Yardıma ihtiyacınız var mı?
TOBi Chat
Sohbeti bitirmek istediğinize emin misiniz?
Sohbeti kapatırsanız, tekrar girdiğinizde sohbet baştan başlatılacaktır.
Sohbeti bitir
Sohbette kal
Beklenmedik bir hata oluştu.
Başlat
Bitir

Ücretlendirme ve Ek Menfaatler

Ücret Politikamız

Başarılı olmak için, çalışanlarımızın kendilerine değer verildiğini hissetmelerinin ve motive edilmelerinin önemli olduğuna inanıyor; rekabetçi bir ücret paketinin çalışanlarımız için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu biliyoruz. Ücretlendirme ve Ek Menfaatler politikamız, şirketimizin misyonunu gerçekleştirebilecek yüksek yetkinliklere sahip yetenekleri çekmek ve bünyesinde tutabilmek için çalışanlara görev ve sorumluluklarıyla uyumlu bir biçimde adil ve rekabetçi bir ücretlendirme yapısı kurmaktır.

Vodafone olarak, çalışanlarımıza sunmuş olduğumuz olanakları güncellemek ve daha rekabetçi bir şekilde yapılandırmak amacıyla düzenli olarak ücret pazar araştırmalarına katılmaktayız. Ücret artışlarında, şirket ve fonksiyon içi dengeler, kişisel performans, piyasa ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve ekonomik göstergeler belirleyicidir ve senelik olarak her yıl Temmuz ayında gözden geçirilir.

Çalışanlarımızı devam eden yüksek bir performans sergilemeleri için belirtmiş olduğumuz koşullarda motive ederiz, yüksek değer üreten çalışanlarımızın şirkette kalması ve üretken olması için şeffaf bir ortamda kişisel / mesleki gelişimlerine destek oluruz.

Sağladığımız Ek Menfaatler

Ek menfaat paketimiz, çalışanlarımızın iş ve özel yaşamlarındaki ihtiyaçlarını dengeleyebilmeleri için olanaklar sağlamaktadır:

  • Yıllık Prim - İşimizdeki başarımızın devamlılığını sağlamak için yıllık prim şirket ve bireysel performansa bağlı olarak senede bir kez ödenir.
  • Satış Primi - Şirket satış stratejilerine uygun olarak satış ekiplerimizin belirlenen hedefleri gerçekleştirmesi sonucu üç ayda bir satış primi ödenir.
  • Müşteri Hizmetleri Primi - Müşteri memmnuniyeti alanında süreklililk sağlanmak adına Müşteri Temsilcilerimize perfomans hedeflerinin gerçekleşmei sonucu aylık prim ödenir.
  • Sağlık Sigortası - Çalışanlarımıza eş ve çocuklarını kapsayan Sağlık Sigortasına isteğe bağlı olarak katılım hakkı sunulur.
  • Hayat Sigortası - Tüm çalışanlarımız hayat sigortası kapsamına dahil edilir.