Ağ Kullanımı Nedir? Ağ İzleme Neden Önemlidir?

28 Mart 2023

Ağ Kullanımı Nedir? Ağ İzleme Neden Önemlidir?

Ağ kullanımı nedir? Cihazlar, sunucular, uygulamalar ve diğer ağ kullanıcıları arasındaki veri aktarım hızları ağ kullanımı olarak adlandırılır. Saniye başına bayt veya saniye başına bit gibi belirli bir süre içinde ne kadar veri aktarıldığı cinsinden ölçülebilir.


Bir ağdaki çeşitli cihazlar veya uygulamalar tarafından kullanılan bant genişliği miktarı "ağ kullanımının" başka bir tanımıdır. Bir ağın performansını anlamak, olası darboğazları tespit etmek ve ağ kaynaklarını yönetmek, kullanıcıların ağı nasıl kullandığını göz önünde bulundurmaya bağlıdır.


Ağ Kullanımının Ölçülmesi


Ağ kullanımını ölçmek için kullanılan çeşitli yollar vardır:


Bant genişliği


Teorik olarak kaynaktan hedefe iletilebilecek veri miktarı "bant genişliği" olarak ölçülür. Bu, bir ağ bağlantısının tipik olarak saniye başına bit (bps) veya saniye başına bayt (Bps) cinsinden belirli bir miktarda veriyi aktarma hızını gösterir.


Trafik


Bu, belirli bir zamanda bir ağ üzerinden gönderilen veri hacmini ölçer. Bit, bayt veya paket cinsinden hesaplanabilir.


Paket Kaybı


Bu, ağ iletimi sırasında düşen paketlerin sayısını sayar. Genellikle gönderilen tüm paketlerin bir oranı olarak belirtilir.


Gecikme Süresi


Bu, genellikle milisaniye (ms) cinsinden bir paketin bir ağ üzerinden geçiş süresini ölçer.


Verim


Kaynaktan hedefe başarıyla iletilen veri miktarı verim olarak bilinir. Bu, bir ağ üzerinden veri akışının hızını ölçer ve genellikle saniye başına bit (bps) veya saniye başına bayt (Bps) olarak ifade edilir.


Bağlantı Hızı


Bu, bir ağ bağlantısının maksimum veri aktarım hızını ölçer. Bir hız testi çalıştırmak bunu ölçmenin bir yoludur.


Hata Oranı


 Bu, veriler bir ağ üzerinden taşınırken oluşan hata sayısını sayar ve genellikle iletilen tüm verilerin bir yüzdesi olarak ifade edilir.


Verim ve Bant Genişliği Kullanımı Arasındaki Fark


Verim ve bant genişliği, bir ağın ne kadar kullanıldığını belirlerken önemli faktörlerdir. Bununla birlikte, aşağıdaki gibi farklılıklar da gösterirler:


Verim ve bant genişliği, ağ kullanımının izlenmesi için yaygın olarak kullanılan iki ölçüm olduğundan, ağ kullanımıyla ilgili tartışmalarda düzenli olarak ele alınırlar. Bunun nedeni, bu ölçümlerin ağınızda neler olduğu hakkında size hayati bilgiler verebilmesidir.


Verim, ağınızdan başarıyla geçen ve hedeflenen yere ulaşan paketlerin miktarıdır. Buna karşılık bant genişliği, herhangi bir zamanda ağınızdan geçebilecek maksimum paket miktarını tanımlar.


Network Usage, verim ve bant genişliği ile yakından ilişkilidir. Örneğin, ağda aynı anda çok sayıda kullanıcı varsa, verim düşebilir ve kullanıcılar ağ yavaşlaması yaşayabilir. Bu durum paket kaybı, titreşim ve gecikme olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle, ağ kullanım monitörünüz düşük verim gösteriyorsa, ağ kullanımınız yüksek olabilir.


Ağ Kullanım Monitörü


Ağ kullanım monitörü, kullanıcıların bir ağ için tüketim ölçümlerini ve verilerini incelemelerini sağlayan özel bir ağ izleme aracı türüdür. Bir ağ içindeki bir veya daha fazla cihazın interneti veya tüm ağın nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi sunar.


Bir ağ içindeki bir veya daha fazla cihazın interneti veya tüm ağı nasıl kullandığı hakkında ayrıntılı bilgi sunar.


Ağ İzleme Kategorileri


Kullanılabilirlik İzleme


Ağ uzmanları için bir cihazın çalışır durumda olup olmadığını belirlemenin en basit yolu kullanılabilirlik izlemedir. Bazı kullanılabilirlik izleme sistemleri, bir cihazın kısmi çevrimiçi veya çevrimdışı durumunu ve diğer faktörleri izler. Bu grup sıklıkla belirli arayüz durum mesajlarını ve ağ cihazları için donanım kontrollerini içerir.


Aşağıda, ağ kullanılabilirliğini izleyen sık kullanılan protokollere bazı örnekler verilmiştir:


İnternet Kontrol Mesajları Protokolü (ICMP)


 ICMP ping, bir cihazın ağ üzerinde erişilebilir olup olmadığını belirleyen hızlı bir doğrulama testidir.


Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP)


SNMP cihaz ve arayüz durumunu izler


Etkinlik Kayıtları (Syslog)


Yukarı bağlantılar, arayüzler veya rotalar çalışmayı durdurduğunda Syslog toplama sunucuları tarafından uyarılar verilebilir.


Konfigürasyon İzleme


İzleme kontrollerinin yapılandırılması, yerel yapılandırma dosyaları kullanan geleneksel ağ bileşenlerinin bakımı için çok önemlidir. Hem performans hem de IT güvenliği açısından, aynı şekilde yapılandırılmış cihazlarda hata olup olmadığını kontrol edebilen otomatik sistemler çok önemlidir.


Bu programlar genellikle bir cihaz yapılandırma dosyasının komut satırı çıktısını ilgili ağ işlevlerini yürüten diğer dosyalarla karşılaştırır. Örneğin, ağ ekipleri tüm ağ bileşenlerinin aynı performansı gösterecek şekilde yapılandırıldığından emin olmak için yapılandırma varyasyonlarını inceleyebilir.


Aşağıdakiler yapılandırma izlemenin önemli bileşenleridir:


  • Ağ kurulumunda kimin değişiklik yaptığını gerçek zamanlı olarak takip etmek;
  • Yetkisiz değişiklikler yapıldığında, otomatik yapılandırma geri alma işlemi gerçekleştirilir
  • Kurulum hatalarını belirlemek için farklı ağ cihazlarının yapılandırmalarını karşılaştırın.


Performans İzleme


Performans izleme ve ağ kullanılabilirliğinin izlenmesi bir şekilde benzer olsa da önemli ölçüde farklılık gösterirler.

Kullanılabilirliğin izlenmesi daha çok ağ altyapısını oluşturan parçaların çalışma durumuna odaklanır. Bu aynı zamanda sağlık izleme ile de gerçekleştirilir, ancak kullanıcı performansına daha güçlü bir şekilde odaklanılır. Sonuç olarak, performans izleme sırasında ağ kullanımı, gecikme süresi ve elverişsiz yol seçimine daha fazla dikkat edilir.


Ağ kullanımı neden izlenir?

Ağ kullanımını izlemek için gerekli olan birçok neden vardır:


Görünürlük ve Kontrole Sahip Olun


Donanım ve yazılım varlıklarınız üzerinde tam bir görünürlüğe sahipseniz, ağınızın sağlığını takip ettiğinizden emin olabilirsiniz. Örneğin, kan kalbin damarlarında, kapakçıklarında ve odacıklarında akarken, ağ izleme, uyarı işaretlerini aramak açısından kardiyolog ziyaretine benzetilebilir. Buna benzer şekilde, ağ izleme araçları sunucular, anahtarlar, bağlantılar, yönlendiriciler ve kablolar arasında dolaşan verileri takip eder. Bir sorun olması halinde, doktor (izleme aracı) sorunun nedenini belirleyecek ve derhal çözmenize yardımcı olacak niteliklere sahiptir.


Ağ Güvenilirliğini Optimize Edin


Bir ağ izleme çözümünün en temel görevi, yönlendirici, anahtar, sunucu, veri tabanı vb. gibi belirli bir ekipman parçasının çalışıp çalışmadığını göstermektir. Ağ bakımına proaktif bir yaklaşımla teknik destek talepleri en aza indirilecek ve kesinti olayları ve oluşumları azaltılacaktır.


Kapasiteyi Anlayın ve Performansı Artırın


Ağ izleme yazılımını kullanarak hangi ağ bileşenlerinin doğru, aşırı ve verimsiz kullanıldığını belirleyebilirsiniz. Ek olarak, kesilebilecek savurgan harcamaların bulunmasına yardımcı olur veya gelecekte performansı sürdürmek için yükseltilmesi gereken bir ağ bileşenini tanımlar. Genellikle bant genişliği kullanımı, paket kaybı, titreşim, gecikme ve daha fazlası gibi çeşitli ölçümler hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar.


Bu kapsamlı sistem genel görünümü sayesinde, IT personeliniz herhangi bir sorunun kökenini hızlı bir şekilde belirleyebilir. Aktif izleme ile sorunları tepkisel olarak değil proaktif olarak çözebilirsiniz.


Güvenlik


Ağ kullanımının izlenmesi, gölgeli ağ etkinliği veya istenmeyen erişim girişimleri gibi güvenlik kusurlarını ve tehlikelerini de tespit edebilir.Bir ağ, bilgi alışverişi yapmak ve kaynakları paylaşmak için bir telekomünikasyon sistemi ile birbirine bağlanan iki veya daha fazla bilgisayardan oluşur. Bir ağ olmadan işletmeler daha verimli bir şekilde kaynak alışverişi yapamaz ve üretkenliği artıramaz.


Büyüklüğü veya finansal kısıtlamaları ne olursa olsun tüm işletmeler ağ izlemeyi benimsemelidir. Ağınıza göz kulak olarak bant genişliği gereksinimlerini belirleyebilir, ağ performansını iyileştirebilir, paradan tasarruf edebilir ve günlük faaliyetlerinizin güvenliğini artırabilirsiniz. Doğru araçla, performans sorunlarını erkenden görebilir ve hatta son kullanıcı üretkenliğini tamamen durdurmadan önce durdurabilirsiniz.