İnternet Gecikme Nedir?

28 Mart 2023

İnternet Gecikme Nedir?

İnternet Latency, verilerin internette bir noktadan diğerine gitmesi için geçen süreyi ifade eder. Gecikmeye neden olabilecek çeşitli faktörler vardır:

 

Mesafe: Verinin ne kadar uzağa gitmesi gerekiyorsa, oraya ulaşması da o kadar uzun sürer. Bunun nedeni, verilerin hedefine ulaşmadan önce birden fazla ağ ve yönlendiriciden geçmek zorunda olması ve her atlamanın az miktarda gecikme eklemesidir.

 

Tıkanıklık: Bir ağ tıkalıysa, verilerin iletilme hızı yavaşlayabilir. Bunun nedeni ağdaki kullanıcı sayısının fazlalığı ya da bant genişliğinin yetersizliği olabilir.

 

Eşleştirme: Peering, internet servis sağlayıcılarının (ISP'ler) birbirleriyle trafik alışverişinde bulunduğu süreçtir. İki İSS'nin doğrudan bir eşleme ilişkisi yoksa, verilerin hedefine ulaşmadan önce üçüncü bir taraf üzerinden geçmesi gerekebilir, bu da gecikme ekleyebilir.

 

Yönlendirme: Veriler hedefine ulaşmadan önce birden fazla yönlendirici üzerinden geçmek zorundadır. Bir yönlendirici düzgün yapılandırılmamış ise veya bir sorun yaşıyorsa, gecikme ekleyebilir.

 

Donanım: Ağ tarafından kullanılan donanımın kalitesi de gecikmeyi etkileyebilir. Örneğin, bir ağ eski veya arızalı ekipman kullanıyorsa, verilerin iletilme hızını yavaşlatabilir.

 

Güvenlik Önlemleri: Güvenlik duvarları, VPN'ler ve izinsiz giriş tespiti gibi güvenlik önlemleri, sahip olduğunuz paket, internet hızı ve hizmet kalitesi değişebilir ve bu da gecikmeye neden olabilir.

 

Bulut Hizmetleri: Bir hizmet veya uygulama bir bulut sağlayıcıda barındırılıyorsa, kullanıcı ile sağlayıcı arasındaki mesafe gecikmeye neden olabilir.

 

Mobil Ağlar: Mobil ağlar kablolu bağlantılardan daha fazla gecikmeye sahip olabilir çünkü sinyalin havada seyahat etmesi gerekir ve bu da engellerden ve parazitlerden etkilenebilir.

 

Genel olarak, internet gecikme sorunu çeşitli faktörlerden kaynaklanabilen karmaşık bir konudur. Mesafe ve tıkanıklık gibi bu faktörlerden bazıları internetin doğasında bulunurken, donanım ve yönlendirme sorunları gibi diğerleri bireysel ağlardaki sorunların sonucudur. Ağ yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar, gecikmenin çeşitli nedenlerini anlayarak gecikmeyi en aza indirmek ve internetin genel performansını iyileştirmek için adımlar atabilirler.

İnternet Gecikmesi Nasıl Giderilir?

 

İnternet gecikmesi veya internet üzerinden veri iletimindeki gecikme, mesafe, tıkanıklık, eşleştirme, yönlendirme, donanım, güvenlik önlemleri, Hizmet Kalitesi (QoS), İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS), bulut hizmetleri ve mobil ağlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. İnternet gecikmesini düzeltmek için, öncelikle sorunun belirli nedenlerini belirlemek ve ardından bunları ele almak için uygun adımları atmak önemlidir.

 

Mesafe: Verilerin kat etmesi gereken mesafe gecikmenin doğal bir nedenidir ve düzeltilmesi zor olabilir. Bununla birlikte, mesafenin gecikme üzerindeki etkisini en aza indirmek için atılabilecek birkaç adım vardır. Seçeneklerden biri, verilerin bir kopyasını kullanıcıya daha yakın bir yerde depolayarak verilerin kat etmesi gereken mesafeyi azaltan bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) kullanmaktır. Ayrıca, bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanmak da verilerin kat etmesi gereken mesafeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

 

Tıkanıklık: Bir ağ tıkalıysa, verilerin iletilme hızı yavaşlayabilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri ağdaki bant genişliği miktarını artırabilir veya belirli trafik türlerini diğerlerine göre önceliklendirmek için Hizmet Kalitesi (QoS) kullanabilir. Buna ek olarak, ağdaki kullanıcı sayısını sınırlamak tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olabilir.

 

Eşleştirme: Eşleştirme, İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS'ler) birbirleriyle trafik alışverişinde bulunduğu süreçtir. Eğer iki İSS arasında doğrudan bir eşleme ilişkisi yoksa, veri hedefine ulaşmadan önce üçüncü bir taraf üzerinden geçmek zorunda kalabilir ve bu da gecikmeye neden olabilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri diğer İSS'lerle doğrudan eşleştirme ilişkileri kurabilir.

 

Yönlendirme: Veri, hedefine ulaşmadan önce birden fazla yönlendirici üzerinden geçmek zorundadır. Bir yönlendirici düzgün yapılandırılmamış ise veya bir sorun yaşıyorsa, gecikme ekleyebilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri yönlendiricilerin düzgün yapılandırıldığından emin olabilir ve sorunlara neden olabilecek sorunları giderebilir.

 

Donanım: Ağ tarafından kullanılan donanımın kalitesi de gecikmeyi etkileyebilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri daha yeni ve daha hızlı donanıma yükseltebilir veya arızalı ekipmanı değiştirebilir.

 

Güvenlik Önlemleri: Güvenlik duvarları, VPN'ler ve saldırı tespit sistemleri gibi güvenlik önlemleri, trafiğin incelenmesi, filtrelenmesi ve işlenmesi gerektiğinden ağa gecikme ekleyebilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri, ağ performansı üzerindeki etkiyi en aza indirmek için güvenlik sistemlerini optimize edebilir.

 

Hizmet Kalitesi: Hizmet kalitesi (QoS), belirli trafik türlerini diğerlerine göre önceliklendiren bir dizi teknolojidir. Bir ağ QoS için uygun şekilde yapılandırılmamış ise, belirli trafik türleri için gecikmeye neden olabilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri QoS'un ağ üzerinde düzgün bir şekilde yapılandırıldığından emin olabilirler.

 

İnternet Servis Sağlayıcısı: Hizmet sağlayıcınıza veya sahip olduğunuz pakete bağlı olarak, internet hızı ve hizmet kalitesi değişebilir ve bu da gecikmeye neden olabilir. Bunu düzeltmek için internet servis sağlayıcınızla iletişime geçebilir ve paketinizi yükseltme veya daha iyi hizmet kalitesine sahip farklı bir servis sağlayıcıya geçme konusunda bilgi alabilirsiniz.

 

Bulut Hizmetleri: Bir hizmet veya uygulama bir bulut sağlayıcıda barındırılıyorsa, kullanıcı ile bulut sağlayıcı arasındaki mesafe gecikmeye neden olabilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri hizmeti veya uygulamayı kullanıcıya daha yakın bir yere taşıyabilir veya verilerin bir kopyasını kullanıcıya daha yakın bir yerde saklamak için bir CDN kullanabilir.

 

Mobil Ağlar: Mobil ağlarda kablolu bağlantılara göre daha fazla gecikme yaşanabilir çünkü sinyalin havada seyahat etmesi gerekir ve bu da engellerden ve parazitlerden etkilenebilir. Bunu düzeltmek için ağ yöneticileri mobil ağ altyapısını optimize edebilir ve ağ performansını iyileştirmek için 4G veya 5G gibi teknolojileri kullanabilir.