanyalardan yararlanabilirler mi?
  Kampanyaya katılan aboneler taahhütleri boyunca başka bir tarife kontratından faydalanamazlar. Bunun için öncelikle mevcut kontratın bozulması gereklidir.

  19. Tarifedeki ses ve data ücretlendirme periyodu nasıldır?
  Ses için yurt içi aramalar yönüne 6 saniye, yurt dışı aramalar yönüne 20 saniye, yurt dışında yapılan aramalarda 60 saniye, data için 1 KB’tır.

  20. Paket aşımı nasıl ücretlendirilir?
  Paket aşımında yurt içi her yöne dakika fiyatı 60 kr/dk ve yurt içi her yöne SMS fiyatı 60 kr/dk'dır. Data aşımı standart tarifeden ücretlendirilecektir (1kr/KB, günlük 9,99 TL limitle)

  21. Tarifelerdeki yurt içi her yöne dakikalar, uluslararası aramalarda da kullanılabiliyor mu?
  Hayır, kullanılamaz. Standart yurt dışı tarifesi uygulanır.

  22. Tarife içeriğindeki her yöne SMS uluslararası kullanımda geçerli midir?
  Hayır. Standart yurt dışı SMS tarifesinden ücretlendirilir.

  23. Tarife İçeriğindeki dakikalar, SMS ve Mobil İnternet yurt dışında kullanım (roaming) için geçerli midir?
  Hayır, kullanılamaz. Standart roaming tarifesi uygulanır.

  24. Abone üzerinde ses/SMS/data opsiyonu var iken Esnaf tarifelerine geçiş yaptığında opsiyonu sona erer mi?
  Abonenin mevcut tarifesi üzerinde bulun ses/SMS/data opsiyonları tarife değişikliğinden etkilenmez ve Esnaf tarifelerinden birine geçtiğinde devam eder. Ancak abone üzerindeki opsiyonu iptal etmek isterse müşteri hizmetleri ile irtibata geçmelidir.

  25. Esnaf Tarifesindeyim ve aynı zamanda Esnafa Ozel Vodafone’lularla Sınırsız Kampanyası’ndan faydalanıyorum. Kampanyamın üzerine ek internet paketi alabilir miyim?
  Evet, Konuşan Esnaf Tarifesi ve Konuşan Esnaf İndirim kampanyası ile birlikte ek internet opsiyonları kullanılabilir, Fakat kampanyalı fiyatlardan faydalanamazlar.

  26. Halihazırda kontratlı başka bir Esnaf tarifesi kullanıyorum, kontratımı bozmadan Internetli veya Konusan Esnaf tarifelerine geçebilir miyim?
  Hayır. Konuşan Esnaf veya İnternetli Esnaf tarifleri haricindeki Esnaf tarifelerinden faydalanan abonlerin Konuşan Esnaf ve Konuşan Esnaf tarifelerinden yararlanabilmeleri için önce mevcut kontratlarını iptal etmeleri gerekmektedir.

  27. Kontrat sürem boyunca tarife değişikliği yapabilir miyim?
  Internet/Konuşan Esnaf tarifelerinden yararlanan aboneler mevcut kontratlarını iptal etmeden aynı yada daha yüksek aylık sabit ücreti olan Konuşan/Internetli Esnaf tariflerine geçiş yapabilirler. Aboneler aylık sabit ücreti mevcut tarifelerine göre daha düşük bir Esnaf tarifesine geçmek istediklerinde öncelikle mevcut kontratlarını iptal etmeleri gerekmektedir.

  28. Esnafa ozel sınırsız konusma kampanyası ile aynı zamanda, mevcut Internetli Esnaf ve Konusan Esnaf 25% indirim kampanyaları açık kalacak mıdır?
  Evet, mevcut %25 indirim kampanyası da açık kalacaktır. Yeni kampanya sadece yeni hat aktivasyonu ve MNP müşterileri için geçerliyken, mevcut Internetli Esnaf ve Konusan Esnaf Kampanyaları tüm kontratsız Internetli esnaf ve Konusan esnaf abonelerine kontratlanabilmeleri için açıktır.