Dijital Tarım - Özet

Bütün bu anlattıklarım çerçevesinde kısa bir özet yapabilirim. Çıkış noktası olarak tarihsel gelişimlere biraz vurgu yapmaya çalıştım. 1800'lerden bugüne kadar teknoloji tarafında ne tür çözümler üretildi, ne tür iyileştirmeler yapıldığını anlattım. Daha sonra dünyadaki tarım ve gıda sektörünün mevcut durumuna vurgu yaptım ve yaşanan temel problemlerin neler olduğunu söyledim. Türkiye dünyada yaşanan problemlerden uzak değil, yani gelişmekte olan ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de yaşanan problemlere çok yakın benzer problemleri bizde yaşıyoruz. Dünya genelinde üretilen çözümler birbirlerine çok benzer, dolayısıyla farklı ülkelerdeki örnek uygulamalara değindim; bu uygulamaların benzerlerini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz ve yakın gelecekte daha sık karşılaşacağız.

 

Bütün bunlar çerçevesinde belki net olmayan bazı noktalara da değinebilirim. Bunlardan bir tanesi, bu teknolojinin maliyet tarafının nasıl ucuzlatılacağına kısmen değindim. Yeni iş modellerine ihtiyaç var. Burada kamu destekli veya özel sektör destekli modeller gibi ilerleyebilecek modeller olabilir. Birkaç tane örneğini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu işin maliyeti bir boyut, ama diğer bir boyutta çiftçinin teknoloji okur-yazarlığının arttırılması da önemli. Çünkü daha yenilikçi yöntemlerle üretim yapan çiftçilerin bu teknolojileri benimsemesi ve uygulaması daha kolay olacak, fakat teknoloji okur-yazarlığı düşük olan çiftçiler için yeni eğitim programlarına da ihtiyaç duyulacak. Bir diğer nokta, verinin toplanmasının yanı sıra veri analizlerinin nasıl gerçekleşeceğine de kısmen değindim. Yine burada kamu ile üniversitelerin ve belki de özel sektörün iş birliği çerçevesinde o verinin işlendiği ve çiftçiye geri döndürüldüğü uygulamaların gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Burada bütün bu anlattıklarıma rağmen hala belirsiz bir nokta var: Çiftçiler bu yenilikleri uygulayacak mı?

 

Teknolojinin hayatımıza çok yoğun bir şekilde girdiğini görüyoruz. Cep telefonu örneğini vermiştim, oradan düşünebilirsiniz. 10 sene içerisinde klasik cep telefonlarından akıllı telefonlara geçiş yaptık ve 10 sene içerisinde hayatımız çok kuvvetli bir şekilde değişti. Benzer gelişmeler tarım sektöründe de artık pilot projelerden somut ticari uygulamalara geçmeye başladı. Dolayısıyla çok yakın zamanda aynı telefonlarda olduğu gibi çok farklı tarım teknolojileri uygulamalarının yoğun bir şekilde etrafımızda kullanılmaya başladığını göreceksiniz. Bütün bunlar çerçevesinde unutmamız gereken şey, teknolojinin bir araç olduğudur. Yani teknoloji bütün sorunlarımızı çözemez, çözmesi mümkün değil, fakat iyileştirmeler yapmakta ve sorunların çözülmesinde teknoloji bir araç olarak kullanmak mümkündür. Gelecekte sürdürülebilir bir şekilde tarım yapmak bizim için çok önemlidir. Girdi kullanımından tasarruf etmek, doğayı destekleyen bir şekilde tarımsal üretim yapmak ve çıktı tarafında hem verimi arttırmak hem de üretici gelirlerini arttırmak için tarımsal teknolojilerin önemli bir araç olacağını düşünüyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Prof.Dr. Gökhan Özertan ・ 3 dk