Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şirketlerin en önemli gündem konularından olan sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumlulukta 2023’ün en büyük temaları arasında devam eden iklim krizinin hızlı gelişimi, jeopolitik belirsizlik, üretken yapay zeka ve artan sosyal eşitsizlikler yer aldı.

 

Dünyanın en büyük üç yönetim danışmanlığı şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG), kısa bir süre önce Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. “Cesur Fikirlerden Katlanarak Büyüyen Etkiye” (From Bold Ideas to Exponential Impact) başlığıyla yayınlanan rapor, BCG’nin 2023 yılı boyunca küresel çapta sosyal ve gezegenle ilgili zorluklara karşı değerli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri bulmak için yaptığı çalışmaları sergiliyor. Aynı zamanda BCG'nin kendi sürdürülebilirlik taahhütlerine yönelik ilerlemesini de özetleyen yıllık rapor, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına dair hedefler ve çalışmalarla ilgili global bir bakış ve değerli fikirler sunuyor.

 

Raporda dikkat çekildiği üzere BCG ve paydaşları için 2023'teki en büyük temalar arasında devam eden iklim krizinin hızlı gelişimi, jeopolitik belirsizlik, üretken yapay zeka ve artan sosyal eşitsizlikler yer alıyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek, değerli, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri bulmak için yapılan çalışmalar ise dört temele dayanıyor: Sosyal Etkiyi Sürdürmek, Gezegenimizi Korumak, Çalışanları Güçlendirmek ve Sorumlu İş Uygulamalarını Teşvik Etmek. 2023'te Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemeyi hızlandırmak için altı hızlandırıcı belirleyen BCG, bu odaklarını şöyle özetliyor:

  • Kimseyi Geride Bırakmayan Dijital Devrim. Dijital teknoloji ve veriler, sosyal etki çabalarını anlamlı şekilde ilerletme potansiyeli taşıyor.
  • Küresel Etki için Yerel İş birliği. İş birliği çok önemli ancak bazen yavaş ilerleyebiliyor. Önce yerel etki oluşturmaya odaklanan bir yaklaşım yardımcı olabilir.
  • Özel Sektörün Gücü. Özel sektör, rekabet gücünü artırırken ilerlemeyi de ilerletebilir.
  • Finansman Açıkları Kapatmak İçin Yaratıcı Olmak. Kritik boşlukların kapatılması için finansal ekosistemin kolektif bir tepkisi gerekiyor.
  • Sosyal Ayrımları Kapatmak için Çalışmak. Kamu sektörü kuruluşları bireyler, topluluklar ve ülkeler için eşitlik ve eşitliğin geliştirilmesinde hayati bir rol oynuyor.
  • Proaktif Uyum ve Dayanıklılık. Topluluklar, iklim değişikliğinin kilitli etkilerine karşı dayanıklılıklarını artırmak için kendilerini dönüştürmelidir.

BCG CEO’su Christoph Schweizer, raporla ilgili açıklamasında şu sözleri ifade etti: “2023'te hem şirket içinde hem de müşterilerimiz ve ortaklarımızla yaptığımız çalışmalarda her zamankinden daha büyük bir sosyal ve dünya çapında etki yarattığımız için gurur duyuyoruz. Sosyal ve gezegensel hedeflere odaklanan müşteri projelerimizin sayısı önemli ölçüde arttı ve 2030 yılına kadar net sıfır iklim etkisine ulaşma çabalarımızda yeni kilometre taşlarına ulaştık.”

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: BCG, 2020'den bu yana özel, kamu ve sosyal sektörlerdeki hayır amaçlı hizmet ve doğrudan mali destek yoluyla sosyal ve gezegenle ilgili çalışmalara 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. 2023 yılında firmanın en büyük müşterilerinin yüzde 72'si en az bir sosyal veya gezegensel etki vakasına dahil oldu. BCG’nin İklim ve Sürdürülebilirlik uygulama portföyü, 2023 yılında 1.500'den fazla projeden oluşan bir portföye sahipti; bu, 2022'den bu yana yüzde 50'den fazla bir artış gösterdi. BCG ayrıca, 2022'den bu yana yüzde 35'ten fazla bir artışla 2023'te 1.000'den fazla Sosyal Etki projesi gerçekleştirdi.

 

İklim değişikliği: İklim eylemi BCG'nin stratejisinin temel dayanaklarından biri olmaya devam ediyor. Firma, 2020'den bu yana BM İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonları ile iş birliğini geliştirerek COP28'in Ana Strateji ve Eylem Partnerliğini üstleniyor. BCG, müşterilerinin 2030 yılına kadar yıllık Almanya ve İngiltere'nin toplam CO2 emisyonuna eşdeğer 1 gigatondan fazla CO2 emisyonu azaltımı uygulamalarına yardımcı oluyor.

 

Çeşitlilik, eşitlik ve katılım: BCG, çeşitlilik, eşitlik ve katılım konusundaki güçlü performansını yıl boyunca sürdürdü. Şirketin iş gücü 2023'te 32 bine çıktı. Küresel çalışan sayısının yüzde 47'sini ve İcra Komitesinin yüzde 39'unu ise kadınlar oluşturuyor. BCG, on yıldır küresel olarak hem danışmanlık hem de iş hizmetleri ekiplerinde kadın ve erkekler için eşit tutma oranlarını sürdürüyor. Irk ve etnik köken firma için en önemli öncelik olmaya devam ediyor. 2023’te ABD'de çalışanlarının yüzde 44'ü ve yeni işe alınanların yüzde 55'i ırksal veya etnik azınlık gruplarından oldu. Rapor, ayrıca BCG'nin her bireyin gelişebileceği, adalet ve aidiyete dayalı bir kültür inşa etmek için uygulamaya koyduğu geniş yelpazedeki girişim ve programları detaylandırıyor. Firma, mevcut katılım ortamını anlamak ve iyileştirilecek alanları belirlemek için katılımı ve bunun çalışanların işte tutulması, mutluluğu ve refahı üzerindeki etkisini ölçen çalışmalar yürütüyor. 

Vodafone Business ile işletmeniz geleceğin dünyasına hazırlansın!