L1, L2 and L3 Network: Nedir? Farklılıkları Nelerdir?

28 Mart 2023

L1, L2 and L3 Network: Nedir? Farklılıkları Nelerdir?

Bir ağ, ses, video ve veri akışı sağlayabilen, alabilen ve değiş tokuş edebilen birbirine bağlı sunucular koleksiyonundan oluşur. Bir ağdaki düğümler örneğin sunucular veya modemler olabilir. Uç nokta kullanıcıları sıklıkla kaynakları paylaşır ve bilgisayar ağları üzerinden iletişim kurar.

 

Ağ cihazları, uç noktalar arasında veri iletimini ve alımını tam olarak tanımlamak için bir dizi protokol ve algoritma kullanır. Örneğin, 802.11 standardı kablosuz yerel alan ağları için ortak bir dil oluştururken, Ethernet standardı aynı şeyi kablolu ağlar (WLAN'lar) için gerçekleştirir.

 

CompTIA Network+ gibi ağ sertifikasyon sınavlarına hazırlanırken başarı için her OSI katmanının tam olarak anlaşılması şarttır. Ayrıca, 1. katmandan 3. katmana kadar olan katmanlar önemlidir ancak sıklıkla göz ardı edilir; karmaşık olabilirler.

 

Her protokolün bu katmanları benzersiz bir şekilde uyguladığını anlamak önemlidir. Bunları, her bir protokolün bunları nasıl uygulamaya koyduğu açısından anlamak en basitidir. OSI modelinin 1'den 3'e kadar olan katmanlarını ve bunların çeşitli ağ bileşenleriyle nasıl ilişkili olduğunu hızlıca inceleyelim.

 

Katman 1

 

Temel bir blok zinciri genellikle "katman 1 ağ" olarak adlandırılır. Katman-1 protokolleri arasında BNB Akıllı Zincir (BNB), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) ve Solana yer alır. Bunlar ekosistemlerindeki birincil ağlar olduğu için katman 1 olarak adlandırılırlar. Zincir dışı ve diğer katman-2 çözümleri, katman-1 çözümlerinin aksine birincil zincirlerin üzerine inşa edilir.

 

Fiziksel Katman

 

Modelin en düşük ve en fiziksel "taşlar ve tuğlalar" katmanıdır ve ağın fiziksel bileşenlerini ele alır. Bu katmanda Ethernet için T568A ve B gibi kablolama standartları veya Wi-Fi için kullanılacak radyo frekansları önemli bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, bazı protokoller farklı katmanlarda işlev görür. Ethernet buna bir örnektir. Diğer şeylerin yanı sıra Katman 1'de fiziksel kablolama, radyo frekansı standartları ve bit dönüşümü kullanır. Katman 2'deki varlığı ve çalışması daha sonra daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Ekipman

 

Katman 1 ekipmanını oluşturan bakır ethernet kabloları, fiber optik kablolar ve ethernet hub'ları çok az mantıkla veya hiç mantık olmadan çalışır. Ancak bu durum gerçek kablolarla sınırlı değildir. Bu katman, Wi-Fi, Bluetooth ve diğerleri dahil olmak üzere kablosuz teknolojilerin fiziksel iletim bileşenlerini kapsar.

 

Elektrik, bunun anlaşılabilir bir ağ dışı örneği olarak hizmet eder. Çoğu zaman, OSI paradigmasında güç için veri yerine güç almak için cihazınızı bir prize takmanız gerekir.

 

Veri

Bu katmanda veri, bir kablo aracılığıyla gönderilen bitlerden (çok sayıda sıfır ve bir) ibarettir. Bu, bilginin başka bir yere taşınabilmesi için bir şeylerin gerçekleştiği ağ katmanıdır.

 

Katman 2

Katman 2 Ağ İletişimi

 

Ağ protokolü tasarımı için yedi katmanlı OSI referans modelinin ikinci seviyesi, Veri Bağlantısı Katmanı olarak da adlandırılan Katman 2'dir. TCP/IP ağ paradigmasındaki bağlantı katmanı (en alt katman) katman 2 ağına karşılık gelir. Geniş bir alan ağındaki bitişik ağ düğümleri arasında veya aynı yerel alan ağındaki düğümler arasında veri aktarımı katman 2 ağ katmanında gerçekleşir.

 

Veri Bağlantısı

 

Bu katman çoğunlukla belirli bir düğümden diğerine veri iletimini gerçekleştirir. Tipik olarak, bu düğümler LAN, WAN veya MAN üzerinden doğrudan bağlanır.

 

Ortam Erişim Kontrolü ve Mantıksal Bağlantı Kontrolü ilgili iki alt katmandır. Her protokolün kendi alt katmanlarını benzersiz bir şekilde uyguladığını anlamak önemlidir. Örneğin, sabit 53 baytlık veri "hücreleri" kullanan ATM (Asenkron Transfer Modu) gibi protokollerin aksine Ethernet, IEEE 802'ye bağlıdır ve farklı veri boyutlarına izin verir.

 

Ekipman

 

Anahtarlar, köprüler ve ağ kartlarını içeren bu katmanın donanımı biraz daha akıllıdır. Kesin hedefini belirlemek için paketin başlıklarını kullanabilir. Hedef MAC adresi bir anahtar tarafından okunabilir ve doğrudan MAC adresinin eklendiği belirli bağlantı noktasına gönderilebilir.

Katman 2A - Orta Erişim Kontrolü

 

Ortam erişim kontrolünde birçok önemli görev yer almaktadır. Örneğin, Ethernet tarafından yarı çift yönlü ağlarda çarpışmaları ele almak için kullanılan yöntem, çarpışma algılama ile birlikte Taşıyıcı Algılama Çoklu Erişim olarak bilinir.

 

Katman 2B - Mantıksal Bağlantı Kontrolü

 

LLC'nin temel özelliklerinden biri, Katman 2'nin MAC ve Katman 3 arasında bir destek katmanı görevi görmesi ve bunu Katman 3 protokollerini çoklamak için araçlar sunarak gerçekleştirmesidir.

 

Katman 3

 

Katman 3 Ağ İletişimi

 

TCP/IP, "IP" adı verilen bir Katman 3 protokolü içerir. NetWare'in en parlak döneminde IPX, IPX/SPX protokol grubu içinde çok sevilen bir Katman 3 protokolüydü.

Katman 3 ağı, bir uç noktanın mantıksal adresini sunar. Üretim süreci sırasında, satıcı normalde otomatik olarak Katman 2 adreslerini oluşturur. Ancak, katman 3 adresleri genellikle ayarlanır. Bu bir DHCP otomatik ayarı veya statik IP yapılandırması olabilir.

 

Veri

 

Bu katmanda veriler, durum bilgisi olmayan veri koleksiyonları olan "paketler" olarak adlandırılır. Paketleri ileten cihazlar, verilerin diğer uçta alınıp alınmadığını kontrol etmez. Bunun yerine, cihazlar üst katman protokollerinin uygulanmasını bu protokollere devreder.

 

Bağlanabilirlik

 

Katman 3 bağlantısı, birbiriyle karıştırılmaması gereken katman 1 bağlantısı ve katman 2 bağlantısından daha özel bir amaca hizmet eder. Çok katmanlı anahtar olarak da adlandırılan katman 3 anahtarı, her iki işlevi de gören bir anahtar veya yönlendirici ile karşılaştırılabilir.

 

Yükseltilmiş donanım iç kısımları L3 bağlantısının anahtarıdır, bu da onu yönlendiricilerin aksine L1 ve L2 bağlantısından farklı kılar. Yerel ağlar için ağ yönlendirme performansını artırmak amacıyla, bir katman 3 anahtarının dahili donanımı bir anahtar ve bir yönlendiricininkini birleştirir. Katman 3 anahtarları, intranet kullanımı için tasarlandıklarından normal bir yönlendiricinin sahip olduğu geniş alan ağı işlevlerinden ve bağlantı noktalarından yoksundur.

Ekipmanlar

 

Bu kademede en sık kullanılan ekipman bir yönlendiricidir, ancak çok sayıda başka ekipman da vardır. Katman 3 anahtarları da aynı şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar esasen arka panele entegre edilmiş hızlı bir yönlendiriciye sahip Katman 2 anahtarlarıdır. Daha yüksek katmanlarda çalışabilmelerine rağmen, güvenlik duvarları yalnızca bu katmanda çalışabilir. Durum bilgisine sahip güvenlik duvarları geliştirilmeden önce, Katman 3 statik filtreleme sıklıkla kullanılmaktaydı.

 

L1, L2 ve L3 ağı arasındaki fark nedir?

 

L1 ağı, cihazların L1 anahtarları aracılığıyla ağa bağlandığı bir bilgisayar ağıdır. OSI (Open Systems Interconnection) paradigmasının en alt katmanı olan fiziksel katmanda işlev görürler.

 

L1 anahtarları yerel ve geniş alan ağlarında cihazları bağlamak için kullanılır. Cihazlar arasında veri göndermek için Ethernet kabloları gibi kabloları fiziksel olarak bağlamaktan sorumludurlar. L1 anahtarlarının yaptığı tek veri yönlendirme ve paket filtreleme, hedef cihazın fiziksel adresine dayalı olarak cihazlar arasında veri taşımaktır.

 

L2 ağı, cihazların ağa L2 (Seviye 2) anahtarları kullanarak bağlandığı bir bilgisayar ağıdır. Katman 2 anahtarları veya "veri bağlantı katmanı anahtarları", L2 anahtarlarının diğer adlarıdır. OSI modelinin ikinci seviyesi olan veri bağlantı katmanında çalışırlar.

 

Bir LAN veya WAN, L2 anahtarları kullanılarak bağlanabilir. Hedef cihazın Ortam Erişim Kontrolü adresine bağlı olarak, cihazlar arasında veri iletmekten sorumludurlar. L2 anahtarları ayrıca verilerin doğru yere iletilmesini sağlamak için paket filtreleme ve veri yönlendirme işlemlerini de gerçekleştirir.

 

L3 ağları, ağa bağlı cihazları L3 (Seviye 3) anahtarları kullanarak birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır. Ağ katmanı anahtarları ve yönlendirici anahtarları, L3 anahtarlarının diğer adlarıdır. OSI modelinin üçüncü seviyesi olan ağ katmanında işlev görürler.

 

Bir LAN veya WAN, L3 anahtarları kullanılarak bağlanabilir. Hedef cihazın IP (İnternet Protokolü) adresine bağlı olarak, verileri cihazlar arasında yönlendirmekle görevlidirler. Veri yönlendirme ve paket filtreleme de L3 anahtarları tarafından gerçekleştirilerek verilerin hedeflenen alıcıya ulaştırılması garanti altına alınır.

 

Sonuç olarak, L1 ağları en temel ağlardır ve cihazları L1 anahtarları aracılığıyla fiziksel adreslerine göre birbirine bağlar. L2 anahtarları, biraz daha karmaşık olan L2 ağlarında cihazları MAC adreslerine göre bağlamak ve veri yönlendirme ve paket filtreleme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Son olarak, en karmaşık ağlar, cihazları IP adreslerine göre bağlamak ve veri yönlendirme ve paket filtreleme gibi gelişmiş ağ görevlerini yerine getirmek için L3 anahtarlarını kullanır.