IP Transit Servis Sağlayıcısı Nedir?

28 Mart 2023

IP Transit Servis Sağlayıcısı Nedir?

İnternetin omurgası, birbirine bağlı genel ağların veya otonom sistemlerin (AS) bir koleksiyonudur. Otonom sistemler, farklı IP adresleri veya adres blokları ve bir idari etki alanı altındaki ağ donanımlarıdır.

 

Sınırları, altyapısı ve yönlendirme tercihleri olan ayrı dijital uluslara benzerler.

 

Peering ve transit, İnternet ağlarının (veya otonom sistemlerin) İnternet üzerinden doğrudan ve dolaylı olarak bağlanmasını sağlayan iki ara bağlantı yöntemidir. Bu iki ifade zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da aynı şey değildir.

 

Peering, iki ağ arasındaki ortaklığın çok önemli bir yönü olan anlaşmasız transit sunar. Bununla birlikte, ortak yerleşim, yönlendiriciler ve anahtarlar için güç ve eşleme bağlantısını sağlamak için kullanılan çapraz bağlantılarla ilgili masraflar vardır, bu nedenle maliyetler ücretsiz değildir.

 

IP Transit satın alan herkes kendi AS ve IP adreslerini işletmeli ve yönetmelidir çünkü IP Transit, ağların sınır ağ geçidi protokolü (BGP) aracılığıyla İnternet'in geri kalanına erişmesini sağlayan bir hizmettir. Ayrıca IP Transit, AS ağlarının yalnızca müşteri rotalarını (karşılıklı fayda ve maliyet açısından tarafsız bir temelde) değiş tokuş etmesine olanak tanıyan eşlemenin aksine, bir ağın İnternet yönlendirme tablosunun tamamına (veya bir kısmına) erişmesine olanak tanıyan ücretli bir hizmettir. Çoğu IP Transit sisteminin aylık sabit bir aboneliği vardır veya tüketime dayalı olarak faturalandırılır.

 

Eşleştirme kurulumunda, iki İSS eşleştirme bağlantısı üzerinden yalnızca birbirlerinin yukarı akış rotalarını gözlemleyebilir ve yalnızca aşağı akış müşterilerinin rotalarını değiş tokuş edebilir. IP Transit durumunda, IP Transit Sağlayıcı, İnternet transit işinin bir parçası olarak, aşağı akış ortakları, diğer İSS eşleri ve yukarı akış sağlayıcıları da dahil olmak üzere İnternet'in diğer bölümlerine rotalar sunar.

 

İSS'ler küresel İnternete nasıl bağlanmak istediklerini seçebilirler. IP transit satın alabilir ya da eşleştirme yoluyla diğer İSS ağlarına bağlanabilirler. Eşleştirme, İSS taraflarının aşağı akış ağlarına ve her iki tarafın işletmeleri için avantajlı olan trafik hedeflerine eşit erişimini gerektirir. Aşağı akış müşterilerine tam İnternet erişimi sağlamak için, trafik dağıtım ihtiyaçlarını eşleştirme yoluyla karşılayamayan İSS'ler, bir İnternet geçiş sağlayıcısından IP geçişi satın almalıdır.

 

IP Adresleri

 

Her ağ sistemi bir İnternet Protokolü (IP) adresi (ana cihaz veya ağ cihazı) kullanılarak tanımlanabilir. IPv6 (128-bit) dağıtımı hızlanırken, IPv4 (32-bit) dağıtımı artık daha yaygındır.

 

IP adresleri (v4 veya v6) bloklar halinde düzenlenmiştir. Bölgesel İnternet kayıtları (RIR) bu blokları alır. RIR'ler bunları çeşitli yerel işletmelere, devlet kurumlarına ve İnternet Servis Sağlayıcılarına (ISP'ler) dağıtır.

 

Atanabilecek IP adresleri bloğunda iki farklı türde IP adres alanı mevcuttur:

Sağlayıcıdan bağımsız (PI)

 

Bu, RIR'ın kullanıcıya doğrudan verdiği bir grup IP adresidir. Bloğu İnternet üzerinde yönlendirmek için son kullanıcı ile İSS'ler arasında anlaşmalar yapılması gerekmektedir. Tüketici, İSS'lerini değiştirse bile PI'yi koruyabilir çünkü herhangi bir İSS (aynı anda bir veya daha fazla) aracılığıyla reklamı yapılabilir.

Sağlayıcı toplanabilir (PA)

 

Bu belirli IP adresi, bir İSS'ye verilen daha büyük bir bloğun parçasıdır. Alt bloklar İSS tarafından abonelere verilebilir. Daha büyük havuzun sahibi olan İSS, PA'yı tanıtabilir ve pazarlayabilir. Bir müşteri bir İSS'den diğerine geçtiğinde PA değiştirilmelidir.

 

IP transitini IP peering'den ayıran nedir?

 

İnternete tam erişim için bu ağların her biriyle ya doğrudan ya da bir şekilde internetteki diğer tüm ağlara bağlı olan bir ağ üzerinden bağlantı kurulmalıdır. Çoğu durumda, ticari veya perakende müşteriler tek bir hizmet sağlayıcıdan erişim satın alarak esasen bu ağa katılırlar (hizmet sağlayıcı, işletmeye kendi ağ bloğundan IP adresleri ödünç verir, ancak mülkiyetleri değişmez).

 

IP geçişi, bir tarafın diğer tarafın ağı üzerinden geçmesi için gereken ödemeyi ifade eder. Peering, iki tarafın eşit şekilde yararlanırken ve ödemeden vazgeçerken veri alışverişi yapmasına izin verdiği için farklıdır. İki tarafın eşleştirme oturumu boyunca duyurduğu tek önek kendilerinin ve müşterilerinin önekleridir. Bu, uzlaşma ücretlerini de içeren bir anlaşmadır.

 

Peering'in ücretsiz olduğu iddia edilse de, sadece aktarılan veri bu iddianın kapsamındadır. Ek masraflar ortak yerleşim, eşleştirme için kullanılan yönlendiriciler ve eşleri birbirine bağlamak için gereken çapraz bağlantılarla ilişkilidir.

 

IP TRANSİT SAĞLAYICILARININ KADEMELERİ

 

IP transit sağlayıcıları (ISP'ler) kapasitelerine göre üç kademe seviyesinde kategorize edilir.

 

1. Kademe

 

  1. Kademe İSS'ler dünya çapında hizmet sunar. Kademe 2 ve kademe 3 İSS'lerin (daha düşük kademeler) katılabileceği küresel bir ağ oluşturmak için birlikte çalışırlar. Kademe 1 İSS'ler eşleştirme yoluyla ücretsiz trafik alışverişi yaparken, alt kademe İSS'ler ağlarını kullanma ayrıcalığı için ödeme yapmak zorundadır.

 

2. Kademe

 

İSS'ler ya ulusal ya da bölgesel kapsamda geniş ağlara sahiptir. Sonuç olarak, az sayıda Kademe 2 İSS birçok kıtada müşteri hizmeti sağlayabilir. IP transit maliyetlerini düşürmek için Kademe-2 sağlayıcılar diğer Kademe-2 sağlayıcılarla eşleşir, ancak İnternet'in geri kalanına erişmek için yine de Kademe-1 İSS'lerden IP transiti için ödeme yapmaları gerekir.

 

3. Kademe

 

Kademe-3 IPS olarak bilinen bölgesel hizmet sağlayıcılar, birkaç farklı ülke veya alt bölgeyi kapsayan ağlara sahiptir. Kademe 3'teki İSS'ler yalnızca İnternet trafiği satın alır. Kademe-1 IP transitinin yüksek fiyatından kaçınmak için genellikle Kademe-2 taşıyıcılarından IP transiti satın alırlar. Kademe-3 İSS'ler genellikle bölgesel kurumsal ve tüketici pazarlarına odaklanır ve transit müşterileri yoktur.

 

IP TRANSIT NASIL ÇALIŞIR

 

IP Transit, bir müşterinin ağı ile İnternet arasında bir bağlantı kurar ve trafiğin gitmesi gereken yere ulaşması için doğrudan bir rota sunar. Sağlayıcı, tüketicinin POP (Varlık Noktası) olarak da adlandırılan bir konuma bağlanması için bir taşıma ücreti alır. Servis sağlayıcı daha sonra hem müşterinin sunucusunun hem de diğer tüm İnternet sunucularının müşterinin sunucusuna ulaşabilmesini sağlayacaktır.

 

IP transit hizmetinin maliyeti genellikle saniye başına megabit olarak hesaplanır. Buna ek olarak, IP Transit hizmeti tipik olarak bir SLA (Hizmet Seviyesi Anlaşması) içerir. Bir tüketici interneti uzun bir süre kullanamazsa, SLA hizmet kalitesini ve geri ödeme koşullarını detaylandırır.

 

Sağlayıcı, ağların boyutuna ve katmanına bağlı olarak, müşterinin veri kullanımını yukarı akış transiti yoluyla taşımak için bir veya daha fazla büyük ağ için ödeme yapmak zorunda kalacaktır.