Kadın Sağlığına Yatırım,Yılda 1 Trilyon Dolar Sağlayabilir

Kadın Sağlığına Yatırım,Yılda 1 Trilyon Dolar Sağlayabilir

Geç teşhis ve veri eksikliği nedeniyle kadınların erkeklere oranla sağlıksız geçirdikleri süre yüzde 25 daha uzun. McKinsey Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan ve Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan araştırmaya göre bu farkı kapatmak global ekonomiye 2024 yılına kadar yılda 1 trilyon dolar katkı sağlayabilir.

 

Geçtiğimiz iki yüzyılda hem erkeklerde hem kadınlarda ortalama yaşam süresinde önemli bir artış gözlendi. Global olarak ortalama yaşam süresi 1800’de 30 yılken 2018’de 73’e yükseldi. Ancak bu rakamlar asıl durumu tam olarak yansıtmaktan uzak. Konuya ortalama yaşam süresi yerine sağlıklı yaşam süresi olarak baktığımızda, kadınların erkeklere göre hayatlarının daha uzun bir kısmını sağlıksız geçirdiklerini görüyoruz.

 

7/24 ulaşabileceğiniz size özel müşteri danışmanı ve özel DDOS koruması içeren metro ethernet ile şirketinizin en yoğun olduğu saatlerde bile eşit indirme yükleme hızı ile çalışma motivasyonunu koruyun!

Cihazlarınızın arasındaki bağlantıyı data hattı (M2M) Paketleri ile kolayca sağlayın!

 

Kadın sağlığına 1 dolar, ekonomiye 3 dolar katkı sağlar

Ocak ayında Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda bu konu, kadın ve erkek arasındaki sağlık durumu farklarını ele alan McKinsey Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırma ile masaya yatırıldı. Araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre yaşam sürelerinin yüzde 25 daha fazlasını sağlıksız durumda geçiriyor. Buradan yol çıkarak ulaşılan rakamlar ise oldukça çarpıcı: Kadınların sağlığını geliştirmek, dünya ekonomisini 2040 yılına kadar yılda 1 trilyon dolar katkı sağlayabilir. Dolayısıyla kadınların sağlığını iyileştirmek için yapılan her 1 dolarlık yatırım ekonomiye 3 dolar olarak geri dönebilir.

Kadın sağlığının geliştirilmesi ve daha sağlıklı olmalarının sağlanması hem kadınların hayat kalitelerini artırıyor hem de onların iş gücüne daha fazla katılmalarına destek oluyor. Araştırma, sağlık farkının kapatılmasının 2040’a kadar 137 milyon kadının tam zamanlı işe erişimi kadar bir etki yaratabileceğine ve böylece refah düzeyinde artış yaşanabileceğine de dikkat çekiyor.

McKinsey Sağlık Enstitüsü kıdemli ortağı Lucy Pérez yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik ve büyüme için herkesin iyi bir sağlık durumunda olmasının önem taşıdığını ama bu konuda kadınların biraz geride bırakıldığını dile getirirken, “Bu durumun hayat kalitesinin düşüklüğü, sınırlı iş olanağı ve sağlık hizmetine erişimde engeller gibi sonuçlar içeren küresel bir sorun olduğunu gördük” diyor.

Araştırmada kadın ver erkek arasındaki sağlık farkı, yeti kaybına uyarlanmış yaşam yılları (disability-adjusted life years–DALYs) olarak ölçülüyor ve bu farkın kadınların karşılaştığı yapısal ve sistematik engellerden kaynaklanma boyutu değerlendiriliyor. Yeti kaybına uyarlanmış yaşam yılları ise hastalık, sakatlık ya da erken ölüm nedeniyle kaybedilmiş yıl olarak açıklanabilir.  

 

Kadınlara daha geç teşhis konuyor

Daha önce hazırlanmış pek çok rapordan da faydalanılan araştırmada, kadın sağlığının daha çok cinsel ve üretme sağlığı ile ilişkilendirildiğini ancak kadınlar için önem taşıyan sağlık sorunlarının bundan daha geniş bir alanı kapsadığına dikkat çekilirken kadınlara erkeklere oranla daha geç teşhis konulduğu belirtiliyor. Bu süre, kanserde 2,5 yıl, diyabet gibi metabolik hastalıklarda ise 4,5 yıl. McKinsey ortaklarından Valentina Sartori, inceledikleri bir raporda kadınların 7 kat daha fazla yanlış teşhisle karşı karşıya kaldığının belirtildiğine dikkat çekiyor.

 

Biyoloji farklı, müdahale aynı

 “Pek çok insan kadınların yaşam süresinin uzunluğu nedeniyle onların daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Ancak bu doğru değil. Kadınlar hayatlarının ortalama 9 yılını sağlıksız bir durumda geçiriyor ve bu yıllar daha çok iş hayatına katıldıkları 20-60 yaşları arasına denk geliyor” diyen Lucy Perez, kadın ve erkeğin biyolojik farklara sahip olduklarını ve bu farkların gözetilmeden teşhis konulduğuna dikkat çekerek şu sözleri ifade ediyor: “Örneğin bir kalp krizinin kadında ve erkekte meydana geliş şekli farklı. Müdahalede aynı cihazlar kullanıldığında bir grup diğerinden daha kötü sonuçlar alabiliyor. İyi haber, bunu biliyoruz ve buna göre müdahaleler tasarlayabiliriz.” 

Araştırmanın diğer yazarı Anouk Petersen ise bilim ve tıp camiasında kadınların “küçük erkek” olarak ele alındığını ancak biyolojilerinin tamamen farklı olduğunu dile getirirken, “Kadın erkek arasındaki sağlık farkını kapatmak istiyorsak kadınların sağlığını ele alış şeklimizi değiştirmeliyiz” diyor.

 

Kadın Sağlığı Küresel İttifakı kadın sağlığını destekleyecek

Sağlıkta eşitlik; cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, ırk, etnik köken, din, engellilik, eğitim, gelir düzeyi veya diğer ayırt edici özelliklerine bakılmaksızın, her bireyin doğru olan müdahalelere ve seçeneklere erişimini içeriyor. Kadınlar için, bu en iyi sonuçlara yol açan müdahalelerle, daha iyi bir anlayışla ve daha geniş bir erişim sağlanmasıyla başlayabilir.

Bu araştırma da Davos’ta ilan edilen kadın sağlığına yapılan yatırımların artırılmasını sağlayacak Kadın Sağlığı Küresel İttifakı’nı destekliyor. Bu ittifakı şu anda 42 kuruluş desteklerken bu alana 55 milyon dolarlık yatırım taahhüdü bulunuyor.