Cloud Migration (Buluta Geçiş) Nedir?

Cloud Migration (Buluta Geçiş) Nedir?

Bu eğitimde “Cloud Migration” yani buluta geçiş anlatılacaktır. Bulutun, modern iş dünyasının güvenliği, işlevselliği ve ölçeklenebilirliği üzerindeki etkisinin önemli öncelik haline geldiği günümüzde, anlatım oldukça faydalı olacaktır.

Cloud Migration (Buluta Geçiş) Nedir?

Bu eğitimde “Cloud Migration” yani buluta geçiş anlatılacaktır. Bulutun, modern iş dünyasının güvenliği, işlevselliği ve ölçeklenebilirliği üzerindeki etkisinin önemli öncelik haline geldiği günümüzde, anlatım oldukça faydalı olacaktır. Öncelikle buluta taşımamış işletmeler için kazanımlardan bahsedilecektir. Bulut geçiş stratejilerine değinilecektir. Migration öncesi, migration sırasında ve sonrasında yapılacak adımları 5 faz içerisinde ele alınacaktır.

  • İşletmelerinizin IT bileşenlerini buluta taşımanın ve modernleştirmenin sağladığı kazanımlar nelerdir?
  • Buluta geçiş stratejileri olarak bilinen 7R yöntemi nedir?
  • Buluta geçiş öncesi, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken detaylar nelerdir?
  • Doğru bir buluta geçiş planı hangi adımları içermelidir?

*Zorunlu alanlar

Yükleniyor