Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi | Kurumsal: Vodafone Türkiye

Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi içerisinde yer alan analistler, son teknolojik çözümleri kullanarak ve iyi bir süreç yönetimi yaparak işletmelerin siber güvenlik olaylarını tespit ve analiz eder, olası tehditlere karşı ise gerekli müdahaleleri gerçekleştirir.

Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile güvenlik operasyonlarının yetersizliği, IT ekipleri arasındaki koordinasyon eksikliği, güncel olmayan envanter bilgileri, güvenlik ve olay yönetimi (SIEM) bileşenlerinin eksikliği, olay müdahale süreçlerindeki eksiklikler, yetersiz şifreler ve nitelikli personel eksikliği gibi siber güvenlik sorunlarızı ortadan kaldırabilirsiniz.

Vodafone Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Özellikleri

7 Gün 24 saat esasına göre güvenlik izleme ile sistemlerinin ürettiği alarmların, tehdit ve olayların tespitine yönelik incelenmesi ve izlenmesi

Bilgi Güvenliği ihlal girişimlerinin / olaylarının zamanında tespit edilebilmesi için görünürlük sağlaması

Siber atakları tespit etmek için SIEM kurallarının yazılması, test edilmesi, mevcut kuralların iyileştirilmesi

Siber İstihbarat verilerini de dahil ederek daha geniş kapsamlı koruma sağlanması

Güvenlik altyapısına Zaafiyet Taraması ve Risk Değerlendirmesi gerçekleştirilerek iyileştirmeye yönelik aksiyonlar belirlenmesi

Mimari Analiz hizmeti ile siber güvenlik altypasının doğru bir şekilde oluşturulması/düzenlenmesi