Bağış

Bağış Toplama Talebi İletme Formu

Gerekli Evrak Listesi

  •         -  Valilik İzni (Valilik izin belgesinde iletişim operatörleri aracılığıyla SMS kanalından bağış toplanabileceğine dair bir ibare bulunmalıdır.)
  •         -  Dernek ve vakıflar için imza sirküleri, sorumlu kurullar (örn. SMA’lı bebek velileri) için sorumlu kurulda yer alan üç kişinin imza beyannameleri
  •         -  Dernek ve vakıflar için satıcı bilgi formu antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak, sorumlu kurullar (örn. SMA’lı bebek velileri) için satıcı bilgi formu imzalı olarak
  •         -  Satıcı bilgi formunun Hesap sahibi bilgilerine göre doldurulması ve hesap sahibi tarafından imzalanması (hesap bebeğe aitse onaylayan ibaresinin altına bebeğin ismi ve adına yazılarak sorumlu kurul üyesi tarafından imzalanması)
    Satıcı Bilgi Formu:
  •         -  Bankanızdan alacağınız IBAN teyit belgesi veya hesap cüzdanı
  •         -  Yukarıdaki belgeler tek klasöre konularak .zip formatına getirilerek aşağıdaki formun en altında yer alan yükleme alanına yüklenmelidir. (Klasör içerisinde başka klasör olmamalıdır.)

 

*Zorunlu Alanlar

Yükleniyor